דף הבית - שאלות ותשובות - צדקה ומעשר כספים - מעשרות מכספי ההורים
שאלות ותשובות

מעשרות מכספי ההורים

שאלה:
שלום רב, בעלי אברך ואני סטודנטית , אין לנו די הכנסות כלל ואנו נעזרים בעקבות כך על ידי ההורים שעוזרים לנו כל חודש, שאלתי היא האם על הכספים ההלו אנו מחויבים גם לתת מעשר?
תשובה:
על-פי ההלכה, מי שהכנסותיו לא מכסות את צרכיו הבסיסיים פטור ממעשר כספים. לפי הנתונים בשאלתכם, הכספים שאתם מקבלים מההורים נועדו למימון צרכים בסיסיים, והם ממוקדים במטרה זו. לפיכך, אין חיוב להפריש מעשר מהכספים שאתם מקבלים מההורים. עם זאת, הפרישו צדקה כפי יכולתכם (5%, או 1%, הכל לפי יכולתכם).
השאלה נענתה ע"י הרב רועי זק, בתאריך י"ב אלול תש"פ