דף הבית - שאלות ותשובות - ריבית - התנהלות מול שוכר שמעכב תשלום לעיתים
שאלות ותשובות

התנהלות מול שוכר שמעכב תשלום לעיתים

שאלה:
שלום רב, אני משכיר ב"ה דירה הדייר מבקש פעמים רבות לשלם באיחור אני משתדל לבוא לקראתו ומסכים הרבה פעמים. שאלתי - לפעמים יש איזו תקלה קטנה בדירה וכדומה ושמתי לב שאני אולי משדר לו שאני מצפה שהוא יטפל קצת מעבר לחובתו כדייר, בעצם בגלל שאני בא לקראתו ומאפשר איחור התשלומים. האם יש בכך ריבית או מעין ריבית? (אם כן -מה העצה להתנהלות כי קשה להמנע מכך כי התחושה היא שהוא חייב לי טובה)
תשובה:
שלום רב, באופן עקרוני אסור לאדם לעשות טובה לחברו שנתן לו אשראי גם כאשר לא סיכמו זאת מראש - אם מדובר בטובה שלא היה עושה אותה בלא האשראי שקיבל. אולם, כאשר אין מדובר בהלוואה אלא בדרך מקח וממכר מותרת נתינת טובת הנאה כאשר לא ניכר שנעשית בגלל האשראי. לכן במקרה שלכם שאין מדובר בהלוואה אלא בדחיית תשלום דמי שכירות מותר לשוכר לעשות דברים שאינו מחוייב בהם על פי החוזה - כהכרת הטוב, ובלבד שלא יאמר במפורש שעושה זאת בגלל האפשרות לדחות תשלומים, וכן שיהיה מדובר בתיקונים שמקובל לעיתים שעושה אותם השוכר ולא המשכיר. אם מדובר בתיקונים גדולים שעל פי המקובל תמיד המשכיר עושה אותם - הרי שניכר שעושה זאת בגלל הדחיה בתשלום ולכן זה אסור. (שו"ע יו"ד קס סעיף ד. תורת ריבית ג, י). מכאן שאסור לך לומר לו שבגלל האשראי שקיבל אתה מצפה ממנו שיתקן בעצמו את התיקונים, אבל מותר לשדר לו שבאופן כללי אתה מצפה שלא יתנהג בקפדנות עם סעיפי החוזה - כאשר מדובר בתיקונים קטנים שמקובל לעיתים שהשוכר מתקן בעצמו. כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך ח' טבת תשע"ז