דף הבית - שאלות ותשובות - ריבית - ריבית בהחזרת מיכל דלק מלא
שאלות ותשובות

ריבית בהחזרת מיכל דלק מלא

שאלה:
כאשר שוכרים רכב, חלק מתנאי השכירות הוא להחזיר מיכל דלק מלא. האם אין בזה איסור סאה בסאה?
תשובה:
אין איסור סאה בסאה כאשר מדובר במוצר שיש לו מחיר קבוע בשוק (שולחן ערוך יורה דעה הלכות רבית סימן קסב סעיף ג). כל המוצרים בפיקוח ממשלתי נחשבים כבעלי מחיר קבוע (תורת ריבית ז יד) ובכלל זה גם דלק, וממילא אין כאן כל חשש.
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך ח' תמוז תשע"ה