דף הבית - שאלות ותשובות - ריבית - רבית בענין חברה המשמשת זירת מסחר
שאלות ותשובות

רבית בענין חברה המשמשת זירת מסחר

שאלה:
חברה המשמשת זירת מסחר י"ב כסלו תשע"ו שאלה: שלום רב, אני מעוניין לברר האם חברה שהינה זירת מסחר ישראלית למכשירים פיננסיים (חוזה הפרשים על מניות/אופציות/מט"ח/סחורות/תעודות סל) חייבת בהיתר עסקא? החברה אינה עוסקת במתן/תשלום/חיוב הלוואות ו/או ריביות כלל, וכל עיסוקה בשירות של פלטפורמת מסחר אינטרנטית למכשירים פיננסיים. כאשר הלקוח מרוויח, החברה מפסידה ולהיפך. בנוסף, במצבים מסוימים החברה גובה עמלות על פעולות מסוימות (לא עמלות מסחר). כמו כן, במידה והתשובה חיובית - במה הדבר כרוך בכדי לקבל היתר כאמור? תודה מראש, תשובה: שלום רב, אני מבין שהחברה שלכם אינה עוסקת כלל בהלוואות בריבית: היא אינה מלווה ללקוחות בריבית ואינה לווה בריבית מלקוחות. גם המינוף שחברתכם מבצעת (שכמוהו כהלוואה ללקוח) נעשה בלא שהלקוח משלם כל תמורה עליו. אם אכן כך הם פני הדברים אינכם חייבים בהיתר עסקא. כל טוב השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון רצתי לשאל כשהחברה לקוחת או נותנת רבית כשעיסקה פתוחה בלילה בשעה 12 ואם אומרים שזה דמי משמרת (לא מבין מע הפריש של המלים אלו ) אם כן צריך היתר עסקה ומי צריך לעשות אם מספיק שהחברה עו גם הלוקח צריך לעשות
תשובה:
שלום רב, לגבי דמי משמרת צריך לבדוק בגין מה לוקחים אותם והאם הם גדלים ככל שהזמן גדל. אם יש בכך איסור ריבית יש צורך בהיתר עסקה בין החברה ללקוח. אפשר גם שהחברה תחתום על היתר עסקה כללי ותפרסם אותו באופן בולט - באתר האינטרנט וכדו'. כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך י"ב ניסן תשע"ח