דף הבית - שאלות ותשובות - עובדים ומעסיקים - תשלום גן ילדים בעידן הקורונה
שאלות ותשובות

תשלום גן ילדים בעידן הקורונה

שאלה:
שלום, לפני מגיפת הקורונה, נחתם חוזה עם גן הילדים (0-3 שנים) שבו הילד שוהה כל חודש תמורת תשלום. כידוע, בתאריך 15.3.2020 הפסיקו גני הילדים בהוראת משרד הבריאות את פעילותם. עבור חודש אפריל לא נגבה תשלום מאיתנו. כעת, הצהירו שגני הילדים ייפתחו ואנו לפחות עד סוף מאי לא מעוניינים לשלוח את הילד מחשש בריאותי. האם גן הילדים יכול לגבות ממני תשלום (חלקי, היות שאנו כבר בתוך החודש) עבור חודש מאי הגם שאני לא מקבל שירות, בשל החשש הנ"ל? (אני טוען שלא הייתי חותם לכתחילה על חוזה שבו יש חשש בריאותי כנודע "פנדמיה", ולכן יש לאפשר גמישות חוזית, כמו כן, הם מבקשים שנחתום על נספח לחוזה שקשור למצב בריאותי, שוב דבר שלא היינו מודעים אליו ערב חתימת החוזה)
תשובה:
שלום רב, באתר המכון מופיע מאמר בנוגע לתשלום לגנים בתקופת הקורונה. לגבי התקופה שלאחר פתיחת הגן, כאשר אתם אינכם רוצים לשלוח מחשש בריאותי, על פניו ברגע שהגורמים המוסמכים קבעו שאין חשש בריאותי, בכפוף לחתימה על הצהרת בריאות, אין לך זכות להפר את החוזה בטענה שאתה כן חושש. הטענה שאתה לא היית חותם מראש על חוזה כזה טעונה ראיה, כי יתכן שגני הילדים לא היו מוכנים לקבל את ילדך בלא חתימה על חוזה כזה ועל כן לא היתה לך ברירה אלא לחתום. ולמעשה לא ניתן לפסוק בכך בלא שמיעת שני הצדדים ובדיקת החוזה והוראות המדוייקות של הגורמים המוסמכים. כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך ט"ז אייר תש"פ