דף הבית - שאלות ותשובות - חוקי המדינה - עבודה "בשחור" בעבודות מזדמנות
שאלות ותשובות

עבודה "בשחור" בעבודות מזדמנות

שאלה:
במידה ואני עובד בעבודה מזדמנת (נקיון בית מדרש, קריאה בתורה, ניקיון בית) ומשלמים לי בשחור האם עליי לדווח על כך למס הכנסה האם זה בכלל חובה והאם יש פה עניין של יאוש מדעת שהרי נפוץ מאוד למצוא אנשים עובדים בשחור בעבודות מזדמנות
תשובה:
שלום רב, על פי ההלכה קיימת חובה לשלם מס, ולא ניתן לדבר על יאוש מכמה סיבות. (א) רשויות המס לא "אבדו" את חובת המס ואין מצב חובת המס שונה ממה שהיה כשנוצר חובת המס מלכתחילה. (ב) יש מחלוקת האם בכלל יש דין ייאוש בחוב, והוא הדין בחובת מס ייתכן שלא יועיל ייאוש. (ג) רשויות המס אינם מודעים לקיום חובת המס כדי להתייאש ממנה ויש כאן יאוש שלא מדעת דלא מהני—להיפך, אם הרשויות היו מודעים לקיומו של חוב, בודאי לא היו מתייאשים מגבייתו. אף שקיימים, לדעת כמה ראשונים, מקרים שייאוש שלא מדעת מועיל, כמו בדין זוטו של ים, אין זה דומה לנידון שלנו. אולם למרות שייאוש לא יועיל, נראה שבמקרה זה אין אחריות עליך לדרוש דיווח על העסקתך - זאת בהנחה שהסכומים שאתה מקבל לא חייבים במס הכנסה משום שהם מתחת לתקרת המס. בנוגע למס מעסיק זה לא עניינך אם המעסיק אינו מדווח על העבודה, ולא בגלל זה צריך להפסיד את ההזדמנות הזו או לחפש דווקא מי שמדווח על ההעסקה. רק בעלי תפקידים שיש בהם שיקול דעת וסמכות אינם יכולים לעבוד בחברה שבכוונה מעלימה מיסים, אך עובדים זוטרים רשאים להמשיך את העסקתם ואינם חייבים (אף שיכולים) לדרוש תלוש ותנאי העסקה. כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב יואל דומב, בתאריך א' חשון תשע"ח