שאלות ותשובות

היתר עסקא בבנק

שאלה:
האם ידוע, באיזה בנקים מסחריים היתר עסקא נכלל בתקנון הבנק?
תשובה:
שלום רב, בכל היתרי העסקא של הבנקים מצויין שהיתר העסקא הוא חלק מהתקנון ודי בכך שהרי חתומים על כך מורשי החתימה. כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך ל' תשרי תשע"ז