דף הבית - שאלות ותשובות - צדקה ומעשר כספים
שאלות ותשובות

שאלות בנושא צדקה ומעשר כספים

שאלה:
שלום רב 1) אנו עומדים בפני מכירת דירת ירושה המכירה כוללת הוצאות שכר טירחה לעו"ד ומס שבח. האם צריך לחשב את סכום המעשר לפני ההוצאות על מכירת הדירה או אחרי? 2) כמו"כ אנו קונים דירה מכסף שירשנו, וגם שם יש מיסים מרובים וכספי טירחה, האם במקרה זה צריך להחשיב את הסכום הראשוני שקיבלנו, או לאחר הורדה של המיסים וכו' של קנית הדירה?
תשובה:
שלום וברכה, 1. את ההכנסות שלכם ממכירת הדירה שירשתם יש לחשב לעניין מעשר כספים לאחר ניכוי ההוצאות כדון שכ"ט ומס שבח. 2. לגבי הכסף שישרתם – חישוב מעשר כספים הוא מהכסף כולו ללא קשר לשאלה מה אתם עושים אתו , ולכן אין לקזז את הוצאות המיסים של קנית הדירה. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
מעשר במכירת דירה ז' אייר תשע"ד
שאלה:
ב"ה שלום רב אנו עומדים לפני מעבר דירה לאזור אחר בארץ. אנו מעוניינים למכור דירה שניה להשקעה בכדי לקנות במקומה דירה אחרת להשקעה במיקום שיהיה יותר קרוב לביתנו החדש. האם כאשר נמכור את הדירה הראשונה צריך לתת מעשר מהכסף, זאת על אף שנרצה לקנות בכסף זה נכס אחר? חוששתני שאם ניתן מעשר נגיע לסכום שכבר לא יספיק לקניית דירה אחרת במקום הראשונה. בתודה מראש
תשובה:
מעשר כספים ניתן רק מהפער הריאלי שבין מחיר הקניה של הדירה לבין מחיר המכירה. כלומר 10% מההפרש שבין מחיר המכירה לבין מחיר הקניה כשהוא צמוד למדד עד יום המכירה. למשל, אם רכשתם ב 1000 ואתם מוכרים ב 1500 והמדד עלה מאז הרכישה בשיעור של 10% הרי שמעשר כספים יהיה 40 שהם 10% מהפער שבין 1500 לבין 1100 (שהוא מחיר הרכישה צמוד למדד). (אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן קיד) כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
שאלה:
שלום רב, לאחרונה פוטרתי מעבודתי והתעוררו לי מס' שאלות בנושא מעשר כספים: 1. חלק מכספי הפצויים הועבר לקרנות הגמל וחלקו הועבר לחשבון הבנק שלי ישירות. האם עלי לשלם מעשר כספים על כספי הפצויים?אם כן, האם עלי לשלם על כל סכום הפצויים או רק על הסכום שהועבר לחשבון הבנק? 2. בחודשים שאיני עובדת אני מקבלת דמי אבטלה מביטוח לאומי. האם עלי לשלם מעשר כספים על כסף זה? אציין שאני בת 30, רווקה, עבדתי בהיי טק ואני חוסכת את הכסף לעתיד. לשני המקרים הנ"ל, האם עלי לשלם 10% מההכנסה או שיש דעות לתשלום מופחת עבור מעשר כספים? תודה רבה, נעה
תשובה:
שלום וברכה, 1. אין צורך לתת מעשר כספים על הכספים שהופקדו עבורך בקופות הגמל - כל עוד אינך מושכת את הכספים. נתינת מעשר כספים מכספים אלה תהיה בשעה שתמשכי את הכסף. 2. מעשר כספים משלמים מכל הכנסה - כולל דמי אבטלה מביטוח לאומי. 3. לפי רוב השיטות מעשר כספים אינו חובה מדאורייתא אלא הדרך הראויה מדרבנן לקיום מצוות צדקה - לכן בשעת הצורך ניתן להקל. כמו"כ חישוב המעשר נעשה לא מכל ההכנסה אלא לאחר קיזוז הנדרש לצורך קיום מינימאלי. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
שאלה:
שלום רב, ישנן עמותות רבות שמציעות החזר מס הכנסה על התרומות אליהם. רציתי לדעת האם זה דבר נכון,מותר מבחינה הלכתית. מה המקורות לכך? נושא זה תמוה בעיני, כי אם יש חיוב לתת מעשר, כיצד ניתן לקבל על זה החזר? אשמח לתשובתכם בנושא. תודה רבה, נעה
תשובה:
שלום רב, את החזרי המס על התרומות לא נותנות העמותות אלא המדינה, ואין כל בעיה לקבל את החזרי המס הללו. אלא שהיות שמלכתחילה חושב המעשר מההכנסה נטו לאחר ניכוי המס, הרי כאשר מקבלים החזר מס משמעות הדבר שההכנסה נטו גדלה ולכן נכון לתת מעשר מהחזר המס. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
שאלה:
שלום אני חבר בבית כנסת ומשלם דמי חבר שנתיים, שהם תנאי להיות חבר קהילה, ובגין תשלום זה מקבל קבלה על 'תרומה'. האם מותר לי לקבל בגינה זיכוי ממס הכנסה? אני חושש שמכיוון שתשלום זה הינו חובה, והשימושים בכספי ה'תרומות' האלה של החברים, הם בעיקר נקיון וחשמל של בית הכנסת כמו גם פעילויות לחברים וכדו', אלה בעצם דמי חבר, והעמותה טועה בכך שמוציאה קבלות על 'תרומה', ועל כן, ראוי שלא להגיש אותם למס הכנסה על מנת לקבל זיכוי, על אף שאם אגיש, כמובן שאקבל. ואם מעיקר הדין אפשר להגיש, האם נכון להחמיר ולא להגיש או שזו חומרה של שטות? תודה
תשובה:
שלום וברכה על פי סעיף 46 מפקודת מס הכנסה,"אדם שתרם בשנת מס פלונית סכום העולה על 180 שקלים חדשים לקרן לאומית, או למוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) שקבע לענין זה שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, יזוכה מהמס שהוא חייב בו באותה שנה בשיעור של 35% מסכום התרומה". המחוקק בודאי קבע הנחת מס אף שידע שתרומות כאלו אינם תמיד לצורכי עניים אלא גם עבור תשלום משכורות, ניהול, תקורה ושאר הוצאות נלוות של ארגונים. אם בית הכנסת שלכם מנהל פעילות של צדקה ובשל כך רשאי לקבל תרומות על פי סעיף 46, מותר לך לתרום להם ולבקש זיכוי על פי חוק. אולם השאלה שלך מעלה נקודה נוספת. האם תשלומי בית הכנסת לפעילות שוטפת נקראים "תרומה" על פי ההלכה? שאלה זו עולה בפוסקים בנוגע לאפשרות של פירעון חובות בית הכנסת מכספי מעשר. האחרונים נחלקו בכך- לדעת בית דינו של שלמה יו"ד סי' א וכן מטה משה חלק ה' סי' תתרט"ו, אין לפרוע חובות בית הכנסת מכספי מעשר, מכיוון שמדובר בחובה להחזיק את בית הכנסת ואת משרתיו (חזן, רב וכו') ואין לפרוע זאת ממעשר. לעומת זאת בעל פני יהושע בשו"ת שלו (או"ח סי' ב) נוטה להקל ולהשתמש במעות מעשר כדי לפרוע חובות בית הכנסת. לפי דברי ה"פני יהושע" גם ההלכה מכירה בתרומה לתשלומי בית הכנסת ולכן ניתן לנכות אותה לצרכי מס הכנסה ולקבל זיכוי. לעומת זאת לפי דברי המחמירים אין לראות זאת כתרומה. אולם גם לדבריהם נראה שתוכל לתת את התרומה ולקבל זיכוי ואז להשתמש בזיכוי לצורכי צדקה. בכך נראה שתצא גם ידי המחמירים בעניין זה בברכה השאלה נענתה ע"י הרב יואל דומב
שאלה:
האם נראה לכם נצרך לעבוד על מערכת של הפרשת מעשרות על רווחים בבורסה , בצורה קלה מהירה ואמינה , ללא חשיפת תיק ההשקעות כולו לפני בעלי המערכת . אם כן היה מאוד יכול לעזור לי להגיע למשתמשי קצה לשמוע את דעתם בנידון . אם תוכלו להפנות אותי לקבוצה או יחידים אשמח מאוד
תשובה:
שלום רב, יישר כח על רצונך לסייע לקיום כראוי של מעשר כספים. עם זאת, לא ברור לי בדיוק למה כוונתך במערכת שאתה מציע, אך באופן כללי נלע"ד שאין תועלת במערכת כזו משום שמעשר כספים משולם מהרווחים בניכוי ההפסדים וההוצאות, ולכן בחישוב המעשר יש לקחת בחשבון פרמטרים נוספים בנוסף על הרווח בבורסה. השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
שינוי מעות צדקה ט' שבט תשע"ה
שאלה:
אני רב קהילה מסודרת. בתי כנסת, ספריה גדולה אולם שמחות ועוד. בהנהלת הקהילה ישנה "מועצת חברים", נבחרת שאחראית על כל ענייני הקהילה. על ענייני הכספים תחזוקה חלוקת כספים ועוד המועצה רשאית להחליט החלטות בכל העניינים על דעת הקהילה. בקהילה שלנו יש קופת גמ"ח למתן הלוואות בהנהלת גבאים מתנדבים שמונו ע"י הקהילה. עיקר הכסף בקרן של הגמ"ח ניתרם ע"י זוג ערירי שנפטר לפני שנים רבות. בגמ"ח יש קרן על ס"ך גבוה אך פחות משליש מהכסף נמצא בפועל בהלוואות. אחת הסיבות שלא מנצלים את מלא הסכום להלוואות היא מכיוון שלפי כללי הגמ"ח והחוקים שלו רק בני הקהילה יכולים לקבל הלוואות, או באי כוחם ואין דרישה . כמו יש דרישה לערבים מוכרים ועוד כללים שלא מאפשרים לתת הלוואות לכל דיכפין. שאר הכסף מושקע בבנק. (המצב הזה הוא נתון וכך היה כאשר התמניתי לרב), ושאלתי את עצמי הרי אין נושאים ונותנים במעות עניים, אמנם כאן יש רווח לעניים במשא ומתן זה שכן ערך הכסף עולה ונשמר ובפרט שאין דרישה להלוואות בכסף זה. אם הייתה דרישה היו פודים מיידית עוד כספי מההשקעה על מנת להלוותם. כעת אנחנו נאלצים לעשות שיפוץ כללי בבית הכנסת הגדות של הקהילה מאחר והא מאד ישן ולא נח. ובאו אלי הגבאים על מנת שאמצע להם דרך ואפשרות לשנות ולהשתמש לפחות בחלק ניכר מהכסף של הגמ"ח לצורך שיפוץ בית הכנסת. וחשבתי אולי על פי מה שכתב הש"ך ביו"ד רנ"ט ס"ק א וז"ל : "אבל לדבר מצוה יכול הגבאי לשנות כן דעת הרא"ש וטור וכ"כ התוספות ונראה מדברי מהרי"ק שורש ה' שכן עיקר", וכאן מדובר הרי בשינוי לדבר מצווה. כמו כן בחידושי רבי עקיבא איגר על הש"ך ציין : ע' לעיל (סי' רנ"ו ס"ד), שלכאורה יש סתירה כי שם מבואר בש"ך שמותר לשנות מעות צדקה רק בדבר קבוע שאם יחסר יגבו בשנית ורק אז רשאים לשנות, וכתב שם הרע"א כי בדרישה כתב לחלק דלעיל בגבו בשביל כך, גרע מהכא דלא גבו רק דא' נתן סלע לגבאי וע' בת' רש"ך (ח"ב סי' ל"ח): ואם כן לכאורה בנידון דידן שמעות הגמ"ח ניתנו לגמ"ח ביזמת הנפטרים בצוואה ולא ניגבו אולי יהיו רשאים בני הקהילה בראשות המועצה לשנות חלק מהמעות ולהשתמש בהם לשיפוץ שהרי מדובר כאן בדבר מצווה? בברכת כל טוב מצפה לישועת ה'
תשובה:
שלום רב לכת"ר לפי הנתונים שבשאלה נראה כי המקדישים תרמו על דעת גבאי הקהילה שהתמנו לכך ולא מינו גבאים משל עצמם. (שכן אילו היה מינוי הגבאים על-פי הוראות המקדישים בוודאי שהיה הדבר תלוי בדעת הגבאים האמורים, בכפוף לאמור בשטר ההקדש או במסמכי ייסוד קרן הגמ"ח, ויעויין בהרחבה בשו"ת מכתב לחזקיהו, הלכות הקדש, סימן י"ב) יתר על כן, בשאלה נאמר שחלק הארי של הכסף הוא מנדבתם של הני הזוג הנ"ל ומשמע שחלק מהכסף מקורו מתורמים אחרים, כך שיש לדון בתנאי ההקדשה שלהם. כמו כן, יש לעיין היטב במסמכי התרומה המקוריים של בני הזוג הנ"ל, שמא שיירו הם ליורשיהם או לנציגיהם זכות ווטו על שינוי מהותי (להבדיל מהניהול השוטף) אם אין הוראות נוגדות בשטר ההקדש, נראה שיש למועצת החברים דין של "בני העיר" שאכן יש להם סמכות להחליט על שינוי ייעוד של כספי צדקה (ואין צורך בדיון שהבאתם בדבר סמכות הגבאים לשנות, שכן מחלוקת זו נוגעת רק לגבאים ולא לנבחרי הציבור, כמפורש בדברי המהרי"ק הנ"ל ובב"י ובב"ח ובשאר אחרונים). מכיוון שאנחנו פוסקים כדעת ר"ת והרמב"ם שלבני העיר מותר לשנות אפילו לדבר הרשות, נראה שאכן מותר לשנות כאמור לצורך שיפוץ ביהכ"נ. אולם, קיים שיקול נוגד והוא כי מן הראוי לכבד את רצונם המקורי של המקדישים שהכסף ישמש לגמ"ח ולא לצרכי ביהכ"נ (וכידוע נחלקו הפוסקים בדבר סדרי העדיפויות בין יעדים אלו) כך שיש לשקול בכובד ראש את השינוי. ברכה והצלחה השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק
שאלה:
שלום, במשך תקופה ארוכה נתתי צדקה (מעשרות) בסתר למשפחות נזקקות שאני מכירה באופן אישי. אני מתחילה להרגיש שרמת העזרה הזו היא זמנית ולא מועילה לטווח הארוך מכיוון שטבע האדם הוא לפתח תלות במידה כזו או אחרת במתנות חינם. מה התורה אומרת בנושא הזה? מה בעצם הדרך הכי נכונה לעזור לאנשים?
תשובה:
שלום רב, בהלכות מתנות עניים (פרק י) מונה הרמב"ם שמונה מעלות בצדקה: מעלה גדולה שאין למעלה ממנה זה המחזיק ביד ישראל שמך ונותן לו מתנה או הלואה או עושה עמו שותפות או ממציא לו מלאכה כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך לבריות לשאול... פחות מזה הנותן צדקה לעניים ולא ידע למי נתן ולא ידע העני ממי לקח... פחות מזה שידע הנותן למי יתן ולא ידע העני ממי לקח... מכאן שקיום מצוות הצדקה שלך הוא במעלה גבוהה (דרגה 6 מתוך 8) אם כי, כפי שכותב הרמב"ם זו לא המעלה הגבוהה ביותר. המעלה הגבוהה ביותר היא להביא לכך שעני יוכל לעמוד על רגליו ולא להזדקק לבריות. לכן, למעשה, אם את סבורה שיש אפשרות לסייע למשפחות הנזקקות הללו כך שיוכלו לעמוד על רגליהם באופן עצמאי (למשל בסיוע של ארגון פעמונים) כדאי שתפעלי כדי לעשות זאת ותזכי לקיום מצוות צדקה ברמה הגבוהה ביותר. אולם, אם לדעתך אפשרות זו אינה ריאלית במשפחות הללו, ואם לא תסייעי להן כספית הן תגענה לחרפת רעב - מצווה גדולה להמשיך ולסייע כפי שעשית עד עכשיו. בכל מקרה, המשיכי להפריש את הסכום שנהגת להפריש למעשר ככספים , גם אם אין צורך לדעתך להמשיך לתת למשפחות שנתת עד היום - בודאי משפחות אחרות או ארגוני חסד הזקוקים לזה. בהצלחה השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
שאלה:
שלום רב אנחנו משפחה בת 7 נפשות גרים בשכירות בדירת 3 חדרים. אשתי ואני משתכרים יחד 12 אלף. ההוצאות החודשיות מסתכמות ב-20 אלף. אנחנו במינוס קבוע של 30 אלף ש"ח. החודש פדינו קרן השתלמות בסך 65 אלף ש"ח כדי לכסות מינוס והלוואות שלקחנו. כיצד עלינו לנהוג מבחינת מעשר כספים בדרך כלל ובפרט ביחס ל-65 אלף שמשכנו מקרן השתלמות? תודה רבה
תשובה:
שלום רב, לצורך חישוב מעשר כספים ניתן לקזז מן ההכנסות נטו את הסכום שנדרש לאדם לצורך קיום בסיסי לו ולמשפחתו. המדובר הוא כמובן רק בצרכי קיום בסיסיים ולא במותרות. לכן, אם ההוצאות החודשיות שלכם לצורך הקיום הבסיסי עולות על ההכנסות - אין צורך שתפרישו מעשר כספים, ודי אם תתנו רק סכום מסוים לצדקה. אני מתאר לעצמי שלא כל ה 20 אלף של ההוצאות החדשיות מהווה צרכי קיום בסיסיים, אך חלק ניכר מזה ודאי שכן, את אותו חלק אתם יכולים לקזז מההכנסות , ולהפריש מעשר רק מהסכום הנשאר. את הסכום של ה 65 אלף ש"ח חלקו ל 12 חודשים וצרפו אותו, לצורך חישוב מעשר כספים, לשכרכם החודשי. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
שאלה:
שלום רב, אשתי ואני עובדים כשכירים. האם עלינו להפריש 10% מהמשכורת (נטו) למעשר כספים, או סכום אחר? האם מהברוטו? ואילו הוצאות נכללות כבר במעשר - הכוונה היא הן להוצאות פרטיות , כמו תשמישי קדושה, דמי חבר בביה"כ, והן הוצאות מיסים - האם מס הכנסה או מיסים אחרים נחשבים לעניין חישוב המעשר? והאם שייכות מידות שונות במעשר כספים, כגון "עין יפה", "עין בינונית" וכו'? תודה, אשר
תשובה:
אשר שלום, ערך גדול יש מהפרשת מעשר כספים, אך עם זאת יש לדעת שלדעת רוב הדעות אין חיוב עצמי של הפרשת מעשר כספים (ע' ב"ח יו"ד סימן שלא) אלא זהו דין בהידור במצוות צדקה: מצוות הצדקה מחולקת לשלש דרגות: מצווה מן המובחר לתת לצדקה עד חמישית מנכסיו, מדה בינונית היא לתת עשירית, והמידה הפחותה היא פחות מכאן ולא פחות משלישית השקל בשנה. (שו"ע יו"ד סימן רמט) עם זאת, מי שהתחיל כבר לנהוג במעשר כספים - הרי הדבר נעשה כבר בנדר ואסור לו להפסיק בלא התרת נדרים. (מהר"ם מרוטנבורג ד עד) מעשר כספים נותנים מהנטו וניתן לקזז מהמשכורת לא רק את תשלומי המס אלא גם את ההוצאות הנדרשות לצורך קיום בסיסי למשפחה. לא ניתן להחשיב כחלק מן המעשר תשלומים בהם אדם היה חייב בכל מקרה כמו תשלום דמי חבר בבית כנסת, אלא אם כן יש לו אפשרות ללכת לבית כנסת בלא לשלם דמי חבר, ומראש החליט ללכת לבית כנסת בו מחייבים בדמי חבר על דעת שישלם אותם ממעשר כספים. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
שאלה:
שלום רב, איך מחשבים את המעשר מהכנסות של עצמאי? האם מההכנסות או מהרווח? ואם מהרווח, אז מה מוכר כהוצאה? האם בדומה לחוקי מס הכנסה? כלומר אותה שורת רווח שתוצג למס הכנסה בדוח הכספי למ"ה? והרי יש הוצ' אישיות (כגון שכירות דירה, קניות של אוכל ודלק וכו'. אני עובד מהבית) שמוכרות למ"ה ולא מוכרות כהוצאה לצורך מעשר (אני מעריך...)?
תשובה:
חישוב המעשר הוא מהכנסות נטו כלומר לאחר קיזוז ההוצאות של הפעלת העסק, וכן לאחר ניכוי המס. בנוסף ניתן לקזז את הוצאות הקיום המינימאליות למשפחה. השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
שאלה:
בס"ד שלום הרב, קיבלנו צ'ק דולרי, והפקדנו אותו והמרנו אותו לשקלים והשתמשנו בשקלים. בהמרה היה עמלת המרה וגם עמלה של אחוז מסוים מהצ'ק. האם צריך לתת מעשר גם על עמלות ההמרה, או רק על הסכום הסופי שיצא לנו בשקלים. תודה, אהרן
תשובה:
מעשר נותנים מהסכום שהגיע בפועל לידיכם ולכן אין צורך לתת מעשר על העמלות. השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
שאלה:
האם בדרישה למזונות אישה נכון וראוי להכליל גם הוצאות מעשר כספים ממשכורתה של האישה.אציין כי הדרישה למזונות אישה כיוון שמשכורתה של האישה איננה מספקת לכל הוצאות הבית וההתחייבויות שנלקחו ע"י שני הצדדים והבעל איננו מכניס משכורתו לחשבון המשותף כפי שעשה עד לא מכבר (נישואין 32 שנה)
תשובה:
שלום רב, השאלה אינה ברורה וחסרה פרטים רבים. אם השאלה היא האם בכלל חיוב מזונות של הבעל לאשתו הוא לתת לה גם כסף עבור מעשר כספים, התשובה שלילית: הבעל לא חייב לתת לאשתו כסף על מנת שתקיים בו מצוות צדקה (ע' שולחן ערוך יורה דעה הלכות צדקה סימן רמח סעיף ד). השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
שאלה:
אנחנו משתדלים לתת מעשר כספים. למדנו מעט את הסוגיא אבל ראינו דעות מאד מגוונות בעניין והתקשינו להכריע. (ב"ה מצבנו הכלכלי סביר ומסיימים את החודש ברווח). 1. לגבי ניכוי ההוצאות. אנחנו שוכרים דירה ובקרוב נצטרך לשלם במקביל גם משכנתא- האם ניתן וראוי לקזז זאת מחישוב המעשר? הוצאות נוספות כגון ארנונה, רכב, חשמל, גז, מים? הוצאות על מסגרות לילדים(מעל ומתחת גיל 6)? 2. האם ראוי להחשיב חלק מהמיסים (מס הכנסה/בט"ל/ב'בריאות) כמעשר ששילמנו (נניח שיעור מסוים ואם כן, כמה?) ? 3. האם זמן שאנחנו פעילים למען נזקקים יכול להחשב גם כמעשר (נניח לחשב אילו הייתי עובד את הזמן הזה כמה הייתי מרוויח ולנכות מהמעשר)? 4. האם ראוי בחלק מהסכום שעלינו להפריש כמעשר לסגור בקרן כלשהי ואם יש מישהו שזקוק להלואה ניתן לו (עשינו זאת בעבר). כך גם ניתן, ובעתיד נוכל גם להלוות לילדינו (או להיעזר בכך בעצמנו) כמובן תוך הקפדה על כללי מעשר לנזקקים?
תשובה:
שלום רב, 1. ניכוי הוצאות הבית מחשבון המעשרות שנוי במחלוקת בין האחרונים, ונראה שיש לנקוט כהכרעתם של אחרונים רבים, שאדם שמצבו הכלכלי שפיר לא ינכה את ההוצאות אלא יפריש מעשר כספים מסכם ההכנסות לפני הוצאות הבית. הוצאות ילדים מתחת לגיל 6 אין לנכות לכל השיטות. ניכוי הוצאות ילדים מעל גיל 6 שנוי אף הוא במחלוקת בין האחרונים, ונראה לנקוט כדעת האגרות משה שאין לנכות להוצאות אלו, מפני שבדורותינו ילדים בגילאים אלו תמיד סמוכים על שולחן הוריהם. 2. אין לנכות מיסים מהמעשרות, הן מפני שמדובר בתשלומי חובה כפי שכבר הכריע הט"ז), והן מפני שאין הם מחולקים על-פי הכללים החלים על מצוות הצדקה הפרטית. 3. ניתן לתמחר את זמן ההתנדבות ולהחשיב אותו כחלק מהמעשר. (אך רק אם מקובל בדרך כלל לקבל תשלום על פעילות זו והאדם מוותר על התשלום מפני שמדובר בעני). כמובן, "פעילות למען נזקקים" שניתן להחשיבה כמעשר הנה רק זו שיש לה משמעות כספית ברורה וישירה (כגון ביצוע תיקונים בבית, שירותי ראיית חשבון ועריכת דין וכד') אך לא פעילות פוליטית או חברתית. כמו כן, "נזקקים" הנם רק יהודים הזכאים לקבל צדקה על-פי ההלכה, דהיינו עניים של ממש. 4. הקמת קרן גמ"ח בכספי מעשרות היא אפשרית בתנאים הבאים: א. יש להלוות את הכסף ליהודים עניים (אמנם יש מצוות הלוואה לכל יהודי, אך מעשר כספים נועד בעיקרו לקיום מצוות צדקה לעניים) ב. כספי הגמ"ח יוחזקו בנפרד מהכספים הפרטיים של בעל הגמ"ח. לגבי השאלה האחרונה- אדם אינו יכול להשתמש בכספי מעשר שהפריש בעצמו, ומן הראוי גם לא להלוותם לעצמו. בקשר לסיוע לילדים בעתיד- יש בכך סייגים ומגבלות רבים, אך מכיוון שמהשאלה נראה שהילדים עדיין צעירים מאוד, אין צורך להאריך בנושא כעת. 5. יש להדגיש, כי כל האמור הוא בהנחה שמצבכם הכלכלי שפיר (כמפורש בשאלה). מי שמצבו הכלכלי דחוק פטור מהפרשת מעשר כספים. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק
הוראת קבע לצדקה ו' כסלו תשע"ו
שאלה:
שלום ברצוני לשאול אם עשיתי הוראת קבע לעמותה למשך 36 חודשים ושילמתי במשך 30 חודשים וכיום אין לי אםשרות להמשיך ועצרתי תהוראת קבע,עליי לעשות התרת נדרים? אשמח לקבל תשובה תודה רבה
תשובה:
שלום רב, אין צורך לעשות התרת נדרים מהטעמים הבאים: 1. כל הוראת הקבע היא בת ביטול, על-פי תנאי הבנק, ולפיכך אין כאן נדר גמור. 2. הואיל וכבר שילמת את סכומי הצדקה תקופה ניכרת, יצאת היא ידי התחייבותה לתת צדקה, וכעת אין צורך בהתרת נדרים. 3. מן הסתם ערכת התרת נדרים כללית בערב ראש השנה או בכל נדרי, וכן מסרת מודעה על ביטול נדרים מראש, ויש בכך סיבה נוספת שלא להצריך התרת נדרים מיוחדת כעת. (שתי הערות נוספות: 4. כל זה בהנחה שמדובר בעמותת צדקה. אם אין מדובר בעמותת צדקה אלא בעמותה למטרה חשובה אחרת, הרי שאין כאן שאלה של נדרי צדקה. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק
שאלה:
האם ניתן לתרום ל"מכון כתר" מכספי מעשר כספים או שמעשר כספים צריך ללכת דווקא לצורך מזון לעניים?
תשובה:
שלום רב, כתב הט"ז יורה דעה סימן רמט ס"ק א: "כתב בדרישה בשם תשו' מהר"ר מנחם שמותר ליתן מן המעשר להיות בעל ברית או להכניס חתן לחופה או לקנות ספרים ללמוד בהם ולהשאילן לאחרים ללמוד בהם אם לא היה יכולת בידו ולא היה עושה המצוה" קנית ספרים נחשבת למצוה כתיבתם לא כל שכן? ומה עם מצות לימוד תורה? והפרשת רבים מאיסורי שבת וריבית אינה מצוה? ואמנם נחלקו בזה ראשונים, וכתב המהר"ם מרוטנברג שמעשר הוא דווקא לעניים (ויעויין בחת"ס) אולם, מכיוון שמעשר כספים הוא מנהג (יעויין בחת"ס הנ"ל) ובדורותינו נהגו להשתמש במעשר כספים לכל צרכי מצווה, אדעתא דהכי קיבל עליו האדם את המנהג. לסיכום: ניתן לתרום למכון כתר מכספי מעשר כספים. השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק, הרב אורי סדן
שאלה:
גרוש שחייב עפ"י פס"ד לשלם מזונות לילדיו מעל גיל 6, האם הדבר יכול להיחשב ככספי מעשר? ומה לגבי תשלומים שונים עבור ילדים גדולים (מעל 18) שהם חיילים או לומדים וכד'.
תשובה:
שלום רב, א. נחלקו רבותינו האחרונים בדבר אפשרות תשלום מזונות ילדים מעל גיל שש ממעשר כספים. אולם, כפי שפסק הגאון רבי משה פיינשטיין (ופוסקים נוספים), הואיל ובדורותינו מממן כל אדם מזונות לילדיו עד הגיעם לבגרות, מדובר בחובה גמורה שאין לממנה מכספי מעשר כספים. אכן, יש להדגיש כי כאשר מדובר באדם שאין ידו משגת לפרנס את עצמו, לשלם מזונות לילדיו ולתת צדקה, פטור הוא לגמרי ממנהג הפרשת מעשר כספים. יצויין, כי היותו של אדם גרוש אינה פוטרת אותו מחיוב מזונות לילדיו. ב. לגבי ילדים מעל גיל 18, הרי שאם מדובר בתשלומים שנועדו לחזק את לימוד התורה של הבנים או את יראת השמים שלהם וכן את יראת השמים של הבנות, מותר (ורצוי) לשלם על כך ממעשר כספים. (אלא אם כן מדובר באדם אמיד במיוחד, שאז מן הראוי הוא שלא יתן לילדיו מכספי מעשר כספים) אם מדובר בעזרה לרכישת מקצוע, מותר לשלם על כך ממעשר כספים. בברכה השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק
ריהוט לבית הכנסת כ"ט תשרי תשע"ז
שאלה:
האם לקנות כסאות ושולחנות לבית הכנסת ניקרא גם מעשר ??
תשובה:
שלום רב, בשאלה זו נחלקו רבותינו הראשונים והאחרונים. לפיכך, מן הראוי להחמיר וליתן כספי מעשר לעניים בלבד. אולם, אם מדובר בריהוט הכרחי החסר בבית הכנסת (ולא בהחלפת ריהוט שמיש וקיים), וקיים קושי כספי ממשי של מתפללי בית הכנסת, בשל מצב הכלכלי, לממן ריהוט זה, ניתן לתרום עבור מטרה זו מכספי מעשר כספים. יתר על כן, אם היעדר ריהוט זה גורם לבעיה משמעותית בבית הכנסת, כגון ביטול תפילות ושיעורי תורה, יהיה זה יעד ראוי ועדיף לכספי מעשר כספים. יש להעיר, שאם מדובר בבית כנסת בו האדם עצמו מתפלל והוא עצמו יהנה רבות מהריהוט, רצוי שלא ליתן מעשר כספים למטרה זו. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק
שאלה:
השאלה היא כללית האם יש לעשר מכספים גם אם יש חובות שיש לשלם, כאשר כל שקל חשוב או קודם לשלם החובות ורק לאחר מכן לעשר, לתת צדקה וכו'? מה נכון לעשות?
תשובה:
תשלום חובות קודם להפרשת מע"כ, ולכן יש להפריש מע"כ רק מהיתרה שנותרת לך לאחר תשלום החובות. השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק
שאלה:
שלום וברכה. בישיבה בה אני לומד ישנם תורמים שמבקשים לתרום דוקא להחזקת אברכים (בבקשה מפורשת או בסימון במשבת מיוחדת בטופס הוראת הקבע). שאלתי היא, האם אברך המקבל מלגה מהישיבה רשאי לתת מעשר כספים מכסף זה או שיש בזה שינוי מדעת הנותן?. האם הדין שוה במקרה שהאברך מקבל ישירות מהתורם בשביל שיוכל לשבת וללמוד? תודה רבה.
תשובה:
שלום רב, אם הפרשת מעשר כספים מהמלגה תפגע באיכות לימודו של האברך או במשך זמן לימודו העתידי, אין להפריש ממנה מעשר כספים. אם לא תהיה פגיעה כזו, יש להפריש מעשר כספים (לנוהגים להפריש מעשר כספים, ורק אם מצבם הכלכלי שפיר. אברך שמצוי בקשיים כלכליים פטור ממעשר כספים) כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק
שאלה:
מה גדר חיוב מעשר כספים והאם זה שייך גם במתנות שקיבלנו לחתונה
תשובה:
שלום רב, קיימת מחלוקת בין רבותינו הראשונים והאחרונים האם הפרשת מעשר כספים היא חיוב מדאורייתא, חיוב מדרבנן או מנהג ישראל. ההכרעה המקובלת בהלכה היא כי מדובר במנהג ישראל, אשר הנוהג בו בקביעות מתחייב בו כנדר. באשר למתנות חתונה א. אם מדובר במתנות בעין (כגון מוצרי חשמל), בשוברים לרכישת מוצרים בעין או בסכום כסף ייעודי לרכישת מוצרים, המנהג הרווח הוא שאין צורך להפריש מעשר כספים ב. אם מדובר במתנת כסף לא ייעודית יש להפריש מעשר כספים, אא"כ מצבם הכלכלי של בני הזוג קשה, דהיינו שאין להם כסף די מחייתם אם יפרישו מעשר כספים מהמתנות. ג. אפשרות נוספת (מומלצת) לסגור חלק מן הסכום שקבלתם כחסכון עבור הוצאות הילדים בע"ה בעתיד. מאותו חלק מכספי החתונה בו אתם משתמשים כרגע (אם אכן אתם משתמשים כרגע בכספי החתונה) יש להפריש מעשר כספים בכסוף למצבכם הכלכלי. מהסכום אותו אתם סוגרים אל תפרישו מעשר כספים כרגע אלא לכשתשתמשו בו – בהתאם למצבכם הכלכלי באותו זמן , וכן בכפוף לשאלה מה תעשו עם הכסף. לכן, אם למשל תשתמשו בעתיד בחלק מכספי החתונה לצורך תמיכה בילדים גדולים באופן שניתן לעשות זאת מכספי מעשר כספים – הרי זה עצמו יחשב מעשר הכספים ממתנות החתונה. (במגבלה שהשימוש בכספי מעשר כספים לצרכי הילדים לא יעלה על מחצית ממעשר הכספים). כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק, הרב שלמה אישון
שאלה:
שלום, ישנו אדם שחייב לי סכום כסף גדול, וכעת אני רוצה לוותר לו על חלק מן ההלוואה כהפרשת מעשר כספים. שמעתי שישנה בעיה מסוימת לעשות ככה, במקרה שלא התניתי מלכתחילה שכך יהיה. האם ישנה אפשרות, כל שהיא, לעשות שזה יהיה אפשרי גם לאחר שהכסף הועבר? תודה מראש
תשובה:
שלום רב, ניתן לנכות הלוואה ממעשר כספים בתנאים המצטברים הבאים: א. הלווה הוא עני שמותר לתת לו צדקה (דהיינו שאין לו כסף למימון צרכיו הבסיסיים: אוכל, ביגוד פשוט וקורת גג הזולה ביותר). ב. למלווה יש אפשרות הלכתית לגבות את החוב והוא נמנע מכך לשם מצוות צדקה, ולא כאשר מדובר בחוב אבוד (דהיינו שאי אפשר לגבותו הלכתית או שהמלווה אינו מעוניין לגבותו מסיבות שאינן צדקה) בברכה השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק
שאלה:
אני עובדת כל יום ומקבל כסף ואני אומרת לעצמי שמתחילת החודש ועד סופו אני שומרת את הכסף שהרווחתי מהעבודה ובסוף החודש אני אעשה מעשר כספים . האם מותר לי ? או שאני חייבת כל יום לעשר
תשובה:
אין חובה לעשר כל יום. אפשר לעשר פעם בחודש או אפילו פעם בשנה על פי חשבון ההכנסות של כל החודש או השנה. השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
מעשר במכירת דירה ד' אב תשע"ז
שאלה:
שלום לכם משאלות קודמות באתר הבנתי שבשעת מכירת דירה מעשרים את הרווח כדלהלן: עשירית מההפרש שבין מחיר המכירה למחיר הקניה לאחר שקלול מדד, וכך למשל אם דירה נקנתה ב1000 ונמכרה ב1500 ומדד הדיור עלה 10 אחוז הרי שמעשר הוא עשירית מההפרש בין 1100 ו1500 כלומר 40. שאלתי היא מה נחשב מחיר הקניה, בשעתו קנינו דירה אבל עבור כל תוספת היינו צריכים להוסיף כסף (מטבח יותר גדול, מרצפות יותר גדולות) האם במחיר הקניה אני מכניס גם את התוספות או רק מחיר הדירה נטו, והתוספות על חשבוני? בתודה מראש
תשובה:
התוספות הן חלק ממחיר הדירה. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק
המחאת חוב לצדקה ב' חשון תשע"ח
שאלה:
שלום וברכה הקמתי עסק לייעוץ וניהול פרויקטים,לצורך זה פתחתי עוסק מורשה. לקוח פנה אלי שאקדם לו פרויקט כנגד תשלום. הפרויקט בוצע,וכעת הלקוח חייב לי כסף. האם אפשר להגיד לו לשלם את הסכום שהוא חייב לי לצדקה וע"י כך זה יחשב מעשר כספים שלי? חשוב לציין שלא הוצאתי לו חשבונית עדין. השאלה היא האם מותר הדבר מבחינה הלכתית והאם הדבר מותר מבחינת חוקי מדינת ישראל? מקווה שהצלחתי להסביר את עצמי. בברכה שמוליק
תשובה:
שלום רב, מבחינת הלכות צדקה אין כל מניעה להמחות חוב לצדקה. ואכן הדבר יכול להיחשב כמעשר כספים, בדומה למנהג הרווח להפריש מעשר כספים על הכנסה עתידית. ביחס לחוקי המדינה, אם תכלית המהלך היא להתחמק מתשלום מס, הדבר יהיה אסור (וגם לפי ההלכה) כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק
שאלה:
מה ההלכה לגבי מעשר כספים האם משמעותו מעשר מכלל הסכום שנתקבל. והאם עזרה להקמת עסק למשפחה נזקקת יכול להכלל כחלק ממעשר זה?
תשובה:
שלום רב, א. מעשר כספים הוא מעשר מההכנסה, אחרי ניכוי מיסים והוצאות העסק הנצרכות, אצל עצמאי. אצל עובד שכיר המעשר הוא עשירית מהנטו. ב. עזרה בהקמת עסק למשפחה עניה אכן יכולה להיכלל במעשר כספים. זאת, מפני שעזרה לעני להתפרנס היא המעלה העליונה בצדקה. ג. עזרה זו יכולה להינתן בכסף, בסחורה או בשעות עבודה. ד. עני (או משפחה עניה) הוא יהודי שאין לו צרכי מחיה בסיסיים שיש לרוב המכריע של האוכלוסיה, בשל מחסור כספי. ה. אולם, יש לזכור כי לא כל אדם מוכשר בניהול עסק, ויש לברר, עד כמה שהיד מגעת, שהקמת העסק וניהולו תועיל למשפחה העניה. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק
תרומת ספר תורה י"ג טבת תשע"ח
שאלה:
בס״ד בלי נדר ברצוני לתרום ספר תורה בע״ה בקרוב מאוד . האם ניתן להגדיר זאת כתרומה ולקבל זיכוי במס או שזה אסור ?
תשובה:
שלום רב, ודאי שתרומת ספר תורה היא תרומה. לגבי זיכוי במס - אם המדינה מעניקה זיכוי במס על תרומה זו הרי זה מותר. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
שאלה:
שלום, אדם שרכש דירה להשקעה, האם צריך לשלם מעשר על כל דמי השכירות שיקבל, או שמוריד את הרבית של המשכנתא כהוצאה נצרכת לרכישת הדירה? ישנה אפשרות שאת הקיזוזים הקשורים למשכנתא יבצע רק לאחר מכירת הנכס במידה וזה יהיה ברווח. מה הדרך הנכונה?
תשובה:
שלום רב, לענ"ד, את הקיזוזים הקשורים למשכנתא יש לבצע רק לאחר מכירת הנכס במידה וזה יהיה ברווח, שכן השכירות זה רווח בבחינת פירות ואילו המכירה היא רווח בקרן, והמשכנתא היא הוצאה בשביל הקרן. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק
שאלה:
שלום הרב, לשאלה שלי יש סיפור קצר שבא איתו... בשמחת תורה לפני שנה+ אני ו(אז) אשתי (עכשיו גרושים) היינו בבית הכנסת... כמו הרבה מקומות בשמחת תורה הם עושים מכירה פומבית לעליות לתורה וכו'... אמרתי סכום בסביבות ה1500 שח עבור אחד מהדברים. באותו זמן היו בעיות ביני ואשתי והחלטנו להתגרש. הרב של אותו בית כנסת היה הרב שמגשר בינינו את ההסכם. אני הסכמתי לשלם את הסכום בכתובה (אין ילדים או דירה) אך הרב הוסיף כמה וכמה אלפי שקלים לשלם בה... אני לא רציתי שהוויכוחים ימשיכו... הורדתי ראש והסכמתי. לאחר זמן קצר קיבלתי הודעה לגבי ההבטחה של התרומה לבית הכנסת... אם כל מה שקרה פשוט שכחנו מזה. עכשיו לאחר שנה וחצי הבית כנסת מבקש עדיין את הכסף. אני לא מעוניין לתרום את זה לאחר שהרב שם אחראי על עליית הדמי כתובה (שהוצאתי כהלוואה ועדיין משלם). בנוסף לכך הם מבקשים ממני את כל הסכום מבלי לדבר עם גרושתי (שהייתה אחראית על התרומה הזאת בדיוק כמוני). האם מותר לי לחזור בעצמי ולא לשלם?
תשובה:
שלום רב, לא ניתן לפסוק בעניין זה בלא לשמוע את הצד של בית הכנסת, אך על פניו נלנע"ד שהעובדה שיש לך טענות כלפי תוצאות הגישור של הרב לא מהווה סיבה שלא לשלם לבית הכנסת. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
מעשר בעסק י"ב ניסן תשע"ח
שאלה:
שלום לקחתי הלוואה סכום מסויים כדי שאם ירצה ה׳ ובעזרתו להריץ חנות שמביאה שכירות כל חודש. עכשיו לאחר כמה חודשים אספתי את הכסף שיצטבר שם . האם אני צריך לעשר את השכירות שקיבלתי עד לרגע זה או לסגור את ההלוואה קודם שלקחתי על העסק? מה הדין וההלכה האמיתית והנכונה? תודה מראש!
תשובה:
שלום רב, אני מבין שההלוואה נועדה לשם השקעה שבזכותה יש לך את דמי השכירות. אם כן הרי שסכום ההלוואה אותו אחת מחזיר הוא חלק מההוצאות אותן אתה יכול לקזז מההכנסות, ורק ממה שישאר אתה מפריש מעשר כספים. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
שאלה:
בשנים האחרונות מצבנו היה שההכנסות שלי ושל אשתי לא כיסו ההוצאות בהפרש של 5000-6000 שח לחודש. לכן נתנו צדקה מינימלית של 100-200 שח חודשי. כעת קבלנו ירושה גדולה מאד מדודה ונתנו מעשר כספים על הירושה. שאלתי היא - אם אנחנו חייבים לתת מעשר על המשכורת החודשי היות ועכשיו עם הירושה - זה פותר לנו את בעיית ההפרש החודשי עד שנגיע ל120. או האם הירושה לא רלוונטי לנושא ההפרש היות ונתתי מעשר כבר על כל הירושה?
תשובה:
שלום רב, גדרו ההלכתי של מעשר כספים (בין לשיטות שמדובר בחיוב ובין לשיטות שמדובר במנהג ישראל) הוא הפרשת מעשר מנכסיו ומהכנסותיו. אדם (או משפחה) שהוא עצמו עני, פטור ממעשר כספים. אולם, אדם שיש לו נכסים רבים והכנסות מועטות (כגון במקרה של ירושה, כמו המקרה שלכם), איננו מוגדר כעני והוא חייב (מן הדין או מן המנהג) להפריש מעשר כספים מהכנסותיו, אפילו אם הן קטנות בהרבה מהוצאותיו. זאת, מפני שבפועל מצבו הכלכלי איתן. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק
שימוש בכספי מעשר ה' טבת תשע"ט
שאלה:
שלום, האם מותר להשתמש מכספי מעשרות עבור ייעוץ נישואין?
תשובה:
שלום רב, לפי רבים מהאחרונים כספי מעשרות מיועדים אך ורק לעניים. גם לפי המקילים להשתמש בכספי מעשרות למצוות אחרות, אין להשתמש בכספי מעשרות לצרכי הנותן עצמו, ולכן אין להשתמש בכספי מעשרות עבור ייעוץ נישואין כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק
מעשר ממכירת דירה א' אדר א' תשע"ט
שאלה:
שלום, מכרנו דירת שגרנו בה פעם (מאז אנו שוכרים ומשכירים) בכדי לבנות בית. 1. האם הרווח על הדירה חייב במעשר למרות שלא מדובר פה בהשקעה אלא במכירה ע"מ להחליף מגורים? 2. אם כן- האם אפשר להצמיד את מחיר הקניה למדד עד זמן המכירה? איזה מדד? מדד המחירים לצרכן (ערך הכסף) או מדד תשומות הבניה (ערך הבית)? 3. האם אפשר לקזז את כל ההוצאות על הבית לאורך הדרך כולל הריבית על המשכנתא ששולמה בזמנו? תודה רבה!
תשובה:
שלום רב, 1. אם קיים רווח אמיתי על הדירה, הוא אכן חייב במעשר. אמנם, אם רק בשל תשלום המעשר לא תצליחו לבנות את הבית כלל, אתם פטורים מתשלום המעשר. 2. על מנת לחשב את הרווח, מחשבים את מחיר הקנייה של הבית, כשהוא מוצמד למדד המחירים לצרכן (המשקף באופן כללי את כוח הקנייה של הכסף, ברמה מעשית) מוסיפים לו את ההשקעות שהשקעתם על הבית (שיפוצים), כשהן מוצמדות למדד, כנ"ל. סכום זה כולו נחשב מחיר הקנייה. את מחיר הקנייה מפחיתים מהתשלום שקבלתם תמורת הבית. התוצאה היא הרווח. 3. לא ניתן לנכות את הריבית על המשכנתא וגם לא ארנונה ששלמתם על הבית. בברכה השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק
מס הכנסה כמעשר א' אדר א' תשע"ט
שאלה:
שלום עם משלמים מס הכנסה מקיימים מצוות מעשר ? תודה צבי גרץ
תשובה:
שלום רב, תשלום מס הכנסה לא יכול להחשב קיום מצוות מעשר בשל מספר סיבות: א. בט"ז מבואר שכל תשלום שהוא חובה (והוא דן בעיקר במס) לא יכול להיחשב כחלק מהמעשר. ב. רוב הכספים הנגבים לא משמשים כלל למטרות צדקה. (ומעשר כספים נועד לקיום מצוות הצדקה) כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק
שאלה:
שלום רב, אח שלי בן 19 הוא תלמיד ישיבה האם אני יכולה לתרום לו את כספי המעשר?
תשובה:
שלום רב, תלוי מה מצבו הכלכלי. אם ההורים תומכים בו גם כך, אז הוא איננו עני ולא שייך לתת לו מעשרות. אם אין לו די צרכו (כגון שההורים אינם מממנים אותו) אז אכן ניתן לתת לו מעשרות ואף יש לכך עדיפות שכן עיקר המעשרות נועד לבני תורה הזקוקים לכך, ויש דין של קדימות לבני משפחה. בברכה, השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק
שאלה:
האם ניתן לעזור לבן/בת בקניית דירה בכספי מעשר?
תשובה:
שלום רב, א. אם אתם משתייכים למגזר בו הכלל הוא שההורים קונים דירה (או חלק ממימון הדירה) לזוג הצעיר, ובלי זה לא ניתן לחתן בן/בת, ומדובר על בן (או חתן) העוסקים בתורה (ומתעתדים להמשיך לשקוד על התורה לאורך זמן) ואין לזוג הצעיר מקור הכנסה משל עצמם- יהיה מותר להשתמש במחצית מכספי המעשרות לסיוע מעין זה. אולם, ההיתר יהיה מוגבל רכישת דירה זולה (כגון דירה קטנה בעיר שדה) בלבד. ב. גם אם אינכם משתייכים למגזר כזה, אבל אין לזוג הצעיר כל מקורות הכנסה משלו והבן/החתן עוסק בתורה כאמור, ואם ההורים לא יסייעו בידו לרכוש דירה לא יהיה לו מקום מגורים, ניתן יהיה לסייע בידו בתנאים האמורים בסעיף א (מחצית מן המעשרות ודירה זולה בלבד) ג. בכל מקרה אחר, אין להשתמש בכספי מעשרות של ההורים למטרה זו. ד. כמובן, שכל האמור נוגע רק לרכישת דירה בארץ, כך שיש בדבר גם משום קיום של מצוות יישוב הארץ. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק