דף הבית - שאלות ותשובות - מצוות וקיומן - ייצוג עסק המייצר לנוצרים
שאלות ותשובות

ייצוג עסק המייצר לנוצרים

שאלה:
שלום, האם לרו"ח מותר לקבל תיק (לייצג את העסק בפני רשויות המס) של עסק שהוא מייצר ומוכר מוצרים לכנסיות ולנוצרים כגון: נרות לתפילה בכנסייה, צלבים וחפצי נוי עם צלב ? האם הדין ישתנה אם עיקר העסק הוא בפעילות הנ"ל. אודה אם תוכלו להפנות למקורות של התשובה. לפרטים נוספים מנחם 054-2336502 ישר כוח ושנה טובה.
תשובה:
שלום רב, אני מניח שמדובר בעסק שקיומו אינו תלוי בך, וגם אם אתה לא תקבל את התיק העסק ימשיך להתקיים. במצב כזה אין איסור של לפני עיוור לא תתן מכשול, אם כי עדיין עלול להיות איסור של מסייע ידי עוברי עבירה. עם זאת נראה שבמקרה שלך לא יהיה גם איסור של מסייע ידי עוברי עבירה וזאת בצרוף מספר טעמים: (להרחבה, ראה בספר כת"ר כרך ב פרקים ט, י). א. יש אומרים שאין איסור מסייע כשמדובר ביהודי העובר את העבירה במזיד. ב. יש אומרים שאין איסור מסייע כאשר הוא נעשה שלא בשעת העבירה. ג. יש אומרים שאין איסור מסייע כאשר הוא לא נעשה בחפץ בו נעברת העבירה. ד. לא כל הפעילויות שהזכרת הינן בהכרח אסורות, משום שהצלבים אינם נחשבים עבודה זרה אלא אם כן השתחוו להם. (רמ"א יורה דעה הלכות עבודת כוכבים סימן קמא סעיף א) לכן, למעשה נראה שמותר לך לייצג את העסק, וכמובן ככל שתוכל להשפיע עליהם להתרחק מעבודה זרה - תבוא עליך ברכה. כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך ה' תשרי תשע"ה