שאלות ותשובות

סיוע להקמת עסק

שאלה:
חברי מקים עסק בימים אלו וזקוק למזומנים. הוא ביקש ממני הלוואה/שותפות על סך 100,000 ש"ח. התנאים הם:הוא יתן לי 10% מהרווח הנקי שבכל חודש, אפשרות יציאה לאחר 18 חודשים אך הוא לא יוכל להוציא אותי מהשותפות. האם ניתן לעשות זאת ובמידה וכן: 1-מה תאריך ההחזר שצריך לכתוב בהיתר עיסקא? 2-מה לכתוב ב"דמי ההתפשרות? 3-האם אפשר לכתוב בשטר שהכסף יושקע אך ורק באותו עסק? בתודה מראש.
תשובה:
שלום רב, ראשית המציאות לא ברורה לי: האם מדובר בהלוואה או בשותפות. אם אתה שותף משמעות הדבר שבמקרה של הפסדים אתה נושא גם בהפסד וממילא אין זו הלוואה בריבית ואין צורך בהיתר עסקא. אולם אם זו הלוואה, כלומר שאתה מעוניין לקבל בכל מקרה 10% הרי יש בכך משום איסור ריבית ועל כן האפשרות ההלכתית לעשות זאת היא על פי היתר עסקא. תאריך ההחזר שיש לכתוב בהיתר העסקא הוא בהתאם לתנאי ההלוואה, אם בתשלומים חודשיים ואם בפעם אחת. דמי ההתפשרות הם אותם עשרה אחוזים. אפשר לכתוב בשטר שהכסף יושקע רק באותו עסק אך משמעות הדבר שאם המקבל יוכיח שהעסק הפסיד - יהיה פטור משלם את הרווחים ואף יהיה פטור מלשלם חלק מהקרן - בהתאם לשיעור ההפסד. כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך א' אייר תשע"ה