שאלות ותשובות

קרן סל

שאלה:
שלום וברכה בימים אלו מתפרסמת הודעת הרשות לני"ע לפיה כל התעודות סל תהיינה קרנות סל דהיינו כמו קרנות נאמנות שהניירות שייכת למשקיעים ישירות מה ההשלכות ההלכתיות הנובעןת מכך בתודה שמעון
תשובה:
אכן הודעה זו עלולה להוות בעיה קשה בתחום ההשקעות הכשרות. ההבדל שבין קרנות נאמנות לבין תעודות סל הינו שבקרנות נאמנות מחזיקים המשקיעים בפועל במניות שבקרן. בתעודת סל לעומ"ז יש התחייבות כלפי המשקיעים לתשואה העוקבת אחרי מדד מניות מסויים אך הם אינם מחזיקים בפועל באותן מניות. על כן כיום אין שום מגבלה בנוגע למניות אחריהן עוקבת תעודת הסל (ובלבד שלחברה המנפיקה את תעודת הסל יהיה היתר עסקא), ואילו בקרנות נאמנות ראוי להקפיד שהקרן תכלול רק מניות כשרות. אם וכאשר יכנס השינוי לתוקף, הרי שדינם של תעודות סל אלו יהפוך להית כדין קרנות נאמנות וראוי יהיה להקפיד שהם יעקבו רק אחרי מניות כשרות. כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך ו' תמוז תשע"ה