דף הבית - שאלות ותשובות - צדקה ומעשר כספים - חיוב צדקה כשמשכורת לא מכסה הוצאות
שאלות ותשובות

חיוב צדקה כשמשכורת לא מכסה הוצאות

שאלה:
בשנים האחרונות מצבנו היה שההכנסות שלי ושל אשתי לא כיסו ההוצאות בהפרש של 5000-6000 שח לחודש. לכן נתנו צדקה מינימלית של 100-200 שח חודשי. כעת קבלנו ירושה גדולה מאד מדודה ונתנו מעשר כספים על הירושה. שאלתי היא - אם אנחנו חייבים לתת מעשר על המשכורת החודשי היות ועכשיו עם הירושה - זה פותר לנו את בעיית ההפרש החודשי עד שנגיע ל120. או האם הירושה לא רלוונטי לנושא ההפרש היות ונתתי מעשר כבר על כל הירושה?
תשובה:
שלום רב, גדרו ההלכתי של מעשר כספים (בין לשיטות שמדובר בחיוב ובין לשיטות שמדובר במנהג ישראל) הוא הפרשת מעשר מנכסיו ומהכנסותיו. אדם (או משפחה) שהוא עצמו עני, פטור ממעשר כספים. אולם, אדם שיש לו נכסים רבים והכנסות מועטות (כגון במקרה של ירושה, כמו המקרה שלכם), איננו מוגדר כעני והוא חייב (מן הדין או מן המנהג) להפריש מעשר כספים מהכנסותיו, אפילו אם הן קטנות בהרבה מהוצאותיו. זאת, מפני שבפועל מצבו הכלכלי איתן. כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב רועי הכהן זק, בתאריך כ"ט אב תשע"ח