דף הבית - שאלות ותשובות - ריבית - ריבית בתשלום ללימודים
שאלות ותשובות

ריבית בתשלום ללימודים

שאלה:
שלום וברכה, הבנתי שיש קצת בעיה כאשר יש אופצייה של "הנחת מזומן" במוסד הלימודים בו אני לומדת נותנים לי כמה אפשרויות תשלום על הלימודים רציתי לדעת האם יש בעיה של ריבית באחת מן הדרכים: 1. תשלום מראש במזומן על כל השנה בהנחה של 2.5% משכר הלימוד 2. תשלומים תקופתיים באמצעות הוראת קבע כאשר לתשלומים יתווספו הפרשי ההצמדה למדד המחירים לצרכן 3. תשלומים תקופתיים באמצעות כרטיס אשראי כלומר פעם בתקופה נדרש לשלם סכום מסויים גם כן בתוספת הפרשי ההצמדה. תודה רבה.
תשובה:
שלום רב, הנחת מזומן עלולה להיות בעייתית כאשר מדובר ברכישה של מוצר שמקבלים אותו מיד. במצב זה יש מקום לומר שהמחיר במזומן אותו משלמים בעת קבלת המוצר הוא בעצם מחיר המוצר ואילו התשלומים הם הלוואה שאת מקבלת מהמוכר, וממילא אם המחיר בתשלומים יקר יותר הדבר עלול להחשב כתוספת ריבית אסורה. אולם כאשר מדובר בשכר לימוד הדבר שונה: מדובר על "מוצר" שאת מקבלת במשך השנה כולה, וא"כ התשלומים אינם נחשבים כהלוואה. אם זו לו הלואה הרי ממילא המוסד רשאי לקבוע את גובה התשלום בהתאם למועד התשלום ואין בזה חשש ריבית. אכן יש לדון שמא התשלום במזומן יהיה אסור, שהיות שאת אינך מקבלת את ה"מוצר" מיד, הרי זו כאילו הלואה שאת נותנת למוסד הלימודים, והוא פורע את החוב באמצעות הזכות שניתנת לך ללמוד במוסד, כאשר שווי הפירעון גבוה מההלוואה (שהרי קבלת הנחה בתשלום מראש). אולם נראה שגם בזה אין חשש משום שאת מקבלת מיד את הזכות ללמוד במוסד, והיות שקבלת תמורה מיד - אין זו הלוואה. מבחינה זו דומה תשלום שכ"ל לתשלום שכירות שעל פי ההלכה מותר לקבוע בו מחיר זול יותר למזומן ומחיר גבוה יותר לתשלומים שישולמו תוך כדי תקופת השכירות. כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך י' אלול תשע"ח