דף הבית - שאלות ותשובות - השקעות כשרות - השקעה בחברות המסרבות להתדיין בדין תורה
שאלות ותשובות

השקעה בחברות המסרבות להתדיין בדין תורה

שאלה:
אודה על התיחסותכם לאפשרות השקעה מבחינה הלכתית בחברות שלא מוכנות להתדיין בדין תורה במידה ויש צד המבקש זאת, אלא אך ורק בבית משפט חילוני
תשובה:
אין ספק שיש בעייתיות בחברה שלא מוכנה להתדיין בדין תורה. עם זאת לגבי ההשקעה בחברה כזו, כאשר מדובר בהשקעה בסכום קטן שאין בו בכדי להשפיע על התנהלות החברה, נלע"ד שניתן להקל מהטעמים הבאים: א. לא ברור כלל שבפועל תזדקק החברה להתדיין בבית משפט. ב. גם אם תזדקק להתדיין בבית משפט יתכן שהצד השני בכל מקרה לא היה מעוניין להתדיין בדין תורה. ג. גם אם מדובר בצד שני שהיה מעוניין להתדיין בדין תורה, יתכן שבית המשפט יפסוק כנגד החברה ונמצא שבעלי המניות לא הרוויחו מפסק דין שהוא לא על פי ההלכה. ד. גם אם בית המשפט יפסוק לטובת החברה – יתכן שמדובר בסכומים שהיו מגיעים לחברה גם על פי דין תורה כך שאין כאן הנאה מגזל. מכאן שיש בעניין זה כמה ספיקות, והסיכוי לכך שבעלי המניות יהנו מרווחים אסורים כתוצאה מסרובה של החברה להתדיין בדין תורה הוא נמוך ביותר ועל כן נלע"ד שאין איסור להשקיע בחברה כזו באופן שאין בכוחו של המשקיע להשפיע על החלטות החברה.
השאלה נענתה ע"י , בתאריך י"ט שבט תשע"ד