שאלות ותשובות

הלואה חברתית

שאלה:
בשנים האחרונות מתפתח תחום פיננסי חדש של הלוואות העוקפות את המוסדות הפיננסיים הרגילים, ובראשם את מערכת הבנקאות. החלו לקום פלטפורמות חדשות של זירות להלוואות חברתיות הנקראות P2PL, כלומר הלוואות בין עמית לעמית. האם יש בעיה ריבית בנתינת הלוואה מעין זו?
תשובה:
שלום רב, אכן זוהי תופעה הצוברת תאוצה. מבחינת איסור ריבית יש לשים לב לשני דברים: האחד - יש צורך שהעמיתים עצמם יחתמו על היתר עסקא או שיחתמו שיודעים שההלוואה כפופה להיתר עסקא. היתר העסקא שהחברה חתומה עליו אינו מועיל בהכרח משום שהחברה רק מתווכת אך היא לא המלווה ולא הלווה. השני - שהלוואה תהיה למטרה שיש בה סיכוי לצבור רווח - דהיינו מטרה עסקית ולא צריכה ביתית. או שללווה יש נכסים אחרים המניבים רווח. הסיבה לכך היא שעל פי היתר העסקא הריבית היא חלק ברווח של המקבל.
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך ד' אב תשע"ז