שאלות ותשובות

פרוזבול לחברה

שאלה:
שלום רב, האם חברה מסחרית צריכה לעשות פרוזבול או שהחיוב הוא רק לאנשים פרטיים ?
תשובה:
שלום רב, כאשר החברה לווה - יש אומרים שניתן לגבות ממנה את החוב גם בלא פרוזבול משום שאין אנשים פרטיים המשועבדים לפרעון החוב. כאשר החברה מלווה לאנשים פרטיים היא צריכה פרוזבול. אמנם יש אומרים שאם מדובר בהלוואה על פי היתר עסקא - אין צורך בפרוזבול, אך לא כדאי להכנס לספיקות ולכן טוב שתעשה. כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך ט' שבט תשע"ה