שאלות ותשובות

נוסח חוזה

שאלה:
אני מלווה לחברה סכום כסף בריבית שנתית וכתבנו בחוזה נוסח הזה "כל תשלום אשר ייעשה לפי הסכם זה אשר נחשב כתשלומי ריבית יהווה תשלום בהתאם להיתר עיסקה המבואר בספר ......" האם זה נוסח טוב והאם זה מספיק תודה רבה
תשובה:
שלום רב, עדיף הנוסח הבא: "כל חיוב שיש בו חשש איסור ריבית יהיה כפוף להיתר עסקא המבואר בספר..." הנוסח שהצעת עלול להתפרש שחל רק על תשלום שבוצע בפועל אך באופן עקרוני עלול להיות מצב בו על פי היתר העסקא אין לשלם חיוב מסויים, ועל פניו את זה הנוסח שהצעת אינו מכסה. כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך י"ג טבת תשע"ח