דף הבית - שאלות ותשובות - קניינים, צרכנות ומסחר - שותפות בעסק לממכר סגריות
שאלות ותשובות

שותפות בעסק לממכר סגריות

שאלה:
שלום רב, קיבלתי הצעה להיות שותף בעסק לממכר סגיריות. ברצוני לברר מה דעת ההלכה בנדון. האם יש כאן חשש של "לפני עיוור לא תיתן מכשול" או איסור אחר? אשמח לקבל את המקורות שעל פיהן התבססה התשובה
תשובה:
כאשר ניתן להשיג את הדבר גם במקום אחר - אין איסור של לפני עיוור לא תתן מכשול. לכן, היות שהמדינה אינה אוסרת מכירת סיגריות, ובלא העסק שלך ניתן יהיה לרכוש אותן במקום אחר - אין במכירתן על ידך משום איסור של לפני עיוור לא תתן מכשול. אמנם יש אומרים שגם במצב כזה יש איסור דרבנן של מסייע ידי עוברי עבירה, אלא שבנוגע לאיסור זה יש כמה צדדים להקל: א. יש אומרים שכאשר העבירה נעשית במזיד אין איסור. ב. יש אומרים שכאשר לא מושיטים "חפץ של איסור" אלא חפץ שעלול לגרום איסור אין איסור של מסייע. ג. יתכן שהשימוש בסיגריות יהיה בכמות קטנה ביותר שאין בה משום נזק משמעותי. והאריך בעניין זה בשו"ת ציץ אליעזר חלק כא סימן יד לסיכום: כל עוד המדינה מאפשרת מכירת סיגריות אין איסור הלכתי להיות מוכר סיגריות אף שיש איסור הלכתי לעשן.
השאלה נענתה ע"י , בתאריך כ"א שבט תשע"ד