דף הבית - שאלות ותשובות - השקעות כשרות - השקעה במסלול מניות
שאלות ותשובות

השקעה במסלול מניות

שאלה:
שלום הרב! 1. האם יש בעיה להשקיע במסלול חסכון בחברת ביטוח שכמעט כולו במניות ושלושה אחוזים באגרות חוב של חברות? האם האחוזים משנים? 2.אם אנו משקיעים במסלול שכולו מניות- ואין לי מושג איזה חברות יש במסלול- האם אני צריך לחשוש לאיסור חמץ ולאיסור מאכלות אסורות? ממש תודה רבה! אני ממש שמח שמצאתי מקום שאפשר לשאול שאלות כאלה... יהודה אהרון
תשובה:
שלום רב, הפוסקים נחלקים בשאלה האם השקעה במניות בכמות קטנה נחשבת מגדירה את מחזיק המניות כשותף. לשיטות הסוברות שאין הוא נחשב כשותף אין איסור על פי ההלכה לרכוש מניות של חברות העוברות על איסורים הלכתיים. לשיטות הסוברות שגם החזקת כמות קטנה של מניות מגדירה את המחזיק כשותף הרי שאסור לרכוש מניות של חברות העוברות על איסורים שונים. לפי הדעות האוסרות יש לשים לב לא רק לאיסורי חמץ או מאכלות אסורות אלא גם לאיסור ריבית (אם מדובר בהלוואה שמלווה או לווה בריבית בלא היתר עסקא) וכן לחילולי שבת. לגבי איסור חמץ - אפשר לפתור זאת על יד כך שבמכירת חמץ בערב פסח תכלול גם את המניות בהן את מחזיק. לגבי מאכלות אסורות - בסתמא אין לחשוש אלא אם כן אתה יודע במפורש שהחברה סוחרת במאכלות אסורות. כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך כ"ז אדר תשע"ז