שאלות ותשובות

חופשת מחלה

שאלה:
שלום וברכה. אשתי נמצאת בימים אלו בשהלי חופשת הלידה שלה. האם מותר לה להאריך את חופשת הלידה שמגיעה לה מהמדינה על חשבון ימי מחלה?(שגם הם מגיעים לכל עובד) בעיקרון חופשת לידה (בתשלום)נגמרת לאחר שלושה וחצי חודשים. לאחר מכן אפשר להאריך את החופשה ללא תשלום. אך אם נחשבן זאת ע"ח ימי מחלה אז נקבל כסף בתורת חולה. יש לציין שדבר זה נהוג כיום. עד כמה אנחנו מתחשבים בכך שההלכה מתייחסת ליולדת כחולה כל 24 חודש לעניין צומות? כמו כן ממי יוצא הכסף של חופשות המחלה? מהמעסיק? ביטוח לאומי? מהעובד (בצורה זאת או אחרת)? תודה רבה
תשובה:
שלום רב נחלקו הפוסקים האם חל על המעביד לשלם לעובד שחלה עבור הימים בהם נעדר מעבודתו. אולם מנהג העולם המחייב גם על פי ההלכה לעשות כן בגדרי חוק דמי מחלה הקובע כי על המעביד לשלם לעובד עבור ימים אלו באופן כזה או אחר. אי לכך יש לקבל גם את הגדר החוק ל"מחלה": "מחלה" – אי כשרו הזמני או הקבוע של העובד לבצע עבודתו, הנובע, על פי ממצאים רפואיים, ממצב בריאות לקוי יולדת אחרי ימי משכב הלידה אינה עונה להגדרה זו ולכן קבלת חופשת מחלה בנסיבות אלו הינה אסורה מדין הונאה. יוער כי למרות שאין זה מקובל לדרוש אישור מהרופא ומרבית מקומות העבודה מסתפקים בהצהרת העובד על מחלתו ברור ששום רופא לא היה נותן אישור אמין במקרה זה (אלא אם כן המצב ח"ו מצדיק זאת) ולכן הצהרה זו אינה אלא שקר שמטרתו להוציא ממון שנאסר מן התורה. כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב אורי סדן, בתאריך י"ג שבט תשע"ה