דף הבית - מאמרים - הכנס השנתי של מכון כתר - תשעח
מאמרים

הכנס השנתי של מכון כתר - תשעח

 | ה' טבת תשע"ח
בחודש כסלו התקיים במרכז האקדמי לב בירושלים הכנס השנתי של מכון כת"ר. בכנס השתתפו הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו, רבה הראשי של רמת גן הרב יעקב אריאל, שופט בית המשפט העליון ניל הנדל, סגן שר האוצר ח"כ הרב יצחק כהן, הרב י. צ. רימון, פרופ' אודי ניסן מהאוניברסיטה העברית ולשעבר הממונה על התקציבים באוצר, פרופ' יורם מרגליות מהמכון החרדי לחקר מדיניות, עו"ד יואל בריס לשעבר היועמ"ש של האוצר, עו"ד ברוך לוברט – היועץ המשפטי רשות שוק ההון, ויוסי שימל מגמ"ח אהבת חסד.

בחודש כסלו התקיים במרכז האקדמי לב בירושלים הכנס השנתי של מכון כת"ר. בכנס השתתפו הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו, רבה הראשי של רמת גן הרב יעקב אריאל, שופט בית המשפט העליון ניל הנדל, סגן שר האוצר ח"כ הרב יצחק כהן, הרב י. צ. רימון, פרופ' אודי ניסן מהאוניברסיטה העברית  ולשעבר הממונה על התקציבים באוצר, פרופ' יורם מרגליות מהמכון החרדי לחקר מדיניות, עו"ד יואל בריס לשעבר היועמ"ש של האוצר, עו"ד ברוך לוברט – היועץ המשפטי רשות שוק ההון, ויוסי שימל מגמ"ח אהבת חסד.

במרכז הכנס עמדו שני פאנלים: האחד, בהנחית העיתונאי יאיר שרקי, עסק בסוגיית ניגוד העניינים בשירות הציבורי, ובו נידונה השאלה עד כמה יש להרחיב את גבולות החשש לניגוד עניינים, והאם בסופו של דבר הציבור אינו נפגע מכך שנמנעים מלמנות אנשי מקצוע מהשורה הראשונה מחשש רחוק של ניגוד עניינים.

בהרצאת הפתיחה לפאנל, ציטט השופט ניל הנדל מפס"ד הולילנד שם הוא כתב בין השאר שחז"ל לא התרשמו מהמוכנות של האדם אפילו יהיה ישר לסמוך על עצמו ולעמוד בפיתוי לעשות משהו לא נכון.

סגן השר הרב יצחק כהן אמר במהלך הפאנל כי הכללים שנקבעו לשם מניעת ניגוד עניינים היום מרחיקי לכת, בלתי אפשריים ונוגעים לגבול הקיצון. גם פרופ' אודי ניסן הסכים כי לעיתים פוגעת ההכבדה בכלל ניגוד העניינים ביעילות, כאשר הפתרון צריך להיות שקיפות בקבלת ההחלטות. במהלך הפאנל אמר הרב יעקב אריאל כי מחשש לניגוד עניינים יש להוציא את רישיון הבניה מראשי הערים ולהעביר אותו לגוף אוביקטיבי.

הפאנל השני, בהנחיית העיתונאי ד"ר יהודה יפרח, עסק בסוגיית הפיקוח על אשראי חוק בנקאי.

בהרצאת הפתיחה לפאנל סקר הרב הראשי לישראל את הבסיס ההלכתי ל"גמ"ח חברים" בו המפקידים בגמ"ח מקבלים עדיפות בקבלת הלוואות, ובאר את הנימוקים לכך שאין בכך חשש איסור ריבית.

במהלך הפאנל התעורר וויכוח אודות "חוק הגמ"חים", אותו רוצה האוצר להעביר. חוק זה מבקש להחיל רגולציה על הגמ"חים, מתוך מטרה מוצהרת להגן על המפקידים, כאשר מנגד טוענים מנהלי הגמ"חים כי הרגולציה תטיל עליהם עלויות ומגבלות עלולות להביא להתמוטטותם.

הכנס נפתחת בדברי ברכה מפי פרופ' חיים סוקניק, נשיא המרכז האקדמי לב, שהעלה על נס את שיתוף הפעולה שבין המרכז האקדמי לב לבין מכון כת"ר.

כמו כן נשאו דברים ראשי המכון הרב שלמה אישון והרב יצחק בזק אשר הציגו את הרקע לשני הנושאים בהם עסק הכנס השנה וכן סקרו את פעילות מכון כת"ר בשנה החולפת ואת התכניות להמשך.

לצפיה בקטעי הוידיאו מהכנס לחץ כאן