דף הבית - שאלות ותשובות - ריבית - חיוב ריבית בחברת גז
שאלות ותשובות

חיוב ריבית בחברת גז

שאלה:
שלום רב. חברת הגז שלי שלחה לי חשבון גז ובו סכום לתשלום וריבית. החשבון מהחברה נשלח במועד הרגיל שלו (לא היה איחור בתשלום מצידי או משהו כזה). סכום הריבית היה שלוש אגורות (פחות משווה פרוטה בעת התשלום). שאלתי א. האם קיים איסור ריבית עבור ריבית פחות משווה פרוטה. ב. האם יש צורך להתחיל לחתום היתר עיסקה עם כל חברת טלפון חשמל גז מים עירייה שאני מקבל ממנה שירותים. ג. אודה בכלל על הסבר כיצד היתר עיסקה עם בנקים וחברות אשראי תופס אם הלקוח עצמו לא חתם על ההיתר. ד. נניח וחוייבתי ריבית ללא היתר עיסקה האם אני מחוייב למסור כל ממוני כדי לא לשלם ריבית של נאמר חמישה שקלים.
תשובה:
שלום רב, א. בשולחן ערוך יורה דעה סימן קסא סעיף א נפסק כי יש איסור ריבית גם בפחות משוה פרוטה אך אינו יוצא בדיינים. ב. אין צורך לחתום אתם על היתר עסקא נפרד ודי בכך שהם חתמו על היתר עסקא כללי שמחייב כל מי שמקבל מהם אשראי או נותן להם אשראי. ג. ההיתר תופס משום שכל לקוח עובד עם הבנק על דעת התקנון של הבנק, והיות שהיתר העסקא הוא חלק מהתקנון - הוא מחייב את כל מי שהבנק מתעסק עמו. ד. השאלה לא ברורה, מדוע ידרשו ממך את כל כספך כאשר אתה חייב רק חמשה שקלים. מכל מקום לדעת הרב אלישיב אדם אינו עובר על איסור ריבית כאשר גובים ממנו ריבית בעל כרחו - וכסף זה נחשב כגזלה בידו של הגובה. כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך ד' תשרי תשע"ה