דף הבית - שאלות ותשובות - צדקה ומעשר כספים - חישוב מעשר כספים לשכיר
שאלות ותשובות

חישוב מעשר כספים לשכיר

שאלה:
שלום רב, אשתי ואני עובדים כשכירים. האם עלינו להפריש 10% מהמשכורת (נטו) למעשר כספים, או סכום אחר? האם מהברוטו? ואילו הוצאות נכללות כבר במעשר - הכוונה היא הן להוצאות פרטיות , כמו תשמישי קדושה, דמי חבר בביה"כ, והן הוצאות מיסים - האם מס הכנסה או מיסים אחרים נחשבים לעניין חישוב המעשר? והאם שייכות מידות שונות במעשר כספים, כגון "עין יפה", "עין בינונית" וכו'? תודה, אשר
תשובה:
אשר שלום, ערך גדול יש מהפרשת מעשר כספים, אך עם זאת יש לדעת שלדעת רוב הדעות אין חיוב עצמי של הפרשת מעשר כספים (ע' ב"ח יו"ד סימן שלא) אלא זהו דין בהידור במצוות צדקה: מצוות הצדקה מחולקת לשלש דרגות: מצווה מן המובחר לתת לצדקה עד חמישית מנכסיו, מדה בינונית היא לתת עשירית, והמידה הפחותה היא פחות מכאן ולא פחות משלישית השקל בשנה. (שו"ע יו"ד סימן רמט) עם זאת, מי שהתחיל כבר לנהוג במעשר כספים - הרי הדבר נעשה כבר בנדר ואסור לו להפסיק בלא התרת נדרים. (מהר"ם מרוטנבורג ד עד) מעשר כספים נותנים מהנטו וניתן לקזז מהמשכורת לא רק את תשלומי המס אלא גם את ההוצאות הנדרשות לצורך קיום בסיסי למשפחה. לא ניתן להחשיב כחלק מן המעשר תשלומים בהם אדם היה חייב בכל מקרה כמו תשלום דמי חבר בבית כנסת, אלא אם כן יש לו אפשרות ללכת לבית כנסת בלא לשלם דמי חבר, ומראש החליט ללכת לבית כנסת בו מחייבים בדמי חבר על דעת שישלם אותם ממעשר כספים. כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך ט' שבט תשע"ה