שאלות ותשובות

ימי מחלה

שאלה:
שלום וברכה! האם מותר לקחת חופשה על חשבון ימי המחלה על אף שהעובד לא שרוי באמת בחולי... אלא מכיון שאין ימי חופשה כי הם יורדים אוטומטית על חוסר השעות באותו החודש. ונגרם מזה הפסד כספי גדול. ומה גם שימיי המחלה נצברים ללא שימוש ברוך ה' והמעביד ממילא חייב לי ימים אלו. אשמח לתשובה מהירה... תודה רבה.
תשובה:
שלום וברכה נחלקו הראשונים בשאלה האם יש לעובד זכות לקבל משכורת על ימים בהם נעדר מעבודתו עקב מחלה, ובאלו תנאים. למעשה קבעו הפוסקים שלכל הפחות מחמת הספק אין העובד זכאי לדרוש תשלום על ימי מחלתו (שו"ת כנה"ג ח"ו א ריט ועיין בהרחבה בספרי כתר י דיני עבודה במדינת ישראל על פי ההלכה עמ' 203 ואילך). אמנם למעשה מנהג העולם הוא לאמץ את החוק הישראלי המעניק זכאות מסויימת לתשלום עבור ימי מחלה (על פי החוק יש זכאות חלקית מהיום השני וזכאות מלאה מהיום הרביעי למחלה) וזאת בהעדר הסכם המעניק לעובד זכאות גם על ימי המחלה הראשונים. על כל פנים מכיון שהזכות לתשלום על ימי מחלה הינה פרי יצירתו של החוק, יש להצמד להגדרת מחלה הקבועה בחוק והיא "אי כשרו הזמני או הקבוע של העובד לבצע עבודתו, הנובע, על פי ממצאים רפואיים, ממצב בריאות לקוי". כלומר אם האדם לא ענה להגדרה זו אין העדרותו מוגדרת כמחלה וממילא אינו זוכה בהטבה המוקנית בחוק ובכל מקרה המעביד בוודאי אינו "חייב לך" עבור העדרות מהעבודה שלא נעדרת ממנה לא על פי ההלכה, ולהבדיל בין קודש לחול, גם לא על פי החוק. (יש להעיר כי העדרות מהעבודה שלא על חשבון חופשה אינה מוגדרת מבחינה הלכתית כהפסד כספי אלא שנמנע ממך רווח שיכולת להרויח ולא הרווחת). לסיכום: ימי מחלה לא מנוצלים אינם ימי חופשה פוטנציאלים ואין להצהיר על ימים בהם לקחת חופש מעבודתך כימי מחלה. עובד שהצהיר על ימי מחלה למרות שהיה בריא וקיבל תשלום בגין ימים שלא עבד שלא מסיבה של מחלה עבר על איסור גזל מדאורייתא וחייב להשיב את הכסף שקיבל למעסיקו בהקדם האפשרי. בברכה
השאלה נענתה ע"י הרב אורי סדן, בתאריך י"א חשון תשע"ח