דף הבית - עסקים כהלכה

עסקים כהלכה

רשימת כלל החברות המאושרות להשקעה

בלא חשש איסור שבת וריבית

חדש! רשימת מניות ואג"ח של החברות הנסחרות בבורסה שההשקעה בהן מותרת בלא חשש איסור שבת וריבית. תאריך עדכון: אדר תשפ"ד

לרכישת הרשימות ע"י גופים עסקיים (בנקים, בתי השקעות, יועצי השקעות וכד') יש לפנות למכון במייל: mketer7@gmail.com

לרכישת הרשימות ע"י לקוחות פרטיים לחץ כאן

 

הסבר אודות הקריטריונים לבניית הרשימה

מכון כת"ר מיפה את כלל החברות הנסחרות בבורסה לעניין איסורי שבת וריבית. הקריטריונים להגדרת חברה כמחללת שבת נקבעו עפ"י עצתו והכוונתו של מו"ר הרב יעקב אריאל שליט"א, רבה של רמת גן, ואלו הן:

חברה המוגדרת, לעניין ההשקעה בה, כמחללת שבת:

 • חברה שחלק מסניפיה, הקניונים שברשותה או מפעלים שבבעלותה פתוחים בשבת.
 • חברה שהינה בעלת שליטה או אחזקה ניכרת בחברה המחללת שבת כנ"ל.
 • חברה המשכירה חנויות שאינן כשרות או שפתוחות בשבת.
 • חברה העוסקת בקידוחי גז ובפיתוח אסדות גז תוך חילול שבת ע"י יהודים.
 • חברה הקונה ומשווקת חומרי גלם או מוצרים שידוע לכל שיוצרו בשבת על ידי יהודים.

 

חברה המוגדרת, לעניין ההשקעה בה, כאינה מחללת שבת:

 • חברה שלא נעשית בה כל פעילות בשבת
 • חברה שעושה מאמץ אמיתי לצמצם את חילולי השבת בעסקים שבבעלותה.
 • החברה שמספקת שירותי תקשורת שעשויים להיות כרוכים בפיקוח נפש.
 • שחברה שעוסקת בנושאי בטחון פנים אשר עשויים להיות כרוכים בפקוח נפש.
 • חברה הנותנת בשבת תמיכה טכנית ללקוחות בלבד או שמפעילה תחזוקה הכרחית בלבד.
 • שעור הנכסים בהם מתקיים חילול שבת נמוך מ 10% מכלל נכסי החברה.
 • שעור הפעילות האסורה בשבת נמוך מ 10% מפעילות החברה בימות החול.

 

איסורי ריבית בהשקעה בחברות:

 • חברה שההשקעה בה אסורה: חברה המנפיקה אג"ח ואינה חתומה על היתר עסקא
 • חברה שההשקעה בה מותרת: חברה החתומה על היתר עסקא
 • חברה שההשקעה בה מותרת אך בעדיפות נמוכה: חברה שאינה חתומה על היתר עסקא אך אינה מנפיקה אג"ח.

 

הערות כלליות

 • המידע עליו התבססנו הוא מידע גלוי המצוי במרשתת, כולל רשימת החברות שקבלו היתר ממשרד הכלכלה לעבודה בשבת.
 • מכון כת"ר פנה לכלל החברות שעל פי בדיקתו נמצא שהן מחללות שבת או כשרות רק בדיעבד וביקש את תגובתן. כל המידע שהגיע מן החברות נלקח בחשבון בגיבוש הרשימה.
 • מיפוי כלל החברות והחברות הבנות הינה משימה מורכבת ביותר שלמרות כל המאמצים עלולות ליפול בה טעיות. יתכן גם שחלק מהמידע המצוי במרשתת ואשר עליו הסתמכנו אינו מדויק. תחום זה גם נתון לשינויים תכופים, באשר כל העת מתנהל מסחר של רכישה ומכירה של חברות. בקשתנו מכל אדם שיש בידו מידע שעשוי לשנות את תוכן הרשימה שיודיענו, ובמידת הצורך נתקן. טל"ח. 

 

רשימת החברות והגופים החתומים על היתר עסקא

רשימה זו נועדה לצורך קבלת אשראי והלוואות בלבד. אין לסמוך עליה לצורך רכישת מניות ואג"ח. עדכון אב תש"פ. לצפיה לחץ כאן

 

היתר עסקא במסלול אישי - פרטי

לצפיה ברשימת החברות החתומות על היתר עסקא אישי - פרטי, להסבר ולהצטרפות לחץ כאן

 

חתימה על היתר עיסקא

מכון כת"ר עוסק בין השאר, בהגברת המודעות להשקעות ללא חשש ריבית

לשם כך אנו מעודדים גופים פיננסיים לחתום על "היתרי עיסקא".

אנו ממליצים לך לבדוק האם כספך מושקע בהשקעות שאין בהן חשש ריבית.

במידת הצורך ישמח מכון כת"ר לסייע בהחתמה על "היתר עיסקאעל מנת למנוע איסור ריבית.

 

היתר עסקא להלוואות חברתיות

מכון כת"ר ניסח היתר עסקא מיוחד להלוואות חברתיות המיועד לחברות המתחייבות שאישור היתר העסקא ע"י הצדדים הוא תנאי לביצוע ההלוואה.

לאחרונה חתמה חברת בי. טי. בי. על היתר עסקא זה. לצפיה לחץ כאן