דף הבית - שאלות ותשובות - ריבית - הקדמת תשלום לסופר סתם
שאלות ותשובות

הקדמת תשלום לסופר סתם

שאלה:
סופר סתם רוצה להציע ללקחותיו תשלום מסויים בזמן קבלת התפילין ותשלום מוזל אם משלמים מראש בזמן ההזמנה כשהוא יתחיל לעבוד על רק כשיתפנה. יש כאן לכאורה בית ריבית. באתר של חבד ראיתי שהציע הכותב לעשות היתר עיסקה כאשר ההנחה דמקבל הקונה היא תמורת ויתורו על חיוב השבועה. אבל העירו עליו בתגובות שזה לא מועיל כי כאן מסוכם מראש מה מקבל תמורת ויתור השבועה וכל ההיתר בנוי על זה שאין הוא מוכרח. מה דעתכם האם אפשר לעשות על זה היתר עיסקא. ואם כן האם אפשר להשתמש בטופס שבאתר להלואה פרטית וכיצד למלא אותו. האם יש מה להוסיף או לשנות בו
תשובה:
שלום רב, לא ברור לי מה שהעירו: בכל הלוואה בריבית שנעשית עפ"י היתר עסקא קוצבים מראש את סכום הריבית שהוא בעצם דמי ההתפשרות במקרה שלא ישבע. בנידון דידן סכום הריבית הוא ההפרש שבין המחיר בזמן קבלת התפילין לבין המחיר בתשלום מראש. לכן אפשר להשתמש בהיתר עסקא. הנוסח שבאתר מיועד להלוואות אך כאן זה דרך מקח וממכר ולכן לא לגמרי מתאים. כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך כ' סיון תשע"ט