שאלות ותשובות

פנייה לבית משפט

שאלה:
בתקופה האחרונה ישנם כל מיני ארגונים שעושים הגרלות ומפרסמים את מכירת כרטיסי ההגרלה ע"י שיחות טלפניות. והיות שע"פ החוק כל מידע פירסומי שנשלח אליך ללא הסכמה אפשר לתבוע על סך 1000 ש"ח האם מותר לתבוע בבית משפט לתביעות קטנות סכום זה. ושאלות הם א' כיוון שע"פ דיני התורה לא מגיע לי 1000 ש"ח על כל שיחה אם כן הכסף הוא גזול, או דילמא דהמושג של תקנת שבעה טובי העיר חל גם על חוקי הכנסת. ב' מהם התנאים שמותר לפנות לבית משפט. תודה רבה!
תשובה:
שלום רב, לחלק מחוקי הכנסת יש תוקף הלכתי מכח דינא דמלכותא, תקנות הקהל או משפט המלך. יתכנו גם חוקים שבנסיבות מסויימות יהיה להם תוקף הלכתי משום שבאותן נסיבות יש בחוקים אלו משום תקנת הציבור, ואילו בנסיבות אחרות לא יהיה להם תוקף הלכתי משום שבאותן נסיבות אינן בגדר של תקנות הציבור. על כן אם ברצונך להגיש תביעה ממונית בהסתמך על החוק עליך לפנות לבית דין הדן על פי ההלכה בכדי שיכריע בעניין. רק אם הנתבע סירב להתדיין על פי דין תורה, תוכל לקבל אישור מבית הדין לפנות לבית המשפט. כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך כ"ח תשרי תשע"ט