דף הבית - שאלות ותשובות - ירושות וצוואות - חלק הבכור בכספי פנסיה וביטוח
שאלות ותשובות

חלק הבכור בכספי פנסיה וביטוח

שאלה:
שלום רב, אנו מעוניינים לעדכן את חברות הפנסיה והביטוח שלנו במוטבים ובחלוקת הרכוש ביניהם. יש לנו שני בנים קטנים ורצינו לדעת האם ניתן לחלק את הרכוש ביניהם שווה בשווה, ולא לתת פי שניים דווקא לבן הבכור. תודה ובשורות טובות!
תשובה:
שלום רב, על פי ההלכה בכור מקבל פי שניים רק ב"מוחזק" דהיינו בכספים או נכסים שהיו בפועל ברשות האב בשעת פטירתו ולא ב"ראוי" דהיינו בכספים שחייבים לו אך לא היו ברשותו של האב בעת הפטירה. יש אומרים שאף כסף המופקד בבנק דינו כראוי ולא כמוחזק ולכן אין הבכור מקבל בו פי שניים. (ע' שו"ת יביע אומר חלק ח - חושן משפט סימן ח). אם פקדון בנק מוגדר כ"ראוי", כל שכן שכספי פנסיה וביטוח יוגדרו כ"ראוי" וממילא אין לבכור בהם פי שניים. מכאן שאין מניעה לחלק את הרכוש בשווה. כל טוב ואריכות ימים
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך י"ט כסלו תשע"ה