דף הבית - ניירות עמדה - מצע כלכלי יהודי
ניירות עמדה

מצע כלכלי יהודי

מכון כת"ר | א' שבט תר"ס
אחת מהמצוות החשובות ביותר הינה מצוות הצדקה. מצווה זו היא גם מצווה פרטית וגם מצווה ציבורית. מצוות הצדקה הציבורית מתקיימת כיום הן ע"י מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות – תוך סיוע וגיבוי של המדינה, והן ישירות על ידי המדינה – בעניינים שאינם בתחום סמכותם של הרשויות המקומיות. באופן המינימאלי מטרתה של מצות הצדקה היא שלא יהיה בינינו אדם רעב. באופן האופטימלי מטרתה של המצווה היא שלכל אדם המוגדר כעני יהיו תנאי מחיה מינימליים המאפשרים קיום בכבוד. אלה כוללים תזונה מאוזנת, מגורים מינימליים, ביגוד מספיק, רפואה סבירה וחינוך ילדיו.

רווחה
אחת מהמצוות החשובות ביותר הינה מצוות הצדקה. מצווה זו היא גם מצווה פרטית וגם מצווה ציבורית.
מצוות הצדקה הציבורית מתקיימת כיום הן ע"י מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות – תוך סיוע וגיבוי של המדינה, והן ישירות על ידי המדינה – בעניינים שאינם בתחום סמכותם של הרשויות המקומיות.
באופן המינימאלי מטרתה של מצות הצדקה היא שלא יהיה בינינו אדם רעב. באופן האופטימלי מטרתה של המצווה היא שלכל אדם המוגדר כעני יהיו תנאי מחיה מינימליים המאפשרים קיום בכבוד. אלה כוללים תזונה מאוזנת, מגורים מינימליים, ביגוד מספיק, רפואה סבירה וחינוך ילדיו.
על המדינה להגדיר מהו המינימום הנדרש על מנת להבטיח קיום בכבוד, ולוודא כי לכל משפחה בה בני הזוג ממצים את כושר השתכרותם יובטח מינימום זה.
על המדינה להבטיח קיום בכבוד הן באמצעות תשלומי ביטוח לאומי, והן ע"י הנחה במעונות יום, מענקי משכנתא, הנחה במשרד החינוך או כל שירות אחר אותו המדינה מספקת לאזרחיה אשר ינתן למשפחה זו ללא תשלום.
 

תקציב ומיסוי
חובתה של המדינה להבטיח קיום בכבוד לכל אזרח צריכה להשליך גם על מדיניות המיסים.
המדינה אינה רשאית להטיל מס על משפחות שאינן מגיעות לסף מינימאלי זה, או שע"י המס ירדו מתחת לסף זה.
לאור יש לגבות אפוא מס ההכנסה ומס הבריאות תוך התחשבות במצבה הכלכלי של המשפחה. משפחה אשר אינה מצליחה להגיע לסף המינימום תזכה בנקודות זיכוי הפוטרות ממס עד אשר תצליח להגיע אל המינימום הנדרש למחייתה.
נקודות הזיכוי צריכות להינתן, תוך תיאום, לשני ההורים, ולא רק לאם – על מנת להבטיח שלא יגבה מס ממי שאין לו כדי מחייתו.
אם כתוצאה מכך יגדל הגירעון בתקציב – יש להעלות את נטל המס על בעלי ההכנסות הגבוהות.
 

נדל"ן
דיור מינימאלי, המתאים לגודל המשפחה, נחשב גם הוא למצרך בסיסי, ולכן גם בשוק זה צריכה המדינה לדאוג לאיזון במחירים. (המדובר בפריפריה ובדירות קטנות ובינוניות בלבד).
אין זה מתפקידו של השלטון להחזיק בקרקעות המיועדות למגורים. תפקידו של השלטון הוא להחזיק בקרקעות הנחוצות לצרכי ציבור, ואת יתר הקרקעות עליו לחלק בהתאם לצרכים.
התכנית להעניק קרקע בפריפריה בחינם לכל מי ששירת שירות צבאי או לאומי יש בה בכדי לתת מענה ראוי לחובתה זו של המדינה, אם כי עליה להבטיח שקרקע זו תנוצל לשם מגורים בלבד ולא לשם התעשרות
 
עבודה
יש לפעול לצמצום מספר העובדים הזרים והגדלת מקומות התעסוקה.
יש לוודא שהכנסתו של אדם העובד במשרה מלאה תהיה כזאת שיוכל לפרנס בה את משפחתו – בהתאם לגודלה ולצרכיה.
חוק שכר מינימום הוא צעד בכיוון הנכון אולם בכך אין די באשר הוא אינו מתחשב (בצדק) בגודל משפחתו של העובד. על המדינה לדאוג אפוא, באמצעות קביעת מדרגות המס והנהגת מס הכנסה שלילי, כי תישאר בידי המשפחה הכנסה אשר תספיק לה לקיום מינימאלי בכבוד.
 

יוקר המחיה
באופן בסיסי יש לאפשר תחרות על ידי אכיפת חוק ההגבלים העסקיים באופן בלתי מתפשר.
לשם הגדלת התחרות בשוק יש לעודד כניסה של יצרנים מקומיים נוספים, וכן פתיחה גדולה יותר של השוק ליבוא, אך זאת תוך שמירה על כך שהתחרות לא תגרום לקריסת הייצור המקומי.
על המדינה למנוע עליות קיצוניות ביוקר המחיה במוצרים אשר מוגדרים כמוצרי יסוד, ובאם הדבר נדרש – להכניס מוצרים נוספים לפיקוח, קביעת מחיר ריאלי למוצרים אלו והגבלת אחוז הרווח שמותר להרוויח במסחר בהם.
 

שוק ההון
יש למנוע שליטה של גוף ריאלי בתאגיד פיננסי, על מנת להבטיח שמקבלי ההחלטות בתאגידים הפיננסים ישקלו אך ורק את טובתם של אלו  שהפקידו את כספם בידם, וכן על מנת להסיר "לזות שפתיים" כאילו מקבלי ההחלטות מונעים מאינטרסים אישיים.