דף הבית - מאמרים - מלמחרת תשעה באב - השקעות כשרות בפיקוח מכון כתר
מאמרים

מלמחרת תשעה באב - השקעות כשרות בפיקוח מכון כתר

 | כ"ו חשון תשע"ז
החל מלמחרת תשעה באב ניתן יהיה להשקיע את כספי תכנית חיסכון לכל ילד, וכן את כספי החיסכון הפנסיוני במסלולים כשרים הפועלים בהכוונת רבני הציונות הדתית, זאת לאחר שבית ההשקעות אלטשלור שחם העביר את המסלולים הכשרים המופעלים על ידו לפיקוח מכון כת"ר. בתמונה: השקת המסלולים הכשרים במעמד הרב יעקב אריאל, הרב מיכה הלוי, הרב שלמה אישון והרב יצחק בזק, והמנהלים הבכירים של בית ההשקעות אלטשולר שחם

החל מלמחרת תשעה באב, י' באב (2/8/17) ניתן יהיה להשקיע את כספי תכנית חיסכון לכל ילד, וכן את כספי החיסכון הפנסיוני במסלולים כשרים הפועלים בהכוונת רבני הציונות הדתית, זאת לאחר שבית ההשקעות אלטשלור שחם קיבל החלטה שהמסלולים הכשרים המופעלים על ידו יתנהלו על פי הוראות מכון כת"ר לכלכלה עפ"י התורה.

בשונה מהנהוג במסלולים הכשרים עד כה, המסלולים הכשרים שבפיקוח מכון כת"ר מאפשרים השקעה ישירה גם באגרות חוב קונצרניות וגם במניות – אך רק בחברות שאינן מחללות שבת ואינן עוברות על איסור ריבית. לשם כך מיפה מכון כת"ר את כלל החברות הסוחרות בבורסה וגיבש מתוכן את רשימת החברות בהן ההשקעה מותרת.

לשיטה זו יתרון כפול: האחד – הוא מאפשר להגיע לכך שהתשואה במסלולים הכשרים תהיה דומה לזו הקיימת במסלולים האחרים, השני – יש בה משום חיזוק ועידוד לחברות המתנהלות על פי ההלכה.

השקת המסלולים החדשים נערכה בבית ההשקעות אלטושלר שחם בהשתתפות ראשי בית השקעות מר גלעד אלטשולר ומר רן שחם, וסמנכ"ל גמל ופנסיה מר צפריר זנזורי, ובמעמד רבה הראשי של רמת גן הרב יעקב אריאל שליט"א, רבה הראשי של פתח תקוה הרב מיכה הלוי שליט"א, וראשי מכון כת"ר הרב שלמה אישון והרב יצחק בזק.