דף הבית - שאלות ותשובות - דין תורה ובתי משפט - פסיקת שופטת בתביעה קטנה
שאלות ותשובות

פסיקת שופטת בתביעה קטנה

שאלה:
השופטת פסקה לרעתי במשפט לתביעות קטנות קיבלתי את הפשרה של השופטת כי נרמז לי בעדינות שאם לא אני אצא בנזק יותר גדול נראה לי שהםסיקה היתב רשומה מראש. עכשיו אני מגלה כל מיני סתירות בדברי התובעים. אולם מכיוון שהסכמתי לפשרה אני מבינה שאין מה לעשות. האם זה נכון?
תשובה:
שלום רב, על פי ההלכה הדבר תלוי בשאלה מדוע הסכמת לפשרה. אם זה היה מחמת שהשתכנעת מדברי השופטת שהדבר כדאי לך - אינך יכולה לחזור בך מהפשרה. אולם אם זה היה בגלל לחץ השופטת שנבע מפסיקה שגויה שהיתה רשומה מראש הרי שהיתה זו פשרה מחמת אונס שיש אפשרות לחזור ממנה. (שו"ע חו"מ סימן רה סעיפים א, ב, ובסמ"ע וקצות החושן שם).
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך כ"ו אדר א' תשע"ו