דף הבית - ניירות עמדה - חדש באתר - רשימת החברות הציבוריות שאינן מחללות שבת
ניירות עמדה

חדש באתר - רשימת החברות הציבוריות שאינן מחללות שבת

 | ב' אדר א' תשע"ו
מכון כת"ר השלים לאחרונה פרויקט מקיף של מיפוי כלל החברות הציבוריות במדינת ישראל על מנת לבדוק אלו מהן ניתן להגדיר מבחינה הלכתית כחברות שאינן מחללות שבת. הפרויקט נועד לשתי מטרות: א. ברמת הפרט, הוא מאפשר למשקיע לכוון את השקעותיו למקומות המותרים על פי ההלכה. ב. ברמה הציבורית, הוא מאפשר לחזק כלכלית חברות שומרות שבת, ובכך לעודד חברות נוספות לשמור את השבת. יש לציין שבעולם כולו הולכת ומתפתחת התופעה בה משקיעים מתחשבים, בהחלטתם היכן להשקיע, גם בקריטריונים ערכיים, כגון תרומה לקהילה או שמירה על איכות הסביבה. ברור ששבת קודש אינה נופלת מכל אותם ערכים.

מכון כת"ר השלים לאחרונה פרויקט מקיף של מיפוי כלל החברות הציבוריות במדינת ישראל על מנת לבדוק אלו מהן ניתן להגדיר מבחינה הלכתית כחברות שאינן מחללות שבת.

הפרויקט נועד לשתי מטרות: א. ברמת הפרט, הוא מאפשר למשקיע לכוון את השקעותיו למקומות המותרים על פי ההלכה. ב. ברמה הציבורית, הוא מאפשר לחזק כלכלית חברות שומרות שבת, ובכך לעודד חברות נוספות לשמור את השבת.

יש לציין שבעולם כולו הולכת ומתפתחת התופעה בה משקיעים מתחשבים, בהחלטתם היכן להשקיע, גם בקריטריונים ערכיים, כגון תרומה לקהילה או שמירה על איכות הסביבה. ברור ששבת קודש אינה נופלת מכל אותם ערכים.

 

לסקירה הלכתית של הבעייתיות שבהשקעה בעסקים שאינם שומרים שבת הקלק כאן

הקריטריונים להגדרת חברה כמחללת שבת, וכן רמות הכשרות השונות של חברות שאינן מחללות שבת נקבעו עפ"י עצתו והכוונתו של מו"ר הרב יעקב אריאל שליט"א, רבה של רמת גן, ואלו הן:

 

חברה מחללת שבת

חברה אשר התקיימו בה אחד או יותר מהתנאים הבאים:

 • חברה שחלק מסניפיה, הקניונים שברשותה או מפעלים שבבעלותה פתוחים בשבת.
 • חברה שהינה בעלת שליטה או אחזקה ניכרת בחברה המחללת שבת כנ"ל.
 • חברה המשכירה חנויות שאינן כשרות או שפתוחות בשבת.
 • חברה העוסקת בהפקת נפט ובבעלות על שדה נפט פעיל תוך חילול שבת ע"י יהודים.
 • חברה הקונה ומשווקת חומרי גלם או מוצרים שידוע לכל שיוצרו בשבת על ידי יהודים.

 

חברה שאינה מחללת שבת

לשמחתנו, מרבית החברות במשק הישראלי שומרות שבת לגמרי.

 

בנוסף, תוגדר חברה, לעניין ההיתר להשקיע בה, כאינה מחללת שבת אם מתקיימים בהן אחד או יותר מהתנאים הבאים:

 • החברה עושה מאמץ אמיתי לצמצם את חילולי השבת בעסקים שבבעלותה.
 • החברה מספקת שירותי תקשורת שעשויה להיות כרוכה בפיקוח נפש.
 • החברה עוסקת בנושאי בטחון פנים אשר עשוי להיות כרוך בפקוח נפש.

 

בדיעבד תותר השקעה בחברה שחילול השבת הנעשה בה הינו מועט ושולי – אף שהחברה עצמה עוברת גם בכך על איסור. הנימוק: המשקיע הרואה את החברה בכללותה אינו מתכוון בהשקעתו לפעילות מועטה זו, אם בכלל יכול להיות מודע אליה.

על כן נכללות ברשימת החברות המותרות בהשקעה, אך בכשרות שאינה מהודרת, גם החברות בהם מתקיימים אחד או יותר מהתנאים הבאים:

 • החברה נותנת בשבת תמיכה טכנית ללקוחות בלבד או שמפעילה תחזוקה הכרחית בלבד.
 • שעור הנכסים בהם מתקיים חילול שבת נמוך מ 10% מכלל נכסי החברה.
 • שעור הפעילות האסורה בשבת נמוך מ 10% מפעילות החברה בימות החול.

 

רמות שונות בכשרות החברות

לאור האמור לעיל קבע מכון כת"ר חמש רמות כשרות – מהמהודרת ביותר ועד הכשרה בדיעבד:

רמה 1 –המהודרת ביותר. בחברות אלו ובבנותיהן לא מתבצע כל חילול שבת.

רמה 2 – בחברות עצמן לא מתבצע כל חילול שבת אולם באחת מבנותיהן מתקיים חילול שבת חלקי ושולי.

רמה 3 – חברות, בעיקר בתחום האנרגיה, שפעילותן כללה בעבר חילול שבת ואשר מדיניות ההשקעה שלהן אינה נמנעת מחילול שבת אך נכון למועד פרסום הרשימה הן אינן מחללות שבת.

רמה 4 – חברות המחללות שבת רק לצורך תמיכה טכנית בלקוחות או תחזוקת המכונות.

רמה 5 – חברות המחללות שבת כחלק משגרת פעולתן, אך מידת הפעילות האסורה בשבת נמוכה ביותר (פחות מ 10% מכלל הפעילות). ברמה זו נכללים לדוגמא בתי מלון המקבלים אורחים במהלך השבת.

 

הערות כלליות

 • המידע עליו התבססנו הוא מידע גלוי המצוי במרשתת, כולל רשימת החברות שקבלו היתר ממשרד הכלכלה לעבודה בשבת.
 • מכון כת"ר פנה לכלל החברות שעל פי בדיקתו נמצא שהן מחללות שבת או כשרות רק בדיעבד וביקש את תגובתן. כל המידע שהגיע מן החברות נלקח בחשבון בגיבוש הרשימה.
 • מיפוי כלל החברות והחברות הבנות הינה משימה מורכבת ביותר שלמרות כל המאמצים עלולות ליפול בה טעיות. יתכן גם שחלק מהמידע המצוי במרשתת ואשר עליו הסתמכנו אינו מדויק. תחום זה גם נתון לשינויים תכופים, באשר כל העת מתנהל מסחר של רכישה ומכירה של חברות. בקשתנו מכל אדם שיש בידו מידע שעשוי לשנות את תוכן הרשימה שיודיענו, ובמידת הצורך נתקן. טל"ח. 

לרשימת החברות הנסחרות בבורסה ואינן מחללות שבת היכנס לדף עסקים כהלכה באתר המכון