דף הבית - שאלות ותשובות - ריבית - ריבית שלא באה מהלווה
שאלות ותשובות

ריבית שלא באה מהלווה

שאלה:
האם מותר לגבות ריבית בהלוואה עם צד שלישי ראובו אומר לשמעון תן הלוואה ללוי ואני ישלם את הריבית ללא ידיעת לוי
תשובה:
הדבר מותר, בהתאם למה שנפסק בשולחן ערוך (יורה דעה סימן קס סעיף יג): מותר לומר לחבירו: הילך זוז והלוה עשרה דינרים לפלוני, והוא שלא יחזור ויקחנו מהלוה וגם לא יאמר הלוה למלוה: פלוני יתן בשבילי. ויש אומרים שצריך גם כן שלא יפייסנו הלוה לתת למלוה בשביל שילוהו. כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך כ"ט סיון תשע"ו