שאלות ותשובות

קנין היתר עיסקה

שאלה:
שלום רב לכב‎'!‎ ‏שאלותי הן‎:‎ 1. ‎האם יש לבצע קנין לאחר חתימה על שטר היתר עיסקה, וכיצד ‎?‎ 2‎. בפני מי? עדים? בי"ד של הדיוטות? (להשוואה,במכירת חמץ אין צורך אף בעדים) ‎3. ‎בסודר של מי מתבצע הקנין? האם אני המקנה (את התנאים שבשטר)? ואם כך, מי הקונה‎?‎ ‎4. ‎למעשה, איך פועל הקנין כפשוטו במקרה זה (מיהם הצדדים בקנין דנן, ומה קונה כל צד בעיסקה ‏זו‎?‎ 5 ‎אם אינני גוזל מזמנכם, אשמח להרחיב ההבנה במעט: - האם יש הבדל בין הקנין בהיתר עיסקה ‏לקנינים הנהוגים במכירת חמץ, בכתובה ובפרוזבול‎?‎
תשובה:
שלום רב, היתר העסקא כשלעצמו אינו דורש מעשה קנין משום שהוא בא לקבוע את תנאי ההלוואה והוא חלק מהסכם ההלוואה. אמנם בנוסח היתר העסקא נאמר כי הלווה מקנה למלווה חלק בעסקיו ובאופן זה הופך המלווה להיות שותף ברווחים, ולשם כך יש לכאורה צורך במעשה קנין, אלא שגם כאן אין הכרח בקנין בפועל ודי בכך שהלווה מודה שהוא מקנה - אף אם בפועל לא היה קנין. על כן יש נוסחים של היתר עסקא בהם נכתב שהכל נעשה בקנין - וזהו לרווחא דמילתא וכאמור די בהודאה זו ואין צורך בקנין בפועל. כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך כ"ט תשרי תשע"ז