דף הבית - שאלות ותשובות - חוקי המדינה - האם אומן קונה בשבח כלי עפ"י דינא דמלכותא
שאלות ותשובות

האם אומן קונה בשבח כלי עפ"י דינא דמלכותא

שאלה:
שלום, החזו"א (יו"ד מד,א) כותב שדין אומן קונה שבח כלי תלוי לפי דינא דמלכותא. שאלתי מה המעמד המשפטי של ימינו לאומן, האם הוא קונה חלק בכלי עצמו או בשבח? אם אפשר ליתן מקור לתשובה.
תשובה:
שלום רב, ראשית יש להעיר שהחזו"א עוסק שם באומן גוי לגביו הקובע הוא האם בדיניהם אומן קונה בשבח כלי. החזו"א אינו עוסק באומן יהודי. לגוף הענין: דין אומן קונה בשבח כלי נאמר לעניין תשלום נזק - שאם האומן קיבל חומר גלם ועשה כלי והזיקו - משלם רק על חומר הגלם ולא על הכלי (ר' שו"ע שו ב ובנו"כ שם), וכן לגבי קידושי אשה בעבודתו של האומן (ר' שו"ע אבהע"ז כח טו). נושא קידושי האשה אינו רלוונטי בחוק. לגבי תשלומי הנזיקין - גם לפי החוק התשלום יהיה על חומר הגלם שנתן בעל הבית ולא על הכלי שיצר האומן ועוד לא הגיע לידו של בעל הבית, אך זאת לא משום שעפ"י החוק אומן קונה בשבח כלי, אלא משום שעל פי החוק הפיצוי הוא על הנזק שנגרם בפועל לבעל הבית. (ולעיתים יהיה חייב האומן גם על נזקים עקיפים שנגרמו לבעל הבית מהעדר הכלי). על כן נראה שעל פי החוק אומן אינו קונה בשבח כלי, וממילא אם יהודי נתן לאומן גוי חומר גלם השייך ליהודי, על מנת שהגוי ייצר ממנו כלי - הכלי לא יהיה טעון טבילה. (זאת בנוסף לכך שעצם השאלה האם להלכה אומן קונה בשבח כלי נתונה במחלוקת). כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך ג' חשון תשע"ח