שאלות ותשובות

הלוואה ללא הגבלת זמן

שאלה:
הלוויתי סכום של 4,500 ש"ח לידיד משפחה לפני כ-5 שנים ללא נקיטת תאריך החזר ההלוואה,כיום אני זקוקה לכסף בחזרה האם יש באפשרותי לבקש את הלווה להחזיר את הכסף?
תשובה:
שלום רב, על פי ההלכה "סתם הלוואה שלושים יום" ולכן כאשר לא קבעו זמן לפירעון לא ניתן לתבוע את החוב מוקדם יותר. (שו"ע חו"מ עג א). על פי זה במקרה שלפנינו שעברו חמש שנים בודאי שניתן לתבוע. אולם, לא תמיד זמן הפירעון יהיה לאחר שלושים יום, והדבר תלוי בשאלה מה בדיוק היה הסיכום בין הלווה למלווה. אם, למשל, הסיכום היה שהלווה יפרע את ההלוואה "לכשירחיב" ויהיה לו כסף, ברור שהזמן הוא יותר מאשר שלושים יום, ובמקרה זה יש לברר היטב מה היתה כוונת הצדדים בעת ההלוואה והאם על פי מצבו הכלכלי של הלווה כיום עליו כבר לפרוע את החוב. (ע' פת"ש שם ס"ק ד). לכן, למעשה, בכדי להשיב על השאלה יש לברר מה בדיוק נאמר בעת ההלוואה, והאם התנאים שנקבעו אז מתקיימים כיום. כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך כ"ו תמוז תשע"ה