דף הבית - שאלות ותשובות - צדקה ומעשר כספים
שאלות ותשובות

שאלות בנושא צדקה ומעשר כספים

שאלה:
שלום רב 1) אנו עומדים בפני מכירת דירת ירושה המכירה כוללת הוצאות שכר טירחה לעו"ד ומס שבח. האם צריך לחשב את סכום המעשר לפני ההוצאות על מכירת הדירה או אחרי? 2) כמו"כ אנו קונים דירה מכסף שירשנו, וגם שם יש מיסים מרובים וכספי טירחה, האם במקרה זה צריך להחשיב את הסכום הראשוני שקיבלנו, או לאחר הורדה של המיסים וכו' של קנית הדירה?
תשובה:
שלום וברכה, 1. את ההכנסות שלכם ממכירת הדירה שירשתם יש לחשב לעניין מעשר כספים לאחר ניכוי ההוצאות כדון שכ"ט ומס שבח. 2. לגבי הכסף שישרתם – חישוב מעשר כספים הוא מהכסף כולו ללא קשר לשאלה מה אתם עושים אתו , ולכן אין לקזז את הוצאות המיסים של קנית הדירה. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
מעשר במכירת דירה ז' אייר תשע"ד
שאלה:
ב"ה שלום רב אנו עומדים לפני מעבר דירה לאזור אחר בארץ. אנו מעוניינים למכור דירה שניה להשקעה בכדי לקנות במקומה דירה אחרת להשקעה במיקום שיהיה יותר קרוב לביתנו החדש. האם כאשר נמכור את הדירה הראשונה צריך לתת מעשר מהכסף, זאת על אף שנרצה לקנות בכסף זה נכס אחר? חוששתני שאם ניתן מעשר נגיע לסכום שכבר לא יספיק לקניית דירה אחרת במקום הראשונה. בתודה מראש
תשובה:
מעשר כספים ניתן רק מהפער הריאלי שבין מחיר הקניה של הדירה לבין מחיר המכירה. כלומר 10% מההפרש שבין מחיר המכירה לבין מחיר הקניה כשהוא צמוד למדד עד יום המכירה. למשל, אם רכשתם ב 1000 ואתם מוכרים ב 1500 והמדד עלה מאז הרכישה בשיעור של 10% הרי שמעשר כספים יהיה 40 שהם 10% מהפער שבין 1500 לבין 1100 (שהוא מחיר הרכישה צמוד למדד). (אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן קיד) כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
שאלה:
שלום רב, לאחרונה פוטרתי מעבודתי והתעוררו לי מס' שאלות בנושא מעשר כספים: 1. חלק מכספי הפצויים הועבר לקרנות הגמל וחלקו הועבר לחשבון הבנק שלי ישירות. האם עלי לשלם מעשר כספים על כספי הפצויים?אם כן, האם עלי לשלם על כל סכום הפצויים או רק על הסכום שהועבר לחשבון הבנק? 2. בחודשים שאיני עובדת אני מקבלת דמי אבטלה מביטוח לאומי. האם עלי לשלם מעשר כספים על כסף זה? אציין שאני בת 30, רווקה, עבדתי בהיי טק ואני חוסכת את הכסף לעתיד. לשני המקרים הנ"ל, האם עלי לשלם 10% מההכנסה או שיש דעות לתשלום מופחת עבור מעשר כספים? תודה רבה, נעה
תשובה:
שלום וברכה, 1. אין צורך לתת מעשר כספים על הכספים שהופקדו עבורך בקופות הגמל - כל עוד אינך מושכת את הכספים. נתינת מעשר כספים מכספים אלה תהיה בשעה שתמשכי את הכסף. 2. מעשר כספים משלמים מכל הכנסה - כולל דמי אבטלה מביטוח לאומי. 3. לפי רוב השיטות מעשר כספים אינו חובה מדאורייתא אלא הדרך הראויה מדרבנן לקיום מצוות צדקה - לכן בשעת הצורך ניתן להקל. כמו"כ חישוב המעשר נעשה לא מכל ההכנסה אלא לאחר קיזוז הנדרש לצורך קיום מינימאלי. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
שאלה:
שלום רב, ישנן עמותות רבות שמציעות החזר מס הכנסה על התרומות אליהם. רציתי לדעת האם זה דבר נכון,מותר מבחינה הלכתית. מה המקורות לכך? נושא זה תמוה בעיני, כי אם יש חיוב לתת מעשר, כיצד ניתן לקבל על זה החזר? אשמח לתשובתכם בנושא. תודה רבה, נעה
תשובה:
שלום רב, את החזרי המס על התרומות לא נותנות העמותות אלא המדינה, ואין כל בעיה לקבל את החזרי המס הללו. אלא שהיות שמלכתחילה חושב המעשר מההכנסה נטו לאחר ניכוי המס, הרי כאשר מקבלים החזר מס משמעות הדבר שההכנסה נטו גדלה ולכן נכון לתת מעשר מהחזר המס. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
שאלה:
שלום אני חבר בבית כנסת ומשלם דמי חבר שנתיים, שהם תנאי להיות חבר קהילה, ובגין תשלום זה מקבל קבלה על 'תרומה'. האם מותר לי לקבל בגינה זיכוי ממס הכנסה? אני חושש שמכיוון שתשלום זה הינו חובה, והשימושים בכספי ה'תרומות' האלה של החברים, הם בעיקר נקיון וחשמל של בית הכנסת כמו גם פעילויות לחברים וכדו', אלה בעצם דמי חבר, והעמותה טועה בכך שמוציאה קבלות על 'תרומה', ועל כן, ראוי שלא להגיש אותם למס הכנסה על מנת לקבל זיכוי, על אף שאם אגיש, כמובן שאקבל. ואם מעיקר הדין אפשר להגיש, האם נכון להחמיר ולא להגיש או שזו חומרה של שטות? תודה
תשובה:
שלום וברכה על פי סעיף 46 מפקודת מס הכנסה,"אדם שתרם בשנת מס פלונית סכום העולה על 180 שקלים חדשים לקרן לאומית, או למוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) שקבע לענין זה שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, יזוכה מהמס שהוא חייב בו באותה שנה בשיעור של 35% מסכום התרומה". המחוקק בודאי קבע הנחת מס אף שידע שתרומות כאלו אינם תמיד לצורכי עניים אלא גם עבור תשלום משכורות, ניהול, תקורה ושאר הוצאות נלוות של ארגונים. אם בית הכנסת שלכם מנהל פעילות של צדקה ובשל כך רשאי לקבל תרומות על פי סעיף 46, מותר לך לתרום להם ולבקש זיכוי על פי חוק. אולם השאלה שלך מעלה נקודה נוספת. האם תשלומי בית הכנסת לפעילות שוטפת נקראים "תרומה" על פי ההלכה? שאלה זו עולה בפוסקים בנוגע לאפשרות של פירעון חובות בית הכנסת מכספי מעשר. האחרונים נחלקו בכך- לדעת בית דינו של שלמה יו"ד סי' א וכן מטה משה חלק ה' סי' תתרט"ו, אין לפרוע חובות בית הכנסת מכספי מעשר, מכיוון שמדובר בחובה להחזיק את בית הכנסת ואת משרתיו (חזן, רב וכו') ואין לפרוע זאת ממעשר. לעומת זאת בעל פני יהושע בשו"ת שלו (או"ח סי' ב) נוטה להקל ולהשתמש במעות מעשר כדי לפרוע חובות בית הכנסת. לפי דברי ה"פני יהושע" גם ההלכה מכירה בתרומה לתשלומי בית הכנסת ולכן ניתן לנכות אותה לצרכי מס הכנסה ולקבל זיכוי. לעומת זאת לפי דברי המחמירים אין לראות זאת כתרומה. אולם גם לדבריהם נראה שתוכל לתת את התרומה ולקבל זיכוי ואז להשתמש בזיכוי לצורכי צדקה. בכך נראה שתצא גם ידי המחמירים בעניין זה בברכה השאלה נענתה ע"י הרב יואל דומב
שאלה:
האם נראה לכם נצרך לעבוד על מערכת של הפרשת מעשרות על רווחים בבורסה , בצורה קלה מהירה ואמינה , ללא חשיפת תיק ההשקעות כולו לפני בעלי המערכת . אם כן היה מאוד יכול לעזור לי להגיע למשתמשי קצה לשמוע את דעתם בנידון . אם תוכלו להפנות אותי לקבוצה או יחידים אשמח מאוד
תשובה:
שלום רב, יישר כח על רצונך לסייע לקיום כראוי של מעשר כספים. עם זאת, לא ברור לי בדיוק למה כוונתך במערכת שאתה מציע, אך באופן כללי נלע"ד שאין תועלת במערכת כזו משום שמעשר כספים משולם מהרווחים בניכוי ההפסדים וההוצאות, ולכן בחישוב המעשר יש לקחת בחשבון פרמטרים נוספים בנוסף על הרווח בבורסה. השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
שינוי מעות צדקה ט' שבט תשע"ה
שאלה:
אני רב קהילה מסודרת. בתי כנסת, ספריה גדולה אולם שמחות ועוד. בהנהלת הקהילה ישנה "מועצת חברים", נבחרת שאחראית על כל ענייני הקהילה. על ענייני הכספים תחזוקה חלוקת כספים ועוד המועצה רשאית להחליט החלטות בכל העניינים על דעת הקהילה. בקהילה שלנו יש קופת גמ"ח למתן הלוואות בהנהלת גבאים מתנדבים שמונו ע"י הקהילה. עיקר הכסף בקרן של הגמ"ח ניתרם ע"י זוג ערירי שנפטר לפני שנים רבות. בגמ"ח יש קרן על ס"ך גבוה אך פחות משליש מהכסף נמצא בפועל בהלוואות. אחת הסיבות שלא מנצלים את מלא הסכום להלוואות היא מכיוון שלפי כללי הגמ"ח והחוקים שלו רק בני הקהילה יכולים לקבל הלוואות, או באי כוחם ואין דרישה . כמו יש דרישה לערבים מוכרים ועוד כללים שלא מאפשרים לתת הלוואות לכל דיכפין. שאר הכסף מושקע בבנק. (המצב הזה הוא נתון וכך היה כאשר התמניתי לרב), ושאלתי את עצמי הרי אין נושאים ונותנים במעות עניים, אמנם כאן יש רווח לעניים במשא ומתן זה שכן ערך הכסף עולה ונשמר ובפרט שאין דרישה להלוואות בכסף זה. אם הייתה דרישה היו פודים מיידית עוד כספי מההשקעה על מנת להלוותם. כעת אנחנו נאלצים לעשות שיפוץ כללי בבית הכנסת הגדות של הקהילה מאחר והא מאד ישן ולא נח. ובאו אלי הגבאים על מנת שאמצע להם דרך ואפשרות לשנות ולהשתמש לפחות בחלק ניכר מהכסף של הגמ"ח לצורך שיפוץ בית הכנסת. וחשבתי אולי על פי מה שכתב הש"ך ביו"ד רנ"ט ס"ק א וז"ל : "אבל לדבר מצוה יכול הגבאי לשנות כן דעת הרא"ש וטור וכ"כ התוספות ונראה מדברי מהרי"ק שורש ה' שכן עיקר", וכאן מדובר הרי בשינוי לדבר מצווה. כמו כן בחידושי רבי עקיבא איגר על הש"ך ציין : ע' לעיל (סי' רנ"ו ס"ד), שלכאורה יש סתירה כי שם מבואר בש"ך שמותר לשנות מעות צדקה רק בדבר קבוע שאם יחסר יגבו בשנית ורק אז רשאים לשנות, וכתב שם הרע"א כי בדרישה כתב לחלק דלעיל בגבו בשביל כך, גרע מהכא דלא גבו רק דא' נתן סלע לגבאי וע' בת' רש"ך (ח"ב סי' ל"ח): ואם כן לכאורה בנידון דידן שמעות הגמ"ח ניתנו לגמ"ח ביזמת הנפטרים בצוואה ולא ניגבו אולי יהיו רשאים בני הקהילה בראשות המועצה לשנות חלק מהמעות ולהשתמש בהם לשיפוץ שהרי מדובר כאן בדבר מצווה? בברכת כל טוב מצפה לישועת ה'
תשובה:
שלום רב לכת"ר לפי הנתונים שבשאלה נראה כי המקדישים תרמו על דעת גבאי הקהילה שהתמנו לכך ולא מינו גבאים משל עצמם. (שכן אילו היה מינוי הגבאים על-פי הוראות המקדישים בוודאי שהיה הדבר תלוי בדעת הגבאים האמורים, בכפוף לאמור בשטר ההקדש או במסמכי ייסוד קרן הגמ"ח, ויעויין בהרחבה בשו"ת מכתב לחזקיהו, הלכות הקדש, סימן י"ב) יתר על כן, בשאלה נאמר שחלק הארי של הכסף הוא מנדבתם של הני הזוג הנ"ל ומשמע שחלק מהכסף מקורו מתורמים אחרים, כך שיש לדון בתנאי ההקדשה שלהם. כמו כן, יש לעיין היטב במסמכי התרומה המקוריים של בני הזוג הנ"ל, שמא שיירו הם ליורשיהם או לנציגיהם זכות ווטו על שינוי מהותי (להבדיל מהניהול השוטף) אם אין הוראות נוגדות בשטר ההקדש, נראה שיש למועצת החברים דין של "בני העיר" שאכן יש להם סמכות להחליט על שינוי ייעוד של כספי צדקה (ואין צורך בדיון שהבאתם בדבר סמכות הגבאים לשנות, שכן מחלוקת זו נוגעת רק לגבאים ולא לנבחרי הציבור, כמפורש בדברי המהרי"ק הנ"ל ובב"י ובב"ח ובשאר אחרונים). מכיוון שאנחנו פוסקים כדעת ר"ת והרמב"ם שלבני העיר מותר לשנות אפילו לדבר הרשות, נראה שאכן מותר לשנות כאמור לצורך שיפוץ ביהכ"נ. אולם, קיים שיקול נוגד והוא כי מן הראוי לכבד את רצונם המקורי של המקדישים שהכסף ישמש לגמ"ח ולא לצרכי ביהכ"נ (וכידוע נחלקו הפוסקים בדבר סדרי העדיפויות בין יעדים אלו) כך שיש לשקול בכובד ראש את השינוי. ברכה והצלחה השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק
שאלה:
שלום, במשך תקופה ארוכה נתתי צדקה (מעשרות) בסתר למשפחות נזקקות שאני מכירה באופן אישי. אני מתחילה להרגיש שרמת העזרה הזו היא זמנית ולא מועילה לטווח הארוך מכיוון שטבע האדם הוא לפתח תלות במידה כזו או אחרת במתנות חינם. מה התורה אומרת בנושא הזה? מה בעצם הדרך הכי נכונה לעזור לאנשים?
תשובה:
שלום רב, בהלכות מתנות עניים (פרק י) מונה הרמב"ם שמונה מעלות בצדקה: מעלה גדולה שאין למעלה ממנה זה המחזיק ביד ישראל שמך ונותן לו מתנה או הלואה או עושה עמו שותפות או ממציא לו מלאכה כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך לבריות לשאול... פחות מזה הנותן צדקה לעניים ולא ידע למי נתן ולא ידע העני ממי לקח... פחות מזה שידע הנותן למי יתן ולא ידע העני ממי לקח... מכאן שקיום מצוות הצדקה שלך הוא במעלה גבוהה (דרגה 6 מתוך 8) אם כי, כפי שכותב הרמב"ם זו לא המעלה הגבוהה ביותר. המעלה הגבוהה ביותר היא להביא לכך שעני יוכל לעמוד על רגליו ולא להזדקק לבריות. לכן, למעשה, אם את סבורה שיש אפשרות לסייע למשפחות הנזקקות הללו כך שיוכלו לעמוד על רגליהם באופן עצמאי (למשל בסיוע של ארגון פעמונים) כדאי שתפעלי כדי לעשות זאת ותזכי לקיום מצוות צדקה ברמה הגבוהה ביותר. אולם, אם לדעתך אפשרות זו אינה ריאלית במשפחות הללו, ואם לא תסייעי להן כספית הן תגענה לחרפת רעב - מצווה גדולה להמשיך ולסייע כפי שעשית עד עכשיו. בכל מקרה, המשיכי להפריש את הסכום שנהגת להפריש למעשר ככספים , גם אם אין צורך לדעתך להמשיך לתת למשפחות שנתת עד היום - בודאי משפחות אחרות או ארגוני חסד הזקוקים לזה. בהצלחה השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
שאלה:
שלום רב אנחנו משפחה בת 7 נפשות גרים בשכירות בדירת 3 חדרים. אשתי ואני משתכרים יחד 12 אלף. ההוצאות החודשיות מסתכמות ב-20 אלף. אנחנו במינוס קבוע של 30 אלף ש"ח. החודש פדינו קרן השתלמות בסך 65 אלף ש"ח כדי לכסות מינוס והלוואות שלקחנו. כיצד עלינו לנהוג מבחינת מעשר כספים בדרך כלל ובפרט ביחס ל-65 אלף שמשכנו מקרן השתלמות? תודה רבה
תשובה:
שלום רב, לצורך חישוב מעשר כספים ניתן לקזז מן ההכנסות נטו את הסכום שנדרש לאדם לצורך קיום בסיסי לו ולמשפחתו. המדובר הוא כמובן רק בצרכי קיום בסיסיים ולא במותרות. לכן, אם ההוצאות החודשיות שלכם לצורך הקיום הבסיסי עולות על ההכנסות - אין צורך שתפרישו מעשר כספים, ודי אם תתנו רק סכום מסוים לצדקה. אני מתאר לעצמי שלא כל ה 20 אלף של ההוצאות החדשיות מהווה צרכי קיום בסיסיים, אך חלק ניכר מזה ודאי שכן, את אותו חלק אתם יכולים לקזז מההכנסות , ולהפריש מעשר רק מהסכום הנשאר. את הסכום של ה 65 אלף ש"ח חלקו ל 12 חודשים וצרפו אותו, לצורך חישוב מעשר כספים, לשכרכם החודשי. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
שאלה:
שלום רב, אשתי ואני עובדים כשכירים. האם עלינו להפריש 10% מהמשכורת (נטו) למעשר כספים, או סכום אחר? האם מהברוטו? ואילו הוצאות נכללות כבר במעשר - הכוונה היא הן להוצאות פרטיות , כמו תשמישי קדושה, דמי חבר בביה"כ, והן הוצאות מיסים - האם מס הכנסה או מיסים אחרים נחשבים לעניין חישוב המעשר? והאם שייכות מידות שונות במעשר כספים, כגון "עין יפה", "עין בינונית" וכו'? תודה, אשר
תשובה:
אשר שלום, ערך גדול יש מהפרשת מעשר כספים, אך עם זאת יש לדעת שלדעת רוב הדעות אין חיוב עצמי של הפרשת מעשר כספים (ע' ב"ח יו"ד סימן שלא) אלא זהו דין בהידור במצוות צדקה: מצוות הצדקה מחולקת לשלש דרגות: מצווה מן המובחר לתת לצדקה עד חמישית מנכסיו, מדה בינונית היא לתת עשירית, והמידה הפחותה היא פחות מכאן ולא פחות משלישית השקל בשנה. (שו"ע יו"ד סימן רמט) עם זאת, מי שהתחיל כבר לנהוג במעשר כספים - הרי הדבר נעשה כבר בנדר ואסור לו להפסיק בלא התרת נדרים. (מהר"ם מרוטנבורג ד עד) מעשר כספים נותנים מהנטו וניתן לקזז מהמשכורת לא רק את תשלומי המס אלא גם את ההוצאות הנדרשות לצורך קיום בסיסי למשפחה. לא ניתן להחשיב כחלק מן המעשר תשלומים בהם אדם היה חייב בכל מקרה כמו תשלום דמי חבר בבית כנסת, אלא אם כן יש לו אפשרות ללכת לבית כנסת בלא לשלם דמי חבר, ומראש החליט ללכת לבית כנסת בו מחייבים בדמי חבר על דעת שישלם אותם ממעשר כספים. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
שאלה:
שלום רב, איך מחשבים את המעשר מהכנסות של עצמאי? האם מההכנסות או מהרווח? ואם מהרווח, אז מה מוכר כהוצאה? האם בדומה לחוקי מס הכנסה? כלומר אותה שורת רווח שתוצג למס הכנסה בדוח הכספי למ"ה? והרי יש הוצ' אישיות (כגון שכירות דירה, קניות של אוכל ודלק וכו'. אני עובד מהבית) שמוכרות למ"ה ולא מוכרות כהוצאה לצורך מעשר (אני מעריך...)?
תשובה:
חישוב המעשר הוא מהכנסות נטו כלומר לאחר קיזוז ההוצאות של הפעלת העסק, וכן לאחר ניכוי המס. בנוסף ניתן לקזז את הוצאות הקיום המינימאליות למשפחה. השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
שאלה:
בס"ד שלום הרב, קיבלנו צ'ק דולרי, והפקדנו אותו והמרנו אותו לשקלים והשתמשנו בשקלים. בהמרה היה עמלת המרה וגם עמלה של אחוז מסוים מהצ'ק. האם צריך לתת מעשר גם על עמלות ההמרה, או רק על הסכום הסופי שיצא לנו בשקלים. תודה, אהרן
תשובה:
מעשר נותנים מהסכום שהגיע בפועל לידיכם ולכן אין צורך לתת מעשר על העמלות. השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
שאלה:
האם בדרישה למזונות אישה נכון וראוי להכליל גם הוצאות מעשר כספים ממשכורתה של האישה.אציין כי הדרישה למזונות אישה כיוון שמשכורתה של האישה איננה מספקת לכל הוצאות הבית וההתחייבויות שנלקחו ע"י שני הצדדים והבעל איננו מכניס משכורתו לחשבון המשותף כפי שעשה עד לא מכבר (נישואין 32 שנה)
תשובה:
שלום רב, השאלה אינה ברורה וחסרה פרטים רבים. אם השאלה היא האם בכלל חיוב מזונות של הבעל לאשתו הוא לתת לה גם כסף עבור מעשר כספים, התשובה שלילית: הבעל לא חייב לתת לאשתו כסף על מנת שתקיים בו מצוות צדקה (ע' שולחן ערוך יורה דעה הלכות צדקה סימן רמח סעיף ד). השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
שאלה:
אנחנו משתדלים לתת מעשר כספים. למדנו מעט את הסוגיא אבל ראינו דעות מאד מגוונות בעניין והתקשינו להכריע. (ב"ה מצבנו הכלכלי סביר ומסיימים את החודש ברווח). 1. לגבי ניכוי ההוצאות. אנחנו שוכרים דירה ובקרוב נצטרך לשלם במקביל גם משכנתא- האם ניתן וראוי לקזז זאת מחישוב המעשר? הוצאות נוספות כגון ארנונה, רכב, חשמל, גז, מים? הוצאות על מסגרות לילדים(מעל ומתחת גיל 6)? 2. האם ראוי להחשיב חלק מהמיסים (מס הכנסה/בט"ל/ב'בריאות) כמעשר ששילמנו (נניח שיעור מסוים ואם כן, כמה?) ? 3. האם זמן שאנחנו פעילים למען נזקקים יכול להחשב גם כמעשר (נניח לחשב אילו הייתי עובד את הזמן הזה כמה הייתי מרוויח ולנכות מהמעשר)? 4. האם ראוי בחלק מהסכום שעלינו להפריש כמעשר לסגור בקרן כלשהי ואם יש מישהו שזקוק להלואה ניתן לו (עשינו זאת בעבר). כך גם ניתן, ובעתיד נוכל גם להלוות לילדינו (או להיעזר בכך בעצמנו) כמובן תוך הקפדה על כללי מעשר לנזקקים?
תשובה:
שלום רב, 1. ניכוי הוצאות הבית מחשבון המעשרות שנוי במחלוקת בין האחרונים, ונראה שיש לנקוט כהכרעתם של אחרונים רבים, שאדם שמצבו הכלכלי שפיר לא ינכה את ההוצאות אלא יפריש מעשר כספים מסכם ההכנסות לפני הוצאות הבית. הוצאות ילדים מתחת לגיל 6 אין לנכות לכל השיטות. ניכוי הוצאות ילדים מעל גיל 6 שנוי אף הוא במחלוקת בין האחרונים, ונראה לנקוט כדעת האגרות משה שאין לנכות להוצאות אלו, מפני שבדורותינו ילדים בגילאים אלו תמיד סמוכים על שולחן הוריהם. 2. אין לנכות מיסים מהמעשרות, הן מפני שמדובר בתשלומי חובה כפי שכבר הכריע הט"ז), והן מפני שאין הם מחולקים על-פי הכללים החלים על מצוות הצדקה הפרטית. 3. ניתן לתמחר את זמן ההתנדבות ולהחשיב אותו כחלק מהמעשר. (אך רק אם מקובל בדרך כלל לקבל תשלום על פעילות זו והאדם מוותר על התשלום מפני שמדובר בעני). כמובן, "פעילות למען נזקקים" שניתן להחשיבה כמעשר הנה רק זו שיש לה משמעות כספית ברורה וישירה (כגון ביצוע תיקונים בבית, שירותי ראיית חשבון ועריכת דין וכד') אך לא פעילות פוליטית או חברתית. כמו כן, "נזקקים" הנם רק יהודים הזכאים לקבל צדקה על-פי ההלכה, דהיינו עניים של ממש. 4. הקמת קרן גמ"ח בכספי מעשרות היא אפשרית בתנאים הבאים: א. יש להלוות את הכסף ליהודים עניים (אמנם יש מצוות הלוואה לכל יהודי, אך מעשר כספים נועד בעיקרו לקיום מצוות צדקה לעניים) ב. כספי הגמ"ח יוחזקו בנפרד מהכספים הפרטיים של בעל הגמ"ח. לגבי השאלה האחרונה- אדם אינו יכול להשתמש בכספי מעשר שהפריש בעצמו, ומן הראוי גם לא להלוותם לעצמו. בקשר לסיוע לילדים בעתיד- יש בכך סייגים ומגבלות רבים, אך מכיוון שמהשאלה נראה שהילדים עדיין צעירים מאוד, אין צורך להאריך בנושא כעת. 5. יש להדגיש, כי כל האמור הוא בהנחה שמצבכם הכלכלי שפיר (כמפורש בשאלה). מי שמצבו הכלכלי דחוק פטור מהפרשת מעשר כספים. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק
הוראת קבע לצדקה ו' כסלו תשע"ו
שאלה:
שלום ברצוני לשאול אם עשיתי הוראת קבע לעמותה למשך 36 חודשים ושילמתי במשך 30 חודשים וכיום אין לי אםשרות להמשיך ועצרתי תהוראת קבע,עליי לעשות התרת נדרים? אשמח לקבל תשובה תודה רבה
תשובה:
שלום רב, אין צורך לעשות התרת נדרים מהטעמים הבאים: 1. כל הוראת הקבע היא בת ביטול, על-פי תנאי הבנק, ולפיכך אין כאן נדר גמור. 2. הואיל וכבר שילמת את סכומי הצדקה תקופה ניכרת, יצאת היא ידי התחייבותה לתת צדקה, וכעת אין צורך בהתרת נדרים. 3. מן הסתם ערכת התרת נדרים כללית בערב ראש השנה או בכל נדרי, וכן מסרת מודעה על ביטול נדרים מראש, ויש בכך סיבה נוספת שלא להצריך התרת נדרים מיוחדת כעת. (שתי הערות נוספות: 4. כל זה בהנחה שמדובר בעמותת צדקה. אם אין מדובר בעמותת צדקה אלא בעמותה למטרה חשובה אחרת, הרי שאין כאן שאלה של נדרי צדקה. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק
שאלה:
האם ניתן לתרום ל"מכון כתר" מכספי מעשר כספים או שמעשר כספים צריך ללכת דווקא לצורך מזון לעניים?
תשובה:
שלום רב, כתב הט"ז יורה דעה סימן רמט ס"ק א: "כתב בדרישה בשם תשו' מהר"ר מנחם שמותר ליתן מן המעשר להיות בעל ברית או להכניס חתן לחופה או לקנות ספרים ללמוד בהם ולהשאילן לאחרים ללמוד בהם אם לא היה יכולת בידו ולא היה עושה המצוה" קנית ספרים נחשבת למצוה כתיבתם לא כל שכן? ומה עם מצות לימוד תורה? והפרשת רבים מאיסורי שבת וריבית אינה מצוה? ואמנם נחלקו בזה ראשונים, וכתב המהר"ם מרוטנברג שמעשר הוא דווקא לעניים (ויעויין בחת"ס) אולם, מכיוון שמעשר כספים הוא מנהג (יעויין בחת"ס הנ"ל) ובדורותינו נהגו להשתמש במעשר כספים לכל צרכי מצווה, אדעתא דהכי קיבל עליו האדם את המנהג. לסיכום: ניתן לתרום למכון כתר מכספי מעשר כספים. השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק, הרב אורי סדן
שאלה:
גרוש שחייב עפ"י פס"ד לשלם מזונות לילדיו מעל גיל 6, האם הדבר יכול להיחשב ככספי מעשר? ומה לגבי תשלומים שונים עבור ילדים גדולים (מעל 18) שהם חיילים או לומדים וכד'.
תשובה:
שלום רב, א. נחלקו רבותינו האחרונים בדבר אפשרות תשלום מזונות ילדים מעל גיל שש ממעשר כספים. אולם, כפי שפסק הגאון רבי משה פיינשטיין (ופוסקים נוספים), הואיל ובדורותינו מממן כל אדם מזונות לילדיו עד הגיעם לבגרות, מדובר בחובה גמורה שאין לממנה מכספי מעשר כספים. אכן, יש להדגיש כי כאשר מדובר באדם שאין ידו משגת לפרנס את עצמו, לשלם מזונות לילדיו ולתת צדקה, פטור הוא לגמרי ממנהג הפרשת מעשר כספים. יצויין, כי היותו של אדם גרוש אינה פוטרת אותו מחיוב מזונות לילדיו. ב. לגבי ילדים מעל גיל 18, הרי שאם מדובר בתשלומים שנועדו לחזק את לימוד התורה של הבנים או את יראת השמים שלהם וכן את יראת השמים של הבנות, מותר (ורצוי) לשלם על כך ממעשר כספים. (אלא אם כן מדובר באדם אמיד במיוחד, שאז מן הראוי הוא שלא יתן לילדיו מכספי מעשר כספים) אם מדובר בעזרה לרכישת מקצוע, מותר לשלם על כך ממעשר כספים. בברכה השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק
ריהוט לבית הכנסת כ"ט תשרי תשע"ז
שאלה:
האם לקנות כסאות ושולחנות לבית הכנסת ניקרא גם מעשר ??
תשובה:
שלום רב, בשאלה זו נחלקו רבותינו הראשונים והאחרונים. לפיכך, מן הראוי להחמיר וליתן כספי מעשר לעניים בלבד. אולם, אם מדובר בריהוט הכרחי החסר בבית הכנסת (ולא בהחלפת ריהוט שמיש וקיים), וקיים קושי כספי ממשי של מתפללי בית הכנסת, בשל מצב הכלכלי, לממן ריהוט זה, ניתן לתרום עבור מטרה זו מכספי מעשר כספים. יתר על כן, אם היעדר ריהוט זה גורם לבעיה משמעותית בבית הכנסת, כגון ביטול תפילות ושיעורי תורה, יהיה זה יעד ראוי ועדיף לכספי מעשר כספים. יש להעיר, שאם מדובר בבית כנסת בו האדם עצמו מתפלל והוא עצמו יהנה רבות מהריהוט, רצוי שלא ליתן מעשר כספים למטרה זו. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק
שאלה:
השאלה היא כללית האם יש לעשר מכספים גם אם יש חובות שיש לשלם, כאשר כל שקל חשוב או קודם לשלם החובות ורק לאחר מכן לעשר, לתת צדקה וכו'? מה נכון לעשות?
תשובה:
תשלום חובות קודם להפרשת מע"כ, ולכן יש להפריש מע"כ רק מהיתרה שנותרת לך לאחר תשלום החובות. השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק
שאלה:
שלום וברכה. בישיבה בה אני לומד ישנם תורמים שמבקשים לתרום דוקא להחזקת אברכים (בבקשה מפורשת או בסימון במשבת מיוחדת בטופס הוראת הקבע). שאלתי היא, האם אברך המקבל מלגה מהישיבה רשאי לתת מעשר כספים מכסף זה או שיש בזה שינוי מדעת הנותן?. האם הדין שוה במקרה שהאברך מקבל ישירות מהתורם בשביל שיוכל לשבת וללמוד? תודה רבה.
תשובה:
שלום רב, אם הפרשת מעשר כספים מהמלגה תפגע באיכות לימודו של האברך או במשך זמן לימודו העתידי, אין להפריש ממנה מעשר כספים. אם לא תהיה פגיעה כזו, יש להפריש מעשר כספים (לנוהגים להפריש מעשר כספים, ורק אם מצבם הכלכלי שפיר. אברך שמצוי בקשיים כלכליים פטור ממעשר כספים) כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק
שאלה:
מה גדר חיוב מעשר כספים והאם זה שייך גם במתנות שקיבלנו לחתונה
תשובה:
שלום רב, קיימת מחלוקת בין רבותינו הראשונים והאחרונים האם הפרשת מעשר כספים היא חיוב מדאורייתא, חיוב מדרבנן או מנהג ישראל. ההכרעה המקובלת בהלכה היא כי מדובר במנהג ישראל, אשר הנוהג בו בקביעות מתחייב בו כנדר. באשר למתנות חתונה א. אם מדובר במתנות בעין (כגון מוצרי חשמל), בשוברים לרכישת מוצרים בעין או בסכום כסף ייעודי לרכישת מוצרים, המנהג הרווח הוא שאין צורך להפריש מעשר כספים ב. אם מדובר במתנת כסף לא ייעודית יש להפריש מעשר כספים, אא"כ מצבם הכלכלי של בני הזוג קשה, דהיינו שאין להם כסף די מחייתם אם יפרישו מעשר כספים מהמתנות. ג. אפשרות נוספת (מומלצת) לסגור חלק מן הסכום שקבלתם כחסכון עבור הוצאות הילדים בע"ה בעתיד. מאותו חלק מכספי החתונה בו אתם משתמשים כרגע (אם אכן אתם משתמשים כרגע בכספי החתונה) יש להפריש מעשר כספים בכסוף למצבכם הכלכלי. מהסכום אותו אתם סוגרים אל תפרישו מעשר כספים כרגע אלא לכשתשתמשו בו – בהתאם למצבכם הכלכלי באותו זמן , וכן בכפוף לשאלה מה תעשו עם הכסף. לכן, אם למשל תשתמשו בעתיד בחלק מכספי החתונה לצורך תמיכה בילדים גדולים באופן שניתן לעשות זאת מכספי מעשר כספים – הרי זה עצמו יחשב מעשר הכספים ממתנות החתונה. (במגבלה שהשימוש בכספי מעשר כספים לצרכי הילדים לא יעלה על מחצית ממעשר הכספים). כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק, הרב שלמה אישון
שאלה:
שלום, ישנו אדם שחייב לי סכום כסף גדול, וכעת אני רוצה לוותר לו על חלק מן ההלוואה כהפרשת מעשר כספים. שמעתי שישנה בעיה מסוימת לעשות ככה, במקרה שלא התניתי מלכתחילה שכך יהיה. האם ישנה אפשרות, כל שהיא, לעשות שזה יהיה אפשרי גם לאחר שהכסף הועבר? תודה מראש
תשובה:
שלום רב, ניתן לנכות הלוואה ממעשר כספים בתנאים המצטברים הבאים: א. הלווה הוא עני שמותר לתת לו צדקה (דהיינו שאין לו כסף למימון צרכיו הבסיסיים: אוכל, ביגוד פשוט וקורת גג הזולה ביותר). ב. למלווה יש אפשרות הלכתית לגבות את החוב והוא נמנע מכך לשם מצוות צדקה, ולא כאשר מדובר בחוב אבוד (דהיינו שאי אפשר לגבותו הלכתית או שהמלווה אינו מעוניין לגבותו מסיבות שאינן צדקה) בברכה השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק
שאלה:
אני עובדת כל יום ומקבל כסף ואני אומרת לעצמי שמתחילת החודש ועד סופו אני שומרת את הכסף שהרווחתי מהעבודה ובסוף החודש אני אעשה מעשר כספים . האם מותר לי ? או שאני חייבת כל יום לעשר
תשובה:
אין חובה לעשר כל יום. אפשר לעשר פעם בחודש או אפילו פעם בשנה על פי חשבון ההכנסות של כל החודש או השנה. השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
מעשר במכירת דירה ד' אב תשע"ז
שאלה:
שלום לכם משאלות קודמות באתר הבנתי שבשעת מכירת דירה מעשרים את הרווח כדלהלן: עשירית מההפרש שבין מחיר המכירה למחיר הקניה לאחר שקלול מדד, וכך למשל אם דירה נקנתה ב1000 ונמכרה ב1500 ומדד הדיור עלה 10 אחוז הרי שמעשר הוא עשירית מההפרש בין 1100 ו1500 כלומר 40. שאלתי היא מה נחשב מחיר הקניה, בשעתו קנינו דירה אבל עבור כל תוספת היינו צריכים להוסיף כסף (מטבח יותר גדול, מרצפות יותר גדולות) האם במחיר הקניה אני מכניס גם את התוספות או רק מחיר הדירה נטו, והתוספות על חשבוני? בתודה מראש
תשובה:
התוספות הן חלק ממחיר הדירה. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק
המחאת חוב לצדקה ב' חשון תשע"ח
שאלה:
שלום וברכה הקמתי עסק לייעוץ וניהול פרויקטים,לצורך זה פתחתי עוסק מורשה. לקוח פנה אלי שאקדם לו פרויקט כנגד תשלום. הפרויקט בוצע,וכעת הלקוח חייב לי כסף. האם אפשר להגיד לו לשלם את הסכום שהוא חייב לי לצדקה וע"י כך זה יחשב מעשר כספים שלי? חשוב לציין שלא הוצאתי לו חשבונית עדין. השאלה היא האם מותר הדבר מבחינה הלכתית והאם הדבר מותר מבחינת חוקי מדינת ישראל? מקווה שהצלחתי להסביר את עצמי. בברכה שמוליק
תשובה:
שלום רב, מבחינת הלכות צדקה אין כל מניעה להמחות חוב לצדקה. ואכן הדבר יכול להיחשב כמעשר כספים, בדומה למנהג הרווח להפריש מעשר כספים על הכנסה עתידית. ביחס לחוקי המדינה, אם תכלית המהלך היא להתחמק מתשלום מס, הדבר יהיה אסור (וגם לפי ההלכה) כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק
שאלה:
מה ההלכה לגבי מעשר כספים האם משמעותו מעשר מכלל הסכום שנתקבל. והאם עזרה להקמת עסק למשפחה נזקקת יכול להכלל כחלק ממעשר זה?
תשובה:
שלום רב, א. מעשר כספים הוא מעשר מההכנסה, אחרי ניכוי מיסים והוצאות העסק הנצרכות, אצל עצמאי. אצל עובד שכיר המעשר הוא עשירית מהנטו. ב. עזרה בהקמת עסק למשפחה עניה אכן יכולה להיכלל במעשר כספים. זאת, מפני שעזרה לעני להתפרנס היא המעלה העליונה בצדקה. ג. עזרה זו יכולה להינתן בכסף, בסחורה או בשעות עבודה. ד. עני (או משפחה עניה) הוא יהודי שאין לו צרכי מחיה בסיסיים שיש לרוב המכריע של האוכלוסיה, בשל מחסור כספי. ה. אולם, יש לזכור כי לא כל אדם מוכשר בניהול עסק, ויש לברר, עד כמה שהיד מגעת, שהקמת העסק וניהולו תועיל למשפחה העניה. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק
תרומת ספר תורה י"ג טבת תשע"ח
שאלה:
בס״ד בלי נדר ברצוני לתרום ספר תורה בע״ה בקרוב מאוד . האם ניתן להגדיר זאת כתרומה ולקבל זיכוי במס או שזה אסור ?
תשובה:
שלום רב, ודאי שתרומת ספר תורה היא תרומה. לגבי זיכוי במס - אם המדינה מעניקה זיכוי במס על תרומה זו הרי זה מותר. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
שאלה:
שלום, אדם שרכש דירה להשקעה, האם צריך לשלם מעשר על כל דמי השכירות שיקבל, או שמוריד את הרבית של המשכנתא כהוצאה נצרכת לרכישת הדירה? ישנה אפשרות שאת הקיזוזים הקשורים למשכנתא יבצע רק לאחר מכירת הנכס במידה וזה יהיה ברווח. מה הדרך הנכונה?
תשובה:
שלום רב, לענ"ד, את הקיזוזים הקשורים למשכנתא יש לבצע רק לאחר מכירת הנכס במידה וזה יהיה ברווח, שכן השכירות זה רווח בבחינת פירות ואילו המכירה היא רווח בקרן, והמשכנתא היא הוצאה בשביל הקרן. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק
שאלה:
שלום הרב, לשאלה שלי יש סיפור קצר שבא איתו... בשמחת תורה לפני שנה+ אני ו(אז) אשתי (עכשיו גרושים) היינו בבית הכנסת... כמו הרבה מקומות בשמחת תורה הם עושים מכירה פומבית לעליות לתורה וכו'... אמרתי סכום בסביבות ה1500 שח עבור אחד מהדברים. באותו זמן היו בעיות ביני ואשתי והחלטנו להתגרש. הרב של אותו בית כנסת היה הרב שמגשר בינינו את ההסכם. אני הסכמתי לשלם את הסכום בכתובה (אין ילדים או דירה) אך הרב הוסיף כמה וכמה אלפי שקלים לשלם בה... אני לא רציתי שהוויכוחים ימשיכו... הורדתי ראש והסכמתי. לאחר זמן קצר קיבלתי הודעה לגבי ההבטחה של התרומה לבית הכנסת... אם כל מה שקרה פשוט שכחנו מזה. עכשיו לאחר שנה וחצי הבית כנסת מבקש עדיין את הכסף. אני לא מעוניין לתרום את זה לאחר שהרב שם אחראי על עליית הדמי כתובה (שהוצאתי כהלוואה ועדיין משלם). בנוסף לכך הם מבקשים ממני את כל הסכום מבלי לדבר עם גרושתי (שהייתה אחראית על התרומה הזאת בדיוק כמוני). האם מותר לי לחזור בעצמי ולא לשלם?
תשובה:
שלום רב, לא ניתן לפסוק בעניין זה בלא לשמוע את הצד של בית הכנסת, אך על פניו נלנע"ד שהעובדה שיש לך טענות כלפי תוצאות הגישור של הרב לא מהווה סיבה שלא לשלם לבית הכנסת. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
מעשר בעסק י"ב ניסן תשע"ח
שאלה:
שלום לקחתי הלוואה סכום מסויים כדי שאם ירצה ה׳ ובעזרתו להריץ חנות שמביאה שכירות כל חודש. עכשיו לאחר כמה חודשים אספתי את הכסף שיצטבר שם . האם אני צריך לעשר את השכירות שקיבלתי עד לרגע זה או לסגור את ההלוואה קודם שלקחתי על העסק? מה הדין וההלכה האמיתית והנכונה? תודה מראש!
תשובה:
שלום רב, אני מבין שההלוואה נועדה לשם השקעה שבזכותה יש לך את דמי השכירות. אם כן הרי שסכום ההלוואה אותו אחת מחזיר הוא חלק מההוצאות אותן אתה יכול לקזז מההכנסות, ורק ממה שישאר אתה מפריש מעשר כספים. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
שאלה:
בשנים האחרונות מצבנו היה שההכנסות שלי ושל אשתי לא כיסו ההוצאות בהפרש של 5000-6000 שח לחודש. לכן נתנו צדקה מינימלית של 100-200 שח חודשי. כעת קבלנו ירושה גדולה מאד מדודה ונתנו מעשר כספים על הירושה. שאלתי היא - אם אנחנו חייבים לתת מעשר על המשכורת החודשי היות ועכשיו עם הירושה - זה פותר לנו את בעיית ההפרש החודשי עד שנגיע ל120. או האם הירושה לא רלוונטי לנושא ההפרש היות ונתתי מעשר כבר על כל הירושה?
תשובה:
שלום רב, גדרו ההלכתי של מעשר כספים (בין לשיטות שמדובר בחיוב ובין לשיטות שמדובר במנהג ישראל) הוא הפרשת מעשר מנכסיו ומהכנסותיו. אדם (או משפחה) שהוא עצמו עני, פטור ממעשר כספים. אולם, אדם שיש לו נכסים רבים והכנסות מועטות (כגון במקרה של ירושה, כמו המקרה שלכם), איננו מוגדר כעני והוא חייב (מן הדין או מן המנהג) להפריש מעשר כספים מהכנסותיו, אפילו אם הן קטנות בהרבה מהוצאותיו. זאת, מפני שבפועל מצבו הכלכלי איתן. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק
שימוש בכספי מעשר ה' טבת תשע"ט
שאלה:
שלום, האם מותר להשתמש מכספי מעשרות עבור ייעוץ נישואין?
תשובה:
שלום רב, לפי רבים מהאחרונים כספי מעשרות מיועדים אך ורק לעניים. גם לפי המקילים להשתמש בכספי מעשרות למצוות אחרות, אין להשתמש בכספי מעשרות לצרכי הנותן עצמו, ולכן אין להשתמש בכספי מעשרות עבור ייעוץ נישואין כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק
מעשר ממכירת דירה א' אדר א' תשע"ט
שאלה:
שלום, מכרנו דירת שגרנו בה פעם (מאז אנו שוכרים ומשכירים) בכדי לבנות בית. 1. האם הרווח על הדירה חייב במעשר למרות שלא מדובר פה בהשקעה אלא במכירה ע"מ להחליף מגורים? 2. אם כן- האם אפשר להצמיד את מחיר הקניה למדד עד זמן המכירה? איזה מדד? מדד המחירים לצרכן (ערך הכסף) או מדד תשומות הבניה (ערך הבית)? 3. האם אפשר לקזז את כל ההוצאות על הבית לאורך הדרך כולל הריבית על המשכנתא ששולמה בזמנו? תודה רבה!
תשובה:
שלום רב, 1. אם קיים רווח אמיתי על הדירה, הוא אכן חייב במעשר. אמנם, אם רק בשל תשלום המעשר לא תצליחו לבנות את הבית כלל, אתם פטורים מתשלום המעשר. 2. על מנת לחשב את הרווח, מחשבים את מחיר הקנייה של הבית, כשהוא מוצמד למדד המחירים לצרכן (המשקף באופן כללי את כוח הקנייה של הכסף, ברמה מעשית) מוסיפים לו את ההשקעות שהשקעתם על הבית (שיפוצים), כשהן מוצמדות למדד, כנ"ל. סכום זה כולו נחשב מחיר הקנייה. את מחיר הקנייה מפחיתים מהתשלום שקבלתם תמורת הבית. התוצאה היא הרווח. 3. לא ניתן לנכות את הריבית על המשכנתא וגם לא ארנונה ששלמתם על הבית. בברכה השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק
מס הכנסה כמעשר א' אדר א' תשע"ט
שאלה:
שלום עם משלמים מס הכנסה מקיימים מצוות מעשר ? תודה צבי גרץ
תשובה:
שלום רב, תשלום מס הכנסה לא יכול להחשב קיום מצוות מעשר בשל מספר סיבות: א. בט"ז מבואר שכל תשלום שהוא חובה (והוא דן בעיקר במס) לא יכול להיחשב כחלק מהמעשר. ב. רוב הכספים הנגבים לא משמשים כלל למטרות צדקה. (ומעשר כספים נועד לקיום מצוות הצדקה) כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק
שאלה:
שלום רב, אח שלי בן 19 הוא תלמיד ישיבה האם אני יכולה לתרום לו את כספי המעשר?
תשובה:
שלום רב, תלוי מה מצבו הכלכלי. אם ההורים תומכים בו גם כך, אז הוא איננו עני ולא שייך לתת לו מעשרות. אם אין לו די צרכו (כגון שההורים אינם מממנים אותו) אז אכן ניתן לתת לו מעשרות ואף יש לכך עדיפות שכן עיקר המעשרות נועד לבני תורה הזקוקים לכך, ויש דין של קדימות לבני משפחה. בברכה, השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק
שאלה:
האם ניתן לעזור לבן/בת בקניית דירה בכספי מעשר?
תשובה:
שלום רב, א. אם אתם משתייכים למגזר בו הכלל הוא שההורים קונים דירה (או חלק ממימון הדירה) לזוג הצעיר, ובלי זה לא ניתן לחתן בן/בת, ומדובר על בן (או חתן) העוסקים בתורה (ומתעתדים להמשיך לשקוד על התורה לאורך זמן) ואין לזוג הצעיר מקור הכנסה משל עצמם- יהיה מותר להשתמש במחצית מכספי המעשרות לסיוע מעין זה. אולם, ההיתר יהיה מוגבל רכישת דירה זולה (כגון דירה קטנה בעיר שדה) בלבד. ב. גם אם אינכם משתייכים למגזר כזה, אבל אין לזוג הצעיר כל מקורות הכנסה משלו והבן/החתן עוסק בתורה כאמור, ואם ההורים לא יסייעו בידו לרכוש דירה לא יהיה לו מקום מגורים, ניתן יהיה לסייע בידו בתנאים האמורים בסעיף א (מחצית מן המעשרות ודירה זולה בלבד) ג. בכל מקרה אחר, אין להשתמש בכספי מעשרות של ההורים למטרה זו. ד. כמובן, שכל האמור נוגע רק לרכישת דירה בארץ, כך שיש בדבר גם משום קיום של מצוות יישוב הארץ. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק
שאלה:
אם קיבלתי כסף עבור מימון לימודים לבני, והכסף משמש רק למטרה זו, כלומר יעבור ממני למוסד בו בני לומד, האם עלי להפריש מעשר מן הכסף? תודה רבה על תשובתכם.
תשובה:
לא. לא נהגו להפריש מעשר מכסף שניתן למטרה מסויימת-ייעודית. בברכה, השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק
שאלה:
שלום רב, אשתי ואני שולחים את ביתנו בת ה-4 לצהרון אצל שכנה בימי החול. השכנה (גרושה + 4 ) פתחה את הצהרון ע"מ למצוא מקור הכנסה נוסף מפני שמצבה הפיננסי קשה מאד. אין לנו צורך אמיתי שהילדה תהחה בצהרון, אלא זאת דרך מכובדת להעביר תשלום קבוע לאותה שכנה. בעבר בכמה מקרים העברתי לה כספי צדקה לפעמים באופן אנונימי. האם ניתן לחשב את עלות הצהרון כחלק הממהשער כספים?
תשובה:
שלום רב, אם יש לכם הנאה מסויימת מהצהרון, יש לנכות את שווי ההנאה מהתשלום לצהרון. שאר התשלום יכול להיחשב כמעשר כספים. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק
מעשרות לילדים כ"ג אלול תשע"ט
שאלה:
שלום אשמח לקבל תשובה לעניין מעשרות יש לי 2 ילדים מעל גיל 18 אחד חייל והשנייה סיימה והתחילה לעבוד קשה להם לסגור את החודש האם אוכל לתת את סכום המעשר אל חשבונם?
תשובה:
מכיוון שהם מעל גיל 18, אפשר לתת מחצית מסכום המעשר לחשבונם. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק
נדר לבית הכנסת ה' חשון תש"פ
שאלה:
בכיפור בשנה שעברה כניתי ברכות בבית הכנסת בס"כ 1600 שח עוד יומיים כיפור שוב ואין לי כסף לשלם כרגע. האם אני יכול במקום זה לעשות מעשר קבוע לבית הכנסת על סכום של 800 שח למשך שנה לפחות(בתקווה לתמיד) האם זה פוטר אותי מתשלום מידי של ה-1600 שח? אשמח לתשובה בהקדם האפשרי
תשובה:
שלום רב, אדם צריך לשלם לביהכנ"ס כל מה שנדר. אם לא היתה התייחסות לשלם בתשלום אחד - אפשר גם לפרוס לתשלומים. לגבי שימוש בכספי מעשר - אין לפרוע את הנדר מכספי מעשר אלא אם כן בשעת הנדר התכוונתם לעשות זאת מכספי המעשר. אם אין באפשרותכם לקיים את הנדר - יש לגשת לרב על מנת לעשות התרת נדרים. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
שאלה:
שלום, זכינו בסכום מסויים יחד עם המשפחה המורחבת וכל אחד שם מעשר. המחשבה היא לעשות משהו משותף כדי להגיע לסכום רציני. האם עד שיגיעו להחלטה ניתן לשים את המעשר בהשקעה, במקום שישב בבנק ולא יניב כלום?
תשובה:
מותר אם הרווחים יהיו שייכים ג"כ למעשר השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
מעשר כספים ממשכנתא י"ז אייר תש"פ
שאלה:
נטלתי משכנתא כהלוואה לצורך השקעה (בנדל"ן מניב, אך גם בשוק ההון) כיצד לחשב את המעשר? האם קרן המשכנתא שנכנסה לחשבוני היא "הכנסה"? האם ההחזר החודשי הוא "הוצאה"? או רק הריבית על הקרן? (ואיך לחשב? חודשי? שנתי?)
תשובה:
שלום רב, הלוואה אינה הכנסה המחייבת במעשר כספים. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
שאלה:
בעל מקצוע חייב לי סכום גדול. הוא נקלע למשבר כלכלי ומצוי בחובות גדולים. האם ניתן לוותר על החוב ולקזז סכום זה מחישוב המעשרות? תודה רבה!
תשובה:
ניתן בהחלט. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
שאלה:
האם יש לתת מעשר כספים מתשלומי שכירות על דירה שאנחנו משכירים? במקרה שלנו, אנחנו לא נהנים באופן ישיר מכספי השכירות, כי הם מיועדים כולם לצורך כיסוי החוב לבנק (משכנתא) ורק בעוד כמה שנים ייגמרו התשלומים ונתחיל ליהנות מהדירה בפועל. האם כבר עכשיו יש לתת מעשר כספים מהשכירות, או שרק לאחר שנגמור את החובות לבנק, ואז לקזז את זה מריביות המשכנתא וכדומה (כמובן, שאם נצטרך לתת עכשיו מעשר כספים, בפועל נזדקק לשלם לבנק מהסכום השוטף ולכן זה משמעותי עבורנו). מהי הדרך המומלצת מבחינה הלכתית? בכלל, רציתי לדעת מתי צריך לתת מעשר כספים - כל חודש, כל שנה, או אפילו פעם בכמה שנים? אגב, האתר שלכם ממש מצוין, ב"ה שיש מי שנושא את דגל התורה גם בעולם המעשי. תודה רבה!
תשובה:
שלום רב, אדם השרוי בחובות גדולים פטור ממעשר כספים, אבל חוב מוסדר (כמו משכנתא, שיש לו תשלומים קבועים מדי חודש) איננו פוטר, כשלעצמו, ממעשר כספים. עם זאת, אדם שאיננו מרוויח די הצורך לפרנסתו הבסיסית הרגילה (מזון, ביגוד ומגורים) אם ייתן מעשר כספים, פטור ממעשר כספים. לפיכך, השאלה המהותית היא כמה אתם מרוויחים באופן כולל, בתזרים הכנסות מול הוצאות. אם יש לכם הכנסות מספיקות בחישוב הכולל, אין משמעות לפילוח של דמי השכירות מול המשכנתא דווקא. אם לא- אז אתם פטורים ממעשר כספים, ותתנו כעת צדקה עד כמה שידכם משגת, לפי יכולתכם הכלכלית הכוללת. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב רועי זק
שאלה:
שלום רב, בעלי אברך ואני סטודנטית , אין לנו די הכנסות כלל ואנו נעזרים בעקבות כך על ידי ההורים שעוזרים לנו כל חודש, שאלתי היא האם על הכספים ההלו אנו מחויבים גם לתת מעשר?
תשובה:
על-פי ההלכה, מי שהכנסותיו לא מכסות את צרכיו הבסיסיים פטור ממעשר כספים. לפי הנתונים בשאלתכם, הכספים שאתם מקבלים מההורים נועדו למימון צרכים בסיסיים, והם ממוקדים במטרה זו. לפיכך, אין חיוב להפריש מעשר מהכספים שאתם מקבלים מההורים. עם זאת, הפרישו צדקה כפי יכולתכם (5%, או 1%, הכל לפי יכולתכם). השאלה נענתה ע"י הרב רועי זק
שותפות במעשר כספים י"ג אלול תש"פ
שאלה:
על פי ההלכה, המעלה הגדולה ביותר בצדקה כידוע היא לעשות שותפות עם הנזקק, כדי שלא יתבייש שמקבל ממון. השאלה היא כיצד לנהוג עם נזקק הנותן שיעורים פרטיים לפרנסתו? האם ניתן להרבות בשיעורים פרטיים (שהלומד אינו נצרך להם לרוב) ולממן את מחציתם מכספי מעשר צדקה? או שלא נכון לערב בין הדברים ויש מקום למצוא דרך אחרת להעביר את הצדקה לנזקק, מאחר שיכול להיות שהלומד יהנה בסופו של דבר מכספי הצדקה (כי ייתכן שילמד דברים חדשים באותם שיעורים ונמצא שנותן הצדקה, עושה שימוש בכספי מעשר כספים לצרכיו שלו ולהנאתו) ?
תשובה:
שלום רב, א. לא כל נזקק מוגדר כעני מבחינה הלכתית. ההגדרה ההלכתית של עני היא אדם שאין לו אפשרות כלכלית לממן את צרכי החיים הבסיסיים ביותר לפי המקובל בדורינו (כגון מקרר חשמלי, תנור חשמלי, מכונת כביסה וכדו'.) ב. עשיית שותפות עם עני משמעותה שותפות ממש, לא קניית חפצים או שירותים ממנו. ג. אמנם, קניית חפצים ושירותים מהנזקק כלולה גם היא במעלה זו של צדקה. ד. אם הנותן איננו זקוק כלל לשיעורים הפרטיים, והוא לא לומד מהם דבר, כל הכסף לתשלום עבורם ייחשב כצדקה. ה. לדעת פוסקים רבים, אם הנותן לומד דברים חדשים מהשיעור, הרי שיש לו הנאה מסויימת מהשיעור, ועליו לתמחר כמה כסף הוא היה מוכן לשלם עבור שיעור כזה אם לא היה מדובר בצדקה (ואין לומר שהתשובה היא שהוא לא היה מוכן לשלם מאומה, כי מן הסתם הוא היה מוכן לשלם סכום כלשהו עבור ההנאה המסויימת שיש לו בכך, גם אם מדובר בשקלים בודדים). סכום זה (מתוך מכלול התשלום) לא ייחשב כצדקה. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב רועי זק
מעשר מקצבת בט"ל כ"ה אלול תש"פ
שאלה:
אישה שנפגעה בפיגוע ונפסקה לה קצבה חודשים מביטוח לאומי כנפגעת פיולות איבה עם אחוזי נכות, האם צריכה לתת מעשר מהקצבה? תודה רבה לרבנים!!
תשובה:
שלום רב, א. ברמה העקרונית, הפרשת מעשר כספים תלויה במצב הכלכלי של האדם ובאופי הכסף הניתן לו. ב. לפיכך, אם הקצבה במלואה חיונית לצרכי מחייתה, כגון אם היא לא עובדת בגלל הפגיעה ואין לה אמצעי מחיה אחרים, או שהם לא מספיקים למחייתה, אין מקום להפרשת מעשר כספים, אלא להפרשת צדקה לפי יכולותיה, כלומר הפרשה בשיעור כזה שלא יפגע בצרכי מחייתה, כאמור. ג. יתר על כן, גם אם לאשה (יהי רצון שהקב"ה ישלח לה רפואה שלמה במהרה) יש כדי מחייתה, ואם היא תפריש מע"כ מהקצבה לא יהיה חסר לה עצמה כסף לצרכי חייה הרגילים, עדיין תהיה פטורה היא מהפרשת מע"כ מהקצבה, כמבואר כעת: 1) על-פי ההלכה, יהודי המזיק לחבירו צריך לפצות אותו. הניזק פטור מהפרשת מעשר כספים מתשלומים אלו [התשלומים מתחלקים לחמישה מיני תשלומים: נזק, צער, ריפוי שבת ובושת. נזק (ירידת כושר העבודה של הניזק), ריפוי (תשלומים על הטיפולים הרפואיים והמסתעף) ושבת (ימי עבודה שהניזק לא יכול היה לעבוד בהם) בוודאי פטורים ממע"כ, כי הם רק באים להשיב לניזק משהו מהנזק. בושת (תמחור הבושה שנגרמה לניזק) וצער (תמחור הכאב הפיזי שנגרם לניזק) זה לכאורה גם תמחור של נזק (רק לא מכומת במישרין מלכתחילה) ולכן גם זה פטור.] 2) גם כאשר גוי פוגע ח"ו ביהודי, גם כאן יש עליו חובת תשלומים, וגם כאן יהיה הניזק פטור ממעשר כספים. 3) מכיוון שהתשלומים שמקבלים נפגעי פעולות איבה מהמוסד לביטוח לאומי נקבעים לפי גובה הנזק (בערך) ניתן היה לטעון כי תשלומים אלו פטורים אף הם ממעשר כספים, בשל היותם תשלומים על נזק, ולא רווח. 4) אולם, באמת אין הדבר דומה לתשלומי נזיקין, שכן לא המזיק משלם כאן, אלא המוסד לביטוח לאומי, ללא כל זיקה למזיק. אפילו אם יימצא המזיק, לא תהיה למוסד לביטוח לאומי כל תביעה עליו, והוא לא ייתבע להחזיר למוסד לביטוח לאומי את הכסף שהמב"ל שילם לניזק. 5) לפיכך, אין כאן פריעת חוב אלא מתנה (אמנם, אין כסף זה "שייך" למב"ל, אלא מדובר בכסף שנגבה כמס על-פי הוראות החוק מכל האזרחים, אבל מצד היחס בין מקבלי התשלומים לבין המב"ל אין מדובר בפריעת חוב, או בחוזה ביטוח מסחרי, אלא במתנה). אמנם, גובה המתנה נקבע (בערך) לפי גובה הנזק, אבל זו עדיין מתנה. [ אכן, אם הכסף היה מחושב לפי התשלום לטיפולים רפואיים והמסתעף, זה היה כמו מתנה למטרה ספציפית, שממנה אכן מקובל לנהוג כמ"ד שלא מפרישים ממנה מע"כ. אולם, אין זו דרך הפעולה של המב"ל בעניינים אלו] 6) ממילא, לכאורה יש להפריש מעשר כספים, כמו בכל מתנה. 7) אולם, בשאלה הנוכחית מדובר על פעולת איבה. ממילא, התשלום שמשלם המב"ל הוא חלק ממלחמתו של עם ישראל באויבי ישראל, כאשר נפגעי פעולות האיבה דומים בזה לחיילים, והתשלומים הם חלק מתפקידו הביטחוני של השלטון, שנטל על עצמו לפצות את נפגעי פעולות האיבה, ולכן אין מדובר במתנה. ד. בשל כך, אין חיוב להפריש מעשר כספים בכל מקרה מהתשלומים שמקבלת האשה מהמוסד לביטוח לאומי. בברכה השאלה נענתה ע"י הרב רועי זק, הרב שלמה אישון
שאלה:
שלום וברכה, מי שקיבל פיצויים על תאונה שעבר, ואחרי ניכוי כל ההוצאות הרפואיות, נשאר בידו סכום של כ 30,000 ש"ח. האם יש להפריש ממנו מעשר? או שפיצויים לא נחשבים רווח? תודה רבה
תשובה:
שלום רב, א. התשובה לשאלה זו תלויה בשאלה אחרת, והיא - על בסיס מה נקבעו הפיצויים, מעבר לסכומים של ההוצאות הרפואיות (בלשון ההלכה- ריפוי)? ב. אם מדובר בכימות של הנזק שנגרם לניזק (בלשון ההלכה- נזק, כלומר אובדן כושר עבודה, שבת- אובדן ימי עבודה), אז אין חיוב להפריש מסכום זה מעשר כספים. ג. אם מדובר בפיצוי על עגמת נפש, יש לכמת את החיוב שבית דין היה מטיל על המזיק על-פי ההלכה בגין צער (כלומר כימות הכאב הפיזי שנגרם לניזק, מעבר לנזק הממוני עצמו) ובושת (כלומר הבושה שנגרמה לניזק בשל אירוע הנזק). על סכום זה אין חיוב להפריש מעשר כספים השאלה נענתה ע"י הרב רועי זק
כספי מעשר א' חשון תשפ"א
שאלה:
יש בשכונה שאני גר בה עסקים שהמחיר בהם גבוה מאצל מתחרים שלהם שאינם גרים כאן[למשל מכירות דרך הטלפון] כשאני יודע שבעלי העסקים כאן מרוויחים בקושי רב.האם מותר לי לקנות אצלם ואת ההפרש לשלם בכפי מעשר מדין עניי עירך ואולי יש בכך חיוב?
תשובה:
שלום רב, מכיון שהיית קונה את המוצרים בכל מקרה - אין להשתמש בכספי מעשר כספים לשם כך. (ויש מקילים ומתירים). השאלה נענתה ע"י הרב רועי זק
מעשרות לצורכי שבת כ"א כסלו תשפ"א
שאלה:
האם מותר להשתמש בכסף של המעשרות לקנות דברים לכבוד שבת?
תשובה:
אין להשתמש בכספי מעשרות לצורך קיום מצוה המוטלת כחובה על האדם. מכיוון שעונג שבת וכבוד שבת הן מצוות המוטלות על האדם כחיוב, אין להשתמש לשם כך בכספי מעשרות. השאלה נענתה ע"י הרב רועי זק
שאלה:
בס"ד בעל מקצוע שנותן שירות מוזל.... האם יכול לחשב את מניעת הרווח שלו לסכום המעשר? לדוגמא: א.) נהג הסעות שמסיע משפחה לחתונה, ומבין את הקושי הכלכלי שלהם. מבקש 700 במקום 1000. ב.) אינסטלטור שבא לתקן פיצוץ בצנרת, מוזיל את התשלום. במקום 1000 מבקש 700. האם את ה300 הוא יכול להחשיב כמעשר? להדגיש!!! שמלכתחילה לא אמר התשלום הוא 1000 ואחר כך הפחית. אלא ישר אמר 700.
תשובה:
שלום רב, אכן, הוזלה במחיר יכולה להיחשב כחלק ממעשר הכספים, בתנאים המצטברים הבאים: א. מדובר במי שמוגדר באמת כעני (בשאלה נזכר שבעל המקצוע "מבין את הקושי הכלכלי שלהם", אך לא כל קושי כלכלי מגדיר אדם כעני שניתן לתת לו מעשר כספים). כלומר, מי שאין לו אפשרות כלכלית לממן עבור משפחתו צרכי חיים בסיסיים, כמקובל ברוב מוחלט של האוכלוסיה במדינת ישראל (99%). ב. התשלום שבעל המקצוע גובה עבור שירות מעין זה בכל מקרה רגיל הוא אכן הסכום לפני ההוזלה (ולא שמדובר בטווח מחירים משתנה בכל מקרה). השאלה נענתה ע"י הרב רועי זק
שאלה:
שלום כבוד הרב, יש לי שאלה לגבי מעשר כספים הפסקתי לעבוד בגלל הריון מה שקורה שרק בעלי מכניס משכורת והיא מספיקה להוצאות הבית ועד עכשיו עשרנו האם אנו יכולים להפסיק לעשר? הוצאות שכד ,חשמל,מים,דלק,אוכל צריך לעשר מהם ? כי אם אעשר אפחית מהאוכל של הבית ,עד עכשיו עישרנו מכל המשכורת כולל ההוצאות מחיה האלה שציינתי וכרגע אנחנו ממש חנוקים מה לעשות?
תשובה:
שלום רב, אין כל חיוב להפריש מעשר כספים כאשר ההכנסות אינן מספיקות לצרכי המחייה הרגילים של המשפחה. במצבכם הכלכלי הנוכחי, חלה עליכם חובת צדקה, אך לא מעשר כספים. הפרישו כפי יכולתכם, אחרי ניכוי הוצאות המחיה, מבלי להיכנס לחובות בברכה, השאלה נענתה ע"י הרב רועי זק
שאלה:
שלום שכונה שיש בה כמה חנויות בבעלות של אנשים מהשכונה שמתפרנסים די בצמצום ויש אפשרות לקנות במכירות מוזלות שלא בבעלות אנשי המקום האם מותר לקנות בחנויות בבעלות אנשי המקום ילשלם את הפער מכספי מעשרות
תשובה:
שלום רב, אם בעלי החנויות מוגדרים כעניים על-פי ההלכה (אין להם אפשרות כלכלית לפרנס את משפחותיהם בצורה המקובלת אצל רוב מוחלט של האוכלוסיה בארץ, כגון שאין באפשרותם לקנות מקרר חשמלי או מכונת כביסה. ואין הדבר נובע מבזבוז כספים או מניהול גרוע של העסק), אז אכן ניתן לנכות את ההפרש במחיר מכספי מעשר כספים. אם הם רק דחוקים מאוד בפרנסתם, אך לא מוגדרים כעניים, כאמור, אז לא ניתן לעשות כן. השאלה נענתה ע"י הרב רועי זק
שאלה:
שלום, האם חברה בע"מ צריכה להפריש מעשר כספים מתוך רווחיה כאשר יש בעלים יחידי שמפריש מעשרות מתוך המשכורת שלו מהחברה? תודה שמואל
תשובה:
שלום וברכה, כל עוד הכספים נשארים בחברה - אין צורך להפריש מהם מעשר כספים. כאשר בעלי החברה מושכים כספים מהחברה הם מפרישים מעשר כספים מהכספים שמשכו. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
מעשר לטיפול רפואי כ"ב שבט תשפ"א
שאלה:
שלום, האם ניתן לתרום מכספי מעשר לצורך טיפול רפואי יקר? תודה
תשובה:
שלום רב, הדבר תלוי במשתנים הבאים: א. האם החולה מוגדר כעני? זאת אומרת, האם אחרי מימון הטיפול יישאר לו כסף לפרנס את עצמו ואת משפחתו בצורה המקובלת אצל רוב מוחלט של האוכלוסיה בארץ (כגון שלא יהיה באפשרותם לקנות מזון בסיסי, או לשלם חשבונות הכרחיים, כגון הפעלת מקרר חשמלי או מכונת כביסה. ואין הדבר נובע מבזבוז כספים) ב. האם מדובר בטיפול הכרחי או שיש דרכים זולות יותר (ולעיתים רבות אף יעילות יותר) לעזור לרפואת החולה? אם החולה אכן מוגדר כעני, כאמור, ואכן מדובר בטיפול הכרחי, אכן ניתן לתרום מכספי מעשר לצורך מימון הטיפול. אולם, אם החולה עצמו גרם למצבו הבריאותי (כגון עישון סיגריות), אז יש עדיפות לעניים אחרים הנמצאים במצב זהה. השאלה נענתה ע"י הרב רועי זק
שאלה:
שלום רב האם מותר לתרום מכספי מעשר כספים לקמפיין של הגנה משפטית? לדוגמה קמפיינים שעושים למשפט של אהוביה סנדק ז"ל, של אריה שיף וכד' עקיבה ירושלים
תשובה:
שלום רב, א. נחלקו רבותינו בעניין היעד של כספי מעשר כספים- צדקה לעניים או מצוות נוספות (שאינן מוטלות כחיוב על המפריש). ב. נראה כי ההכרעה הראויה היא מעשר כספים מיועד בעיקרו לעניים, כדעת רוב הפוסקים. ג. עם זאת, מי שמשתמש בכספים אלו למצוות אחרות (כגון חסד) יש לו על מי לסמוך. זאת, אם מתחילת הנהגתו להפריש מעשר כספים הוא קיבל על עצמו הנהגה זו ככוללת שימוש בכספי מע"כ עבור מצוות אחרות. ד. לפיכך, אם נהגת כשיטה שניתן להשתמש בכספים אלו למצוות אחרות, אין כל בעיה להשתמש בהם גם למימון עזרה משפטית. ה. אם נהגת כשיטה המרכזית יותר, יש מקום לדיון, מפני שפדיון שבויים הוא אחת המטרות המרכזיות בגדרי צדקה. ו. ממילא, עזרה משפטית לאריה שיף (בהנחה שאין בידו לממן בעצמו את עלות המשפט, כך שהוא מוגדר כעני) תוגדר כצדקה, ואף כצדקה מועדפת. ז. לגבי אהוביה סנדק הי"ד, הדברים מורכבים יותר- שכן מדובר בחסד עם משפחתו היקרה נ"י, ולא בצדקה (שכן אין שבוי לפדותו). ח. לפיכך, נראה שאין במימון עזרה משפטית במקרה זה משום מע"כ. בברכה, השאלה נענתה ע"י הרב רועי זק
השקעת מעשר כספים כ"ג אדר תשפ"א
שאלה:
שלום, אנו מעונינים לשמור את המעשרות שלנו לתקופת זמן,האם אפשר בזמן זה להשקיע את הכסף,כך שהרווח יהיה שייך גם למעשר? מה מבחינת הפסד אפשרי-האם יש הגבלה על רמת הסיכון המותרת?
תשובה:
שלום רב, מותר לעשות כן, בשלושה תנאים מצטברים: א. כל ההפסדים יהיו מוטלים עליך, ולא על חשבון המעשרות, כך שהקרן עצמו (סכום ההשקעה הבסיסי איתו אתה מתחיל) לא יכול להיפגע כלל. ב. כל הרווחים יהיו של המעשרות. ג. הכסף ניתן למשיכה מיידית בכל שלב, כדי שניתן יהיה לתתו לעניים. בברכה השאלה נענתה ע"י הרב רועי זק
מה מוגדר כצדקה? כ"ד אדר תשפ"א
שאלה:
שלום וברכה! רציתי לדעת מה נחשב כצדקה? האם מי שנתן רק לבניית מקווה, תרומת מחולל חמצן לחולים וכדומה האם מקיים מצוות עשה של שלישית השקל בשנה או שצריך לקיימו ע"י עניים? זה נחשב כצדקה או שרק תרומת אוכל לעניים מוגדרת כצדקה? תודה רבה!!
תשובה:
שלום רב, מצוות צדקה מוגדרת כנתינה לעניים בלבד. כל נתינה אחרת יכולה להיות מוגדרת כחסד, אך לא כצדקה. בברכה השאלה נענתה ע"י הרב רועי זק
מעשר כספים לגרושתי כ"ח אייר תשפ"א
שאלה:
שלום רב, אני מעוניין להתחיל להפריש מעשר. ראשית אציין כי אני גרוש ומשלם מזונות בגין שני ילדים לגרושתי. השאלה היא: האם מותר להפריש חלק מהמעשר להורים, כמובן ללא ידיעתם? שאלה נוספת האם מותר להפריש חלק מהמעשר לגרושתי, ללא קשר למזונות שכבר משלם, כמובן ללא ידיעתה? אודה לתשובתכם
תשובה:
שלום רב, לגבי הפרשה לגרושתך, אם היא אכן מוגדרת כעניה (זאת אומרת, שאין לה אפשרות כספית לממן צרכים בסיסיים המקובלים ברוב מכריע של האוכלוסיה), יש בכך מצוות צדקה. אולם, אם ילדיך הם מתחת לגיל בר/בת מצוה והכסף יגיע גם אליהם, יש בכך בעיה, מפני שאתה מחויב במזונותיהם על-פי ההלכה. לגבי הפרשה להורים (בהנחה שהם עניים, כאמור), על-פי ההלכה רצוי לא להפריש עבורם מכספי מעשר. אולם, אם מצבך הכלכלי דחוק מאוד, ואין לך אפשרות לעזור להם שלא מכספי מעשר, מצווה להפריש מעשר עבורם. בברכה השאלה נענתה ע"י הרב רועי זק
שאלה:
שלום וברכה ותודה על העזרה 1. איך מגדירים מי עני בימנו ? והאם עני יהודי שאינו שומר שבת וכד' גם נחשב. 2. האם מפרישים מעשר מפיצויים בגין ת"ד ?הרכב הפיצויים בחלקו לעבר ובחלקו לעתיד. ולא בהכרח ברור הסכומים לנזק של שבת (אובדן כושר עבודה) ולנזק הוצאות טיפולים וכד' ולנזק עוגמת נפש כאב וכו'. 3. האם חובה להפריש מעשרות מקצבת בט"ל לנכות (מתאונת דרכים) מקבל הקצבה אינו עובד ואינו משתכר ונסמך על שולחן הוריו? 4. בהנחה שהורים לא תחת הגדרת עניים, והם זקוקים להחליף את הרכב מפאת צרכים רפואיים , האם ניתן לתת מהמעשרות לעזרה עבורם להחלפת הרכב למתאים יותר?
תשובה:
שלום רב, 1. עני הוא יהודי שאין ביכולתו הכלכלית לממן עבורו ועבור משפחתו חפצים ו/או מוצרים שרוב מוחלט של האוכלוסייה (מעל 98%) בנקודת הזמן הנוכחית אינו יכול להסתדר בלעדיו. גם יהודי שאינו שומר שבת נחשב - אא"כ מחלל שבת בפרהסיא מתוך התרסה מכוונת. 2. לענ"ד, מכיוון שא"א לפלח את התשלומים, כפי שהוסבר בשאלה, אין חובה להפריש מהם מע"כ. אולם, אם ברור שסכום מסויים עולה על מכלול הנזקים, מן הראוי להפריש מע"כ על יתרה זו. 3. אם כל פרנסתו על הוריו, וכספי הקצבה אינם נצרכים לנפגע ולהוריו לצרכי מחייתו ורפואתו, אז אכן יש להפריש מע"כ מהקצבה. אם אין זה המצב, אז אין מקום להפריש מע"כ מהקצבה 4. לא, מפני שהרכב ישמש גם אותו עצמו, כך שיוצא שהוא משתמש בכספי מע"כ לצרכיו שלו. השאלה נענתה ע"י הרב רועי זק
שאלה:
שלום כבוד הרב, ברוך השם זכיתי לעשר כל חודש כבר תקופה מסך ההכנסות נטו שנכנס לי בכל חודש. בשעה טובה זכיתי להתחתן ואני ואשתי רוצים לעשות חשבון משותף. האם לאחר איחוד החשבונות אני עדיין מעשר רק מכהסף שאני מרוויח או כדי שייחשב לי למעשר אצטרך לעשר מסך ההכנסות שלי ושל אשתי?
תשובה:
שלום רב, אחרי החתונה יש להפריש מעשר כספים גם מהכנסות האשה. השאלה נענתה ע"י הרב רועי זק
שאלה:
שלום רב! ברצוני לשאול האם עלי לתת מעשר מכספים שקיבלנו מההורים לצורך קניית דירתנו. אדגיש כי הם פתחו בפנינו אפשרויות ולא היו צמודים לדירה בלבד, ואכן השקענו את הכסף בפרוייקט נדל"ן ולא קנינו דירה בפועל. האם יש בזה דעות לכאן ולכאן, ואם כן, מי האומר שצריך לתת? תודה רבה!
תשובה:
שלום רב, נחלקו הפוסקים לגבי הפרשת מעשר כספים ממתנות כספיות מסוג זה. לדעת החזון איש אכן יש להפריש מעשר כספים, וכך גם דעת הגרש"ז אוירבך. פוסקים רבים אחרים פטרו מתנות ממע"כ (הדעות מפורטת בספר צדקה ומשפט ובספרים נוספים על צדקה ומעשר כספים). בל טוב השאלה נענתה ע"י הרב רועי זק
שאלה:
שלום וברכה, עד עתה השתדלנו אשתי ואני (+3ילדים בלע"ה) בס"ד להפריש מעשר מכל ההכנסות כפשוטו, בשנה האחרונה אני בחל"ת וההכנסות קטנו, 1.האם ניתן לקזז ממעשר הכספים עלויות של ביטוחי בריאות (קופ"ח) וביטוחים משלימים נוספים? 2.האם יש הוצאות נוספות שניתן לקזזם מהמעשר לכתחילה? תודה רבה אבי
תשובה:
שלום רב, 1. ביטוח בריאות פרטי הוא מוצר אותו אדם רוכש עבורו ועבור בני משפחתו. לא ניתן לקזזו ממעשר הכספים. 2. בדומה לכך, לא ניתן לקזז הוצאות מחיה וכדומה ממעשר כספים. 3. מעשר כספים הוא עשירית מההכנסה (לשכיר- מהנטו; לעצמאי- מהרווח מהעסק). 4. אולם, אם במצבכם הכלכלי הנוכחי הפרשת מע"כ תגרום לכך שלא תוכלו לרכוש ביטוח בריאות או מוצרים הכרחיים אחרים, אתם פטורים ממע"כ, ועליכם להפריש צדקה לפי יכולתכם הכלכלית. בברכה, השאלה נענתה ע"י הרב רועי זק
שאלה:
שלום רב, ברשותי חשבון המיועד להשקעות בלבד. ההשקעות בו שונות ומגוונות - ניירות ערך, תעודות סל, מניות וכו'. חלק מההשקעות נותנות דיוודנטים, חלקם ריביות (ע"י היתר עיסקא). החשבון נפתח לפני שנים והיו לאורך השנים הרבה מכירות וקניות של השקעות ולא הופרשו ממנו עד כה מעשרות. שאלותי - 1. איך לגשת עתה ולחשב את סכום המעשר המחוייב לחשבון שיכלול את הרווחים לאורך השנים בצורה הנכונה ביותר? 2. מה הדרך הנכונה לחשב מעשר על חשבון זה מעכשיו ואילך? תודה רבה.
תשובה:
שלום רב, א. ההכרעה ההלכתית המקובלת היא שהפרשת מעשר כספים מתבצעת מתוך רווח שמומש בפועל. ב. לפיכך, כאשר תמשוך בעתיד את הכספים מתוך החשבון, יהיה מעשר הכספים עשירית מהרווח, על-פי התחשיב הבא: סכום המשיכה פחות סכום ההפקדות מוצמד למדד= רווח. ג. תחשיב זה מתאים למקרה בו תמשוך את כל הכספים מהחשבון. גם אם אתה מושך רק את הרווח, סכום המעשר יהיה דומה. ד. אולם, אם תבחר למשוך רק חלק מהרווח, יש לבצע את התחשיב בהתאם לסכום ההפקדה (צמוד למדד) המשוייך לרווח זה. ה. באשר לפעילויות העבר בחשבון- אם מדובר בפעולות שלא יצאו ממסגרת הפנימית של חשבון ההשקעות (דהיינו מכירת וקניות של השקעות ללא משיכת כספים מחוץ לחשבון), אין חיוב להפריש מע"כ. ו. אם בעבר משכת כספים, המנהג המקובל הוא שאין מפרישים מע"כ על העבר. בברכה השאלה נענתה ע"י הרב רועי זק