שאלות ותשובות

השקעה פאסיבית

שאלה:
האם צריך תעודת כשרות גם להשקעות בעלות ניהול פאסיבי שיעקוב אחרי המדד הציבורי ולשם כך רוכשים תעודות סל וקרנות נאמנות מחקות מדד?
תשובה:
שלום רב, יש הבדל בין תעודות סל לבין קרנות נאמנות. בתעודות סל, לפי המצב המשפטי כיום, אין למשקיע בעלות על ניירות הערך שאחריהן עוקבת התעודה והרי זה כהלוואה לחברה שמנפיקה את תעודת הסל. לכן די בכך שלחברה המנפיקה את תעודת הסל יש היתר עסקא. בקרן נאמנות לעומת זו הקרן רק מנהלת את הכספים וניירות הערך והם נשארים בבעלות המשקיע ולכן שם ראוי לבחור במסלולים מפוקחים הלכתית.
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך כ"ד שבט תשע"ז