דף הבית - שאלות ותשובות - היתר עיסקא - הלוואה ממקום עבודה
שאלות ותשובות

הלוואה ממקום עבודה

שאלה:
אני עתיד לקחת הלוואה בע"ה מהמקום שאני עובד בו. הם חייבים על פי חוק להלוות ברבית א. בהלוואה בינונית (100,000) מגוף שאינו בנקאי, האם חתימה על היתר עיסקא היא הדרך הנכונה ביותר? ב. מי צריך לחתום מצד המוסד? המנכ"ל? הגזבר? תודה רבה
תשובה:
מותר לקחת על הלוואה על פי היתר עסקא גם כאשר מדובר בגוף שאינו בנקאי. הטוב ביותר הוא שבהסכם ההלוואה עצמו יכתב שההלוואה היא על פי היתר עסקא ולצרף כנספח את נוסח היתר העסקא. במקרה כזה, ברור שהיתר העסקא הוא חלק מתנאי ההלוואה, ולכן חתימתו של המוסמך לחתום על שטר ההלוואה מטעם המוסד מועילה גם לעניין היתר העסקא. חשוב עוד לציין שהלוואה על פי היתר עסקא ראוי לקחת לכתחילה רק למטרות שיש בהן צפי לרווח ולא לשם צריכה בלבד.
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך כ"ד סיון תשע"ז