דף הבית - שאלות ותשובות - השקעות כשרות - היתר עסקא קרן נאמנות שאינה כשרה
שאלות ותשובות

היתר עסקא קרן נאמנות שאינה כשרה

שאלה:
שלום רב! רציתי לשאול אם לקרן נאמנות יש היתר עיסקא שכתוב בו שיש לי חלק רק מהרוחים המותרים, האם מותר לי להשקיע בקרן זו? (לכאורה זהו כמו בכל בנק שעושה איסור, שיש לי חלק בו מדין היתר עיסקא שכתוב בו שכולו או חציו פקדון). עוד רציתי לשאול בנשיאות מי עומד המכון?
תשובה:
שלום רב, יש הבדל בין קרן נאמנות לבין בנק. בקרן נאמנות אינך מלווה את הכסף לקרן אלא שהיא מנהלת אותו עבורך אך אתה ממשיך להיות בעל הכסף. הרווחים שאתה מקבל הם הרווחים שצבר כספך מההשקעות בהם הוא הושקע. גם אם הקרן חתומה על היתר עסקא בו כתוב שהמשקיעים מקבלים חלק רק ברווחים המותרים הרי ברור שאין זה חל על הכספים אותם הקרן מנהלת שהרי התשואה שהמשקיעים מקבלים היא בהתאם לרווחים שצברה הקרן בכלל השקעותיה בלא לנכות את הרווחים מהעסקים האסורים כגון מריביות מחברות שאין להן היתר עסקא או רווחים מחילול שבת. בבנק לעומת זאת מדובר בהלוואה אלא שעל פי היתר העסקא היא מוגדרת כחצי הלוואה וחצי פיקדון. במצב זה מראש מגדירים שכספי הפיקדון יקנו למפקידים חלק בעסקים המותרים בלבד, כאשר הריבית שהבנק משלם שעל פי היתר העסקא היא דמי ההתפשרות, לוקחת בחשבון את הרווחים מהעסקים המותרים בלבד. בכדי לקבל פרטים על המכון הקלק בדף הבית על "אודות המכון". כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך כ"ז אדר תשע"ז