שאלות ותשובות

בנק בחו"ל

שאלה:
האם יש צורך להיתר עסקא אם יש לי חשבון בבנק בחו"ל כאשר בעלות הבנק הוא 75% גוים ו 25% יהודים לא שומרי מצות.
תשובה:
אם רוב המניות של הבנק בידי גויים דעת רוב הפוסקים להתיר ללוות ולהלוות גם בלא היתר עסקא משום שהולכים אחר הרוב. (ברית יהודה פרק ל סעיף טז). לכן אתה יכול להמשיך ולהחזיק בחשבון גם בלא היתר עסקא.
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך כ"ז אדר א' תשע"ד