שאלות ותשובות

קנייה משותפת

שאלה:
מצטער על הניסוח הלא מסודר. כאשר כמה חברים עושים קנייה מרוכזת, כמו קניות מרמי לוי/שופרסל, קנייה מאמזון/אלי אקספרס/איביי, הזמנת אוכל (מסעדה/משלוחים של אוכל): - מתי מתבצע רגע הקניין, ואיך? - האם החפצים נקנים לכל אחד מהחברים בנפרד, למרות שרק אחד שילם ושאר החברים עוד לא שילמו לו, או ש כל עוד לא החזירו לו את התשלום על החפצים שקנו דרכו - הכל של המשלם? - ‏מה קורה במקרה בו המשלם החליט לאחר הקנייה לוותר על הכסף, מכל סיבה שהיא (מתנה / אין לו רצון לקיים אינטראקציה עם האחר שהשתתף דרכו בקנייה, למשל במקרה והסתכסכו בינתיים)? ומה אם האחר לא מוכן לקחת את חפציו עד שישלם את הכסף? ואם דעתו הייתה לקנות רק אחרי שישלם? [אני מניח שהמשלם חשב כבר ברגע הקנייה שהחפצים לא שלו, אלא של המשתתפים האחרים, אם זה משנה {אם אכן זה משנה, אשמח לדעת מדוע ובאיזה מובן} ]. תודה רבה!
תשובה:
שלום רב, אני מניח שמדובר שאחד מהחבורה שילם בכרטיס אשראי וכד' עבור כל הקנייה, ואח"כ הם מתחלקים ביניהם. במקרה כזה, אכן החפצים שייכים למשלם, שקנה אותם בקניין סיטומתא, עד שהאחרים יקנו ממנו. הקניין שלהם ממנו הוא בהגבהה או במשיכה וכד'. אבל תשלום בלבד, אינו מקנה במטלטלין. אם ארע אח"כ שאינו רוצה לממש את הקנייה המשותפת, כגון שהסתכסכו ביניהם, והוא רוצה את הכל לעצמו, - מבחינה דינית, זה נשאר לו, אבל יש בעיה של "מחוסר אמנה", שנלמד מהכתוב "הן צדק" שיהא ההן שלך צדק. הסיבה שעובר על כך היות שהם סמכו עליו והיה מוסכם שקונה עבורם, וכעת אינו עומד בדיבורו. ועל זה נאמר שאין רוח חכמים נוחה ממנו. כך גם במקרה בו אחד החברים חוזר בו ואינו מעוניין לקחת. אבל יש לדון אם לאחר הקנייה קיבל אחד החברים ידיעה שהוא כבר אינו זקוק לאותו מוצר שנקנה עבורו, כגון שנודע לו שקיבל אותו מוצר במתנה מאדם אחר, או מכל סיבה שהיא, האם יוכל לחזור בו. - נראה שבמקרה זה לא יוכל להמנע מלשלם למי שקנה עבורו, כיון שאותו שקנה סמך עליו שישלם, ואם אינו משלם לו זה נחשב שמזיק לו בגרמי. ואינו דומה למי שסיכם עם מוכר שיקנה מוצר מסויים, ואח"כ רוצה לחזור בו מהסיבה דלעיל. שכנראה מותר לו כיון שהוא נחשב כיחס לזה כ"אנוס". אבל שם המוכר לא "הוציא הוצאות על פיו", ולכן אינו חייב לו, משא"כ כאן. להרחבה בעניין זה - ר' ספר כתר כרך יב. כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב יעקב הלדסהיים, בתאריך כ"ז סיון תשפ"א