שאלות ותשובות

הלוואה לחברה

שאלה:
שלום רב, אני מעוניין לתת הלוואה לחברה שאמורה להשקיע את הכסף. ההלוואה נושאת ריבית. האם מספיק לחתום על הנוסח הסטנדרטי של היתר עסקא ? האם שני הצדדים חותמים או רק החברה ?
תשובה:
שלום רב, הטוב ביותר לציין בהסכם ההלוואה עליו חתומים שני הצדדים שההלוואה היא על פי היתר העסקא המצורף, ולצרף את היתר העסקא כנספח. כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך ב' חשון תשע"ח