דף הבית - שאלות ותשובות - מטבעות - ערך השקלים לפדיון הבן
שאלות ותשובות

ערך השקלים לפדיון הבן

שאלה:
שלום עליכם נא, לשון בקשה, האם ערך פדיון הבן שכתבתם מחושב לפי 9.6 גרם? ראיתי מי שטען שיש לחשב את השווי בשוק ולא בבורסא, וזה כפול בערך. ולכאורה לשיטת הרב אליהו זצ"ל שצריך להוסיף מע"מ, צריך לקחת את הערך בשוק, ולא רק להוסיף מעמ, ולכאורה כך נראה, האמנם? תודה רבה בברכת התורה, ברכת כהן הדיוט מאיר לובין
תשובה:
שלום וברכה, לכאורה באמת צריך היה להתחשב בשער הקנייה, שהוא השער הגבוה יותר, ולא בשער היציג או בשער המכירה הנמוך. ואולם מדברי תוספות (בכורות נ ע"א, ד"ה דמזדבנא) עולה שהחישוב צריך להיעשות לפי שער המכירה הנמוך. על פי דברי תוספות שם, מי שמעוניין בדינר זהב הנמצא אצל השולחני, צריך לתת עבורו עשרים וחמישה דינרי כסף, ומאידך מי שמעוניין בדינרי כסף המצויים אצל השולחני, יקבל תמורת דינר זהב רק עשרים וארבעה דינרי כסף. אף על פי כן אמרה הגמרא, שכוהן שקיבל דינר זהב בפדיון הבן - מחזיר עודף של חמישה דינרי כסף. והלא אם ילך לפרוט את הדינר אצל השולחני, יקבל רק עשרים וארבעה דינרי כסף, ובניכוי חמשת הדינרים שהחזיר עודף, יישארו ברשותו רק תשעה עשר דינרים במקום עשרים דינרים שהם שיעור פדיון הבן. אלא מכאן שאין מתחשבים בשער שלפיו יפרוט את דינר הזהב, אלא בשער שלפיו היה מוכר דינרי כסף תמורת דינרי זהב. והנה בפועל ישנם שלושה שערים למחיר הכסף: א.המחיר הבינלאומי, דהיינו זה הנקבע בבורסה העולמית בתור שער שווי מתכת הכסף. ב. מחיר היבואן המקומי הבכיר, הגבוה בכשלושים ותשעה אחוזים ממחיר הבורסה, וכולל מע"מ. ג. שער השוק בחנויות העירוניות, לאדם המבקש לרכוש כמות קטנה של כסף לצורך פדיון הבן. היות שבדרך כלל בחנויות העירוניות הקטנות אין רוכשים כסף מאדם פרטי, הרי לאור מה שכתבנו נראה שיש לחשב את המחיר בהתאם למחיר הבורסה העולמית, שהוא המחיר שבו רוכש היבואן את הכסף, משום שיש להניח שזהו המחיר שייתן היבואן למי שירצה למכור לו מטילי כסף. לאור זאת חשבנו באתר את ערך חמשה סלעים לפי מחיר של 100 גרם כסף זהב בבורסה העולמית. כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך י"ז אדר ב תשע"ד