דף הבית - שאלות ותשובות - גניבה ונזקי ממון - האם מותר לקחת דברים מפחי מיחזור
שאלות ותשובות

האם מותר לקחת דברים מפחי מיחזור

שאלה:
שלום. בעירנו שמו בנוסף לפחי אשפה הרגילים הירוקים שיש לכל בית/בנין גם פחי אשפה בתכלת עבור אשפה יבשה (אריזות קרטון, נייר , ספרים ...) (מדובר בפחים כאלה שיש כל 3-4 בתים) לא ברור לי האם מותר לקחת דברים מפח האשפה או שיש בזה משום גזל. מפני שאולי הגורם שקיבל זיכיון על הצבת הפחים ואיסוף האשפה , זוכה גם בזבל שהוכנס לפח (כגון שהוא ממחזר את החומר ומוכר אותו) ואז אולי אסור לקחת דבר מהפח ? בתודה מראש על תשובתכם הספציפית והעקרונית.
תשובה:
איתא בשו"ע חו"מ הל' הפקר ונכסי הגר, סי' רעג סע' יג, הלוקח דגים מתוך מצודתו של חבירו כשהיא בתוך הים, או שלקח חיה ממצודתו כשהיא פרוסה במדבר, הרי זה אסור מדברי סופרים. ואם היה המצודה כלי, ולקח מתוך המצודה, ה"ז גזלן. עכ"ל. ומבואר בסמ"ע שאף אם אין לזה דין כלי גמור מ"מ יש בזה גזל מפני דרכי שלום. עכ"ד. חזינן דאף שמיירי במקום הפקר שלא קבלו רשות להניח שם מצודתם, מ"מ כיון שזכו בקנין חצר, אסור לקחת מהם. א"כ ה"ה וק"ו במקום שקבלו רשות להניח את המתקנים, שזכו בדברים שניתנו בתוכם. ולגבי המחשבה של בעלי החפצים שהניחו במתקן, הוי דברים שבלב שאינם דברים. אמנם כל זה כשיש למתקן תחתית, אבל אם אינו אלא גדר ברה"ר, א"כ אין לו דין כלי ולא זכו בקנין חצר. לכן להלכה אסור לקחת מהמתקנים שיש להם תחתית. כיון שבעליהם כבר זכו בדברים שניתנו לתוכם. כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב יעקב הילדסהיים, בתאריך כ"ז ניסן תשע"ד