דף הבית - מאמרים - קרן השתלמות וקופת גמל להשקעה בפיקוח מכון כתר
מאמרים

קרן השתלמות וקופת גמל להשקעה בפיקוח מכון כתר

 | כ"ז תמוז תשע"ח
לאחר תקופה ארוכה של דיונים והמתנה נפתחו בשעה טובה בבית ההשקעות אלטלשולר שחם שני מסלולי הלכה חדשים המצויים בפיקוח מכון כת"ר. המסלול האחד - קרן השתלמות (אלטשולר שחם השתלמות הלכה. מספר קופה 12256), והמסלול השני – קופת גמל להשקעה (אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה. מספר קופה 12257). במסלולים אלו מושקעים כספי העמיתים אך ורק בחברות החתומות על היתר עסקה ואשר אינן מחללות שבת – בהתאם לקריטריונים ההלכתיים שנקבעו בהתייעצות עם מו"ר הרב יעקב אריאל שליט"א, ואשר מפורסמים באתר מכון כת"ר. המיוחד במסלולים אלו שהם אינם נמנעים מלהשקיע באופן ישיר גם באגרות חוב קונצרניות ובמניות – תוך הקפדה שהדבר יעשה רק בחברות כשרות בהתאם לקריטריונים הנ"ל. שני המסלולים הללו מצטרפים לשני מסלולי הלכה בפיקוח מכון כת"ר אשר כבר פועלים בבית ההשקעות אלטשולר שחם: פנסיה מקיפה מסלול הלכה (מספר 9760 ) וחיסכון לילד מסלול הלכה (מספר 11328)

לאחר תקופה ארוכה של דיונים והמתנה נפתחו בשעה טובה בבית ההשקעות אלטלשולר שחם שני מסלולי הלכה חדשים המצויים בפיקוח מכון כת"ר.

המסלול האחד - קרן השתלמות (אלטשולר שחם השתלמות הלכה. מספר קופה 12256), והמסלול השני – קופת גמל להשקעה (אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה. מספר קופה 12257).

במסלולים אלו מושקעים כספי העמיתים אך ורק בחברות החתומות על היתר עסקה ואשר אינן מחללות שבת – בהתאם לקריטריונים ההלכתיים שנקבעו בהתייעצות עם מו"ר הרב יעקב אריאל שליט"א, ואשר מפורסמים באתר מכון כת"ר.

המיוחד במסלולים אלו שהם אינם נמנעים מלהשקיע באופן ישיר גם באגרות חוב קונצרניות ובמניות – תוך הקפדה שהדבר יעשה רק בחברות כשרות בהתאם לקריטריונים הנ"ל.

שני המסלולים הללו מצטרפים לשני מסלולי הלכה בפיקוח מכון כת"ר אשר כבר פועלים בבית ההשקעות אלטשולר שחם: פנסיה מקיפה מסלול הלכה (מספר 9760 ) וחיסכון לילד מסלול הלכה (מספר 11328)

בשונה מהנהוג במסלולים הכשרים עד כה, המסלולים הכשרים שבפיקוח מכון כת"ר מאפשרים השקעה ישירה גם באגרות חוב קונצרניות וגם במניות – אך רק בחברות שאינן מחללות שבת ואינן עוברות על איסור ריבית. לשם כך מיפה מכון כת"ר את כלל החברות הסוחרות בבורסה וגיבש מתוכן את רשימת החברות בהן ההשקעה מותרת.

לשיטה זו יתרון כפול: האחד – הוא מאפשר להגיע לכך שהתשואה במסלולים הכשרים תהיה דומה לזו הקיימת במסלולים האחרים, השני – יש בה משום חיזוק ועידוד לחברות המתנהלות על פי ההלכה.

השקת המסלולים החדשים נערכה בבית ההשקעות אלטושלר שחם בהשתתפות ראשי בית השקעות מר גלעד אלטשולר ומר רן שחם, וסמנכ"ל גמל ופנסיה מר צפריר זנזורי, ובמעמד רבה הראשי של רמת גן הרב יעקב אריאל שליט"א, רבה הראשי של פתח תקוה הרב מיכה הלוי שליט"א, וראשי מכון כת"ר הרב שלמה אישון והרב יצחק בזק.