דף הבית - שאלות ותשובות - ריבית - היתר יש לו בסאה בסאה
שאלות ותשובות

היתר יש לו בסאה בסאה

שאלה:
בעל עסק לוה מחבירו קרטון כרמל מזרחי. והיה לו באותה שעה קרטון של אפרת. אם סגרו שיחזיר לו מזרחי האם היין של אפרת חשיב כיש לו?
תשובה:
שלום רב, זה אינו נחשב כ"יש לו" משום שיכול להיות שמחיר יין מחברה אחת ישתנה ומחיר היין מהחברה השניה לא ישתנה או שישתנה בשיעור אחר. כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך ה' טבת תשע"ט