דף הבית - שאלות ותשובות - ריבית - מסחר באגרות חוב
שאלות ותשובות

מסחר באגרות חוב

שאלה:
שלום רב לדייני מכון כתר . שאלתי האם מותר לסחור באגרות חוב, והרי יש בזה ריבית ? השאלה מתייחסת הן לאגרות חוב ממשלתיות והן לאגרות חוב של חברות פרטיות. תודה רבה.
תשובה:
שלום רב, באג"ח ממשלתי מותר משתי סיבות: א. מסתבר שאין איסור ריבית כשמדובר במדינה שלווה ב. למדינה יש היתר עסקא. באג"ח קונצרני אם אין לחברה היתר עסקא אכן לדעת רוב הפוסקים יש חשש ריבית. אולם לדעת האגרות משה אין איסור ריבית בהלוואה לחברה. כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך כ"ה תשרי תשע"ז