דף הבית - עסקים כהלכה

עסקים כהלכה

כשרות החברות הנסחרות בבורסה

מכון כת"ר מיפה את כלל החברות הנסחרות בבורסה לעניין איסורי שבת וריבית. הקריטריונים להגדרת חברה כמחללת שבת נקבעו עפ"י עצתו והכוונתו של מו"ר הרב יעקב אריאל שליט"א, רבה של רמת גן, ואלו הן:

חברה המוגדרת, לעניין ההשקעה בה, כמחללת שבת:

 • חברה שחלק מסניפיה, הקניונים שברשותה או מפעלים שבבעלותה פתוחים בשבת.
 • חברה שהינה בעלת שליטה או אחזקה ניכרת בחברה המחללת שבת כנ"ל.
 • חברה המשכירה חנויות שאינן כשרות או שפתוחות בשבת.
 • חברה העוסקת בקידוחי גז ובפיתוח אסדות גז תוך חילול שבת ע"י יהודים.
 • חברה הקונה ומשווקת חומרי גלם או מוצרים שידוע לכל שיוצרו בשבת על ידי יהודים.

 

חברה המוגדרת, לעניין ההשקעה בה, כאינה מחללת שבת:

 • חברה שלא נעשית בה כל פעילות בשבת
 • חברה שעושה מאמץ אמיתי לצמצם את חילולי השבת בעסקים שבבעלותה.
 • החברה שמספקת שירותי תקשורת שעשויים להיות כרוכים בפיקוח נפש.
 • שחברה שעוסקת בנושאי בטחון פנים אשר עשויים להיות כרוכים בפקוח נפש.
 • חברה הנותנת בשבת תמיכה טכנית ללקוחות בלבד או שמפעילה תחזוקה הכרחית בלבד.
 • שעור הנכסים בהם מתקיים חילול שבת נמוך מ 10% מכלל נכסי החברה.
 • שעור הפעילות האסורה בשבת נמוך מ 10% מפעילות החברה בימות החול.

 

איסורי ריבית בהשקעה בחברות:

 • חברה שההשקעה בה אסורה: חברה המנפיקה אג"ח ואינה חתומה על היתר עסקא
 • חברה שההשקעה בה מותרת: חברה החתומה על היתר עסקא
 • חברה שההשקעה בה מותרת אך בעדיפות נמוכה: חברה שאינה חתומה על היתר עסקא אך אינה מנפיקה אג"ח.

 

רשימות החברות

כשרות כלל החברות הנסחרות בבורסה - עדכון חלקי ניסן תשע"ח

כשרות החברות המרכיבות את מדד ת"א 125 - עדכון חלקי ניסן תשע"ח

כשרות החברות המרכיבות את מדד בלוטק - עדכון חלקי ניסן תשע"ח

כשרות החברות המרכיבות את מדד ת"א 35 - עדכון חלקי ניסן תשע"ח

כשרות אג"ח קונצרני - עדכון כ"ה אלול תשע"ח

 

הערות כלליות

 • המידע עליו התבססנו הוא מידע גלוי המצוי במרשתת, כולל רשימת החברות שקבלו היתר ממשרד הכלכלה לעבודה בשבת.
 • מכון כת"ר פנה לכלל החברות שעל פי בדיקתו נמצא שהן מחללות שבת או כשרות רק בדיעבד וביקש את תגובתן. כל המידע שהגיע מן החברות נלקח בחשבון בגיבוש הרשימה.
 • מיפוי כלל החברות והחברות הבנות הינה משימה מורכבת ביותר שלמרות כל המאמצים עלולות ליפול בה טעיות. יתכן גם שחלק מהמידע המצוי במרשתת ואשר עליו הסתמכנו אינו מדויק. תחום זה גם נתון לשינויים תכופים, באשר כל העת מתנהל מסחר של רכישה ומכירה של חברות. בקשתנו מכל אדם שיש בידו מידע שעשוי לשנות את תוכן הרשימה שיודיענו, ובמידת הצורך נתקן. טל"ח. 

 

חתימה על היתר עיסקא

מכון כת"ר עוסק בין השאר, בהגברת המודעות להשקעות ללא חשש ריבית

לשם כך אנו מעודדים גופים פיננסיים לחתום על "היתרי עיסקא".

אנו ממליצים לך לבדוק האם כספך מושקע בהשקעות שאין בהן חשש ריבית.

במידת הצורך ישמח מכון כת"ר לסייע בהחתמה על "היתר עיסקאעל מנת למנוע איסור ריבית.

 

היתר עסקא להלוואות חברתיות

מכון כת"ר ניסח היתר עסקא מיוחד להלוואות חברתיות המיועד לחברות המתחייבות שאישור היתר העסקא ע"י הצדדים הוא תנאי לביצוע ההלוואה.

לאחרונה חתמה חברת בי. טי. בי. על היתר עסקא זה. לצפיה