דף הבית - שאלות ותשובות - דין תורה ובתי משפט - סמכות שיפוט בחוזה שכירות
שאלות ותשובות

סמכות שיפוט בחוזה שכירות

שאלה:
האם מותר לחתום על חוזה שכירות שמופיע בו "..כתובת הצדדים ומקום השיפוט...ג. מוסכם בזה בין הצדדים כי תחום סמכות השיפוט לכל דבר ועניין בגין הסכם זה ו/או הפרת הוראותיו, ו/או הנובע ממנו הינו כל בית משפט בארץ לפי בחירת המשכירים " (המשכירים אינם שומרי מצוות) יום טוב
תשובה:
שלום רב, נכון לקבוע בחוזה סמכות שיפוט בבי"ד לממונות הדן על פי ההלכה, אולם אם הצד השני מתנגד מותר לחתום על החוזה גם כך. כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך כ' חשון תש"פ