שאלות ותשובות

שאלות בנושא מטבעות

מחצית השקל ג' אדר ב תשע"ד
שאלה:
כמה שווה בשקלים מחצית השקל?
תשובה:
השווי מוצג בתחתית דף הבית באתר של המכון, ומתעדכן בכל יום בהתאם לשינויים בבורסה העולמית ובשער היציג של השקל. שים לב להערה שם (המופיעה עם הצבת הסמן על סימן הקריאה) אודות שיטתו של הגר"מ אליהו זצ"ל הסבור שיש להוסיף על מחיר זה מע"מ. השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
שווי "גרה" ט"ו אדר ב תשע"ד
שאלה:
מה שווי הגרה היום בגרמים?
תשובה:
השקל שבתורה הוא 20 גרה. בתקופת בית שני יוסף השקל ועמד על 24 גרה. על פי המדידה המקובלת השקל ( = סלע) שווה כ 20 גרם כסף, נמצא ששוויה של גרה הוא כ-20/24 שהם 5/6 גרם כסף. השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
ערך השקלים לפדיון הבן י"ז אדר ב תשע"ד
שאלה:
שלום עליכם נא, לשון בקשה, האם ערך פדיון הבן שכתבתם מחושב לפי 9.6 גרם? ראיתי מי שטען שיש לחשב את השווי בשוק ולא בבורסא, וזה כפול בערך. ולכאורה לשיטת הרב אליהו זצ"ל שצריך להוסיף מע"מ, צריך לקחת את הערך בשוק, ולא רק להוסיף מעמ, ולכאורה כך נראה, האמנם? תודה רבה בברכת התורה, ברכת כהן הדיוט מאיר לובין
תשובה:
שלום וברכה, לכאורה באמת צריך היה להתחשב בשער הקנייה, שהוא השער הגבוה יותר, ולא בשער היציג או בשער המכירה הנמוך. ואולם מדברי תוספות (בכורות נ ע"א, ד"ה דמזדבנא) עולה שהחישוב צריך להיעשות לפי שער המכירה הנמוך. על פי דברי תוספות שם, מי שמעוניין בדינר זהב הנמצא אצל השולחני, צריך לתת עבורו עשרים וחמישה דינרי כסף, ומאידך מי שמעוניין בדינרי כסף המצויים אצל השולחני, יקבל תמורת דינר זהב רק עשרים וארבעה דינרי כסף. אף על פי כן אמרה הגמרא, שכוהן שקיבל דינר זהב בפדיון הבן - מחזיר עודף של חמישה דינרי כסף. והלא אם ילך לפרוט את הדינר אצל השולחני, יקבל רק עשרים וארבעה דינרי כסף, ובניכוי חמשת הדינרים שהחזיר עודף, יישארו ברשותו רק תשעה עשר דינרים במקום עשרים דינרים שהם שיעור פדיון הבן. אלא מכאן שאין מתחשבים בשער שלפיו יפרוט את דינר הזהב, אלא בשער שלפיו היה מוכר דינרי כסף תמורת דינרי זהב. והנה בפועל ישנם שלושה שערים למחיר הכסף: א.המחיר הבינלאומי, דהיינו זה הנקבע בבורסה העולמית בתור שער שווי מתכת הכסף. ב. מחיר היבואן המקומי הבכיר, הגבוה בכשלושים ותשעה אחוזים ממחיר הבורסה, וכולל מע"מ. ג. שער השוק בחנויות העירוניות, לאדם המבקש לרכוש כמות קטנה של כסף לצורך פדיון הבן. היות שבדרך כלל בחנויות העירוניות הקטנות אין רוכשים כסף מאדם פרטי, הרי לאור מה שכתבנו נראה שיש לחשב את המחיר בהתאם למחיר הבורסה העולמית, שהוא המחיר שבו רוכש היבואן את הכסף, משום שיש להניח שזהו המחיר שייתן היבואן למי שירצה למכור לו מטילי כסף. לאור זאת חשבנו באתר את ערך חמשה סלעים לפי מחיר של 100 גרם כסף זהב בבורסה העולמית. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
חמישים סלעים י"ז אדר ב תשע"ד
שאלה:
שלום רב אני כותבת עבודה על אנוסה בתקופת חז"ל מעונינית לדעת מה הערך הכלכלי של חמישים סלעים היום וכן מה היה הערך הכלכלי אז. לדוגמא בהשוואה לפועל שכיר כמה השתכר ליום עבודה .? האם הקנס נחשב גבוה לתשלומי קנסות אחרים?
תשובה:
חמשים סלעים היה בזמנו הסכום הנדרש לצורך פרנסה מינימלית לנפש לשנה שלמה. לגבי הערך הכלכלי היום - השאלה כיצד לחשב זאת: אם לפי ערך המתכת (כסף) ממנה היו עשויים חמשים הסלעים הרי שמדובר בסכום של כ 2,300 ש"ח. אך אם נשערך זאת בהתאם למינימום הנדרש כיום לפרנסה לנפש לשנה הרי שמדובר בסכום גבוה בערך פי 20. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
מאתיים זוז כ"ו ניסן תשע"ד
שאלה:
שלום הרב, ברצוני לדעת כיצד ניתן לחשב את שווי הכתובה כיום? ומהו משקל כסף טהור השווה למאתיים לזוז?
תשובה:
שלום וברכה, אני מניח שכוונתך ל"עיקר כתובה" שהוא סכום קבוע ולא לתוספת כתובה שמקובל שהחתן מוסיף מעבר לעיקר שאין לו שווי קבוע. עיקר כתובה בנישואין ראשונים הוא מאתים זוז שבזמן חז"ל היה שווה למינימום הנדרש לכסות ומזונות ליחיד לשנה אחת. סכום זה של מאתיים זוז הוא ב"מטבע מדינה" ולא ב"מטבע צורי". (תוספות יו"ט פאה ח, ח) זוז מדינה הוא שמינית דינר צורי, נמצא שמאתיים זוז מדינה הם 25 דינר צורי. ארבעה דינר צורי הם סלע, נמצא ש 25 דינר צורי הם 6.25 סלעים, שהם במידות זמננו 120 גרם כסף. השווי בשקלים משתנה לפי מחיר הכסף בשוק העולמי ולפי שער החליפין של השקל. כיום (כז ניסן תשע"ד) הסכום הוא 274 ש"ח. כל זה לדעת המחבר (אבן העזר סימן סו סעיף ו) אך לדעת הרמ"א שם יש לשער את המאתים זוז בכסף צורי, ששויו פי שמונה. נמצא שלשיטת הרמ"א מדובר במשקל של 960 גרם כסף שווים כיום 2,192 ש"ח. יש להדגיש שכיום אין להסתפק בכתיבת סכומים אלו בכתובה, וקיימת חובה לכתוב תוספות כתובה משמעותית. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
שאלה:
שלום! הרב, רציתי בבקשה לדעת כיצד מחשבים מאתיים זקוקים כסף? (כתובה אשכנזית ששם לא מופיע סכום בשקלים חדשים) לפי הבנתי יש דיעות שונות וקיצוניות. אם כך על פי מה ניתנת ההחלטה בפועל?
תשובה:
אכן בעניין זה יש דעות שונות. יש הסוברים ששווים של מאתים זקוקים הוא פי ארבע ממאתים זוז דאוריייתא. (ראה שוויו בתשובה אחרת). לדעת החזו"א משקלם של הזקוקים הוא 57,600 גר' כסף טהור. למעשה אין לפחות משיעור של פי 4 משווים של מאתים זוז. (ספר הנשואין כהלכתם פרק יא הערה 200). אכן בפועל בזה"ז כאשר הגירושין נעשים רק בהסכמה, ממילא צריכים בד"כ להגיע להסדר על הסכום שהאשה תקבל. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
דעת החזון איש בכתובה ז' אייר תשע"ד
שאלה:
למיטב הבנתי, כתובת אשה הינה מאתיים זוז [ונח' המחבר והרמא אם צורי או מדינה]. נהגו האשכנזים לכתוב בתוספת הכתובה סך 200 זקוקים. [100 לתוספת ו100 לשומת מה שהכניסה לו]. הבנתי שלדעת הגר''ח נאה הזקוק הוא 4 זוז צורי. אך לדעת החזו''א מדובר על סכום גדול בהרבה. 1.מהו הסכום להיום? 2והאם נוהגים בתי הדין לגבות סכום זה? 3. אם אפשר, מהו טעמו של החזון איש? בתודה, נחום
תשובה:
1. לדעת החזו"א השיעור הוא 57,600 גרם כסף, שהם כיום (ח אייר תשע"ד) 130,867 ש"ח. 2. בפועל, היות שיד בעל השטר על התחתונה לא ניתן להוציא מהבעל סכום זה, אלא אם כן כתבו בכתובה גם סכום בשקלים. אכן למעשה היות שכיום נעשים הגירושין בהסכמה, הרי שבד"כ מגיעים להסכם גם על נושא הכתובה. 3. עפ"י באור הגר"א יו"ד שה, אבהע"ז סו. השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
5 סלעים לפדיון כ"ז אייר תשע"ד
שאלה:
מה ערכם של 5 סלעים לפדיון הבן בימנו?
תשובה:
תוכל לראות זאת באתר של מכון כתר (בצד ימין למטה). השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
מחצית השקל כ"ט שבט תשע"ה
שאלה:
בס"ד מה הערך של מחצית השקל לשנה זו?
תשובה:
הערך מפורסם באופן קבוע בדף הבית של המכון (בפינה הימנית למטה) ומתעדכן יום יום בהתאם לשינויים בשערי המתכות ובשער הדולר. השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
ערך פרוטה כ"ה תשרי תשע"ז
שאלה:
מה הערך של פרוטה היום
תשובה:
שלום רב, הערך של פרוטה מופיע בדף הבית של המכון, מתעדכן בכל יום כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
שווי כספים בימנו כ"ט תשרי תשע"ז
שאלה:
ריציתי לשאול כמה שווה בימנו גרם כסף
תשובה:
שלום רב, השווי משתנה מידי יום בהתאם לתנודות בשוק המתכות העולמי וכן השינויים ביחס בין הדולאר לבין השקל. בדף הבית באתר המכון תוכל למצוא מידי יום שער מעודכן של מטבעות חז"ל ומתוך זה תוכל לחשב כמה שווה גרם כסף. (מחצית השקל = מחושב לפי 10 גרם כסף). כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
שיעור פרוטה כ"ב כסלו תשע"ז
שאלה:
אני רוצה לדעת כמה שיעור פרוטה כיום, כל השיטות בזה, ואיך מחשבנים את זה
תשובה:
שלום רב, שיעור הפרוטה מתפרסם מדי יום באתר המכון בדף הבית בצד ימין למטה, והוא שווה ל 1/40 גרם כסף. להרחבה בעניין אפנה אותך למאמר אודות ערכה של מחצית השקל המופיע במדור המאמרים באתר. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
מחיר גרם כסף כ"ד סיון תשע"ז
שאלה:
מה המחיר של גרם כסף טהור? תודה רבה
תשובה:
בדף הבית שבאתר המכון מופיעים השערים של מטבעות חז"ל עם פירוט מהו משקל הכסף בכל מטבע. משם תוכל לגזור את מחירו של גרם כסף. השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
המרת משקל לש"ח ד' אב תשע"ז
שאלה:
מעוניינים לתת צדקה לפי משקל שערות ילדינו שנגזזו בחלאקה. מדובר ב 85 גרם שיער. כמה ש"ח זה? תודה רבה
תשובה:
שלום רב, בדף הבית של המכון (בצד ימין למטה) תמצא את שערי מטבעות חז"ל נכון להיום. השער לעניין מחצית השקל מחושב על פי 10 גרם כסף ומזה תוכל לחשב את שווים בשקלים של משקלים אחרים. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
שאלה:
לשלום רב , רציתי לשאול כמה כסף צריך לתת לכהן לפדיון הבן? תודה רבה רבה
תשובה:
שלום רב, הסכום מפורסם בדף הבית של המכון (בצד ימין למטה) ומתעדכן מדי יום בהתאם לשינויים במחירי המתכות ושער הדולר. שים לב שהסכום אינו כולל מע"מ ויש הסוברים שצריך להוסיף גם מע"מ. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
ביטקוין י"ג שבט תשע"ח
שאלה:
שלום כבוד הרב, האם מותר להשקיע במטבע הוירטואלי ביטקוין?
תשובה:
שלום רב, מבחינת ההלכה מותר לרכוש את הביטקוין. כל טוב השאלה נענתה ע"י
שאלה:
שלום רב . האם מותר להשקיע / לסחור במטבע אלקטרוני (ביטקויין וכדומ')?
תשובה:
שלום רב, נכון להיום, המטבע האלקטרוני כמוהו כסחורה, ולכן מותר לסחור בו אך אסור להלוותו ע"מ לקבל חזרה את ערכו הנומינאלי. הלוואה של המטבע האלקטרוני תהיה מותרת רק בצמוד לשקל (בארץ) דהיינו לבדוק את ערכו בשקלים בשעת ההלוואה, ובשעת הפירעון יפרע את אותו ערך. כל זה נכון להיום. יתכן ובעתיד יהפוך המטבע האלקטרוני להחשב מטבע רגיל על פי ההלכה. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
ביטקויין כ"ט אדר תשע"ח
שאלה:
שלום ותודה לרב. האם מותר להשקיע, כלומר לקנות את המטבע הוירטואלי המכונה ביטקויים?
תשובה:
שלום רב, נכון להיום, המטבע האלקטרוני כמוהו כסחורה, ולכן מותר לסחור בו אך אסור להלוותו ע"מ לקבל חזרה את ערכו הנומינאלי. הלוואה של המטבע האלקטרוני תהיה מותרת רק בצמוד לשקל (בארץ) דהיינו לבדוק את ערכו בשקלים בשעת ההלוואה, ובשעת הפירעון יפרע את אותו ערך. כל זה נכון להיום. יתכן ובעתיד יהפוך המטבע האלקטרוני להחשב מטבע רגיל על פי ההלכה. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
חישוב פרוטה ג' ניסן תשע"ח
שאלה:
ראיתי שיש רב הסובר שצריך לחשבן בשווי הפרוטה ע"פ שכר הפועלים ובזמה"ז ע"פ השכר המומצע במשק וכך לדעתו מחיר הפרוטה הינו פי עשרה ויותר משווי הפרוטה המקובל בשוק. אשמח לשמוע דעתכם בנושא. היו ברוכים!
תשובה:
ערב טוב, אכן יש שכתבו ששיעור פרוטה אינו נמדד לפי משקל כסף אלא לפי כח הקניה. ר' סמ"ע (חו"מ סי' פח ס"ק ב) שכתב: "ולפ"ז בזמנינו דאין יכולין לקנות בפרוטה כי אם מעט מזעיר, מן הדין הוה לן למימר דאין קידושי אשה סגי בפרוטה... וצ"ע". וכן כתב ה'חלקת מחוקק' (אבה"ז סימן כז ס"ק כד), בקשר לקידושי אישה; וכן כתב הש"ך (יו"ד סי' שה ס"ק א), לכן לחומרא ראוי לחשוש לשיטות הללו. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
מסחר בביטקוין ה' ניסן תשע"ח
שאלה:
שלום. רציתי לדעת האם מותר לסחור בביטקוין לפי ההלכה? תודה איציק
תשובה:
שלום רב, הביטקוטין נחשב מבחינת ההלכה כסחורה ולא כמטבע ולכן מותר מבחינה הלכתית לסחור בו, אבל אסור להלוות אותו על מנת לקבל בחזרה את אותה כמות. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון
שווה פרוטה כ"ז תמוז תשע"ח
שאלה:
כידוע יש את הסגולות הידועות של ר' חיים פלאג'י לתרום לפי שיעור פרוטה. לדוג' בערב שבועות 104 פרוטות כמספר פעמיים ב"ן. מה השווי פרוטה היום ?
תשובה:
שלום רב, שווי הפרוטה מפורסם בדף הבית באתר מכון כתר ומעודכן מידי יום השאלה נענתה ע"י