דף הבית - שאלות ותשובות - צדקה ומעשר כספים - מעשר כספים בדרישה למזונות אשה
שאלות ותשובות

מעשר כספים בדרישה למזונות אשה

שאלה:
האם בדרישה למזונות אישה נכון וראוי להכליל גם הוצאות מעשר כספים ממשכורתה של האישה.אציין כי הדרישה למזונות אישה כיוון שמשכורתה של האישה איננה מספקת לכל הוצאות הבית וההתחייבויות שנלקחו ע"י שני הצדדים והבעל איננו מכניס משכורתו לחשבון המשותף כפי שעשה עד לא מכבר (נישואין 32 שנה)
תשובה:
שלום רב, השאלה אינה ברורה וחסרה פרטים רבים. אם השאלה היא האם בכלל חיוב מזונות של הבעל לאשתו הוא לתת לה גם כסף עבור מעשר כספים, התשובה שלילית: הבעל לא חייב לתת לאשתו כסף על מנת שתקיים בו מצוות צדקה (ע' שולחן ערוך יורה דעה הלכות צדקה סימן רמח סעיף ד).
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך ח' תמוז תשע"ה